กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 205553
5 ปีที่ผ่านมา
1 - 205552
5 ปีที่ผ่านมา
2 - 205550
5 ปีที่ผ่านมา
3 - 205549
5 ปีที่ผ่านมา
4 - 205547
5 ปีที่ผ่านมา
5 - 205544
5 ปีที่ผ่านมา
6 - 205543
5 ปีที่ผ่านมา
7 - 205541
5 ปีที่ผ่านมา
8 - 205539
5 ปีที่ผ่านมา
9 - 205538
5 ปีที่ผ่านมา
10 - 205537
5 ปีที่ผ่านมา
11 - 205536
5 ปีที่ผ่านมา
12 - 205535
5 ปีที่ผ่านมา
13 - 205534
5 ปีที่ผ่านมา
14 - 205533
5 ปีที่ผ่านมา
15 - 205532
5 ปีที่ผ่านมา
16 - 205531
5 ปีที่ผ่านมา
17 - 205530
5 ปีที่ผ่านมา
18 - 205529
5 ปีที่ผ่านมา
19 - 205528
5 ปีที่ผ่านมา
20 - 205527
5 ปีที่ผ่านมา
21 - 205526
5 ปีที่ผ่านมา
22 - 205525
5 ปีที่ผ่านมา
23 - 205524
5 ปีที่ผ่านมา
24 - 205523
5 ปีที่ผ่านมา
25 - 205522
5 ปีที่ผ่านมา
26 - 205521
5 ปีที่ผ่านมา
27 - 205519
5 ปีที่ผ่านมา
28 - 205518
5 ปีที่ผ่านมา
29 - 205513
5 ปีที่ผ่านมา
30 - 205512
5 ปีที่ผ่านมา
31 - 205511
5 ปีที่ผ่านมา
32 - 205510
5 ปีที่ผ่านมา
33 - 205509
5 ปีที่ผ่านมา
34 - 205508
5 ปีที่ผ่านมา
35 - 205507
5 ปีที่ผ่านมา
36 - 205506
5 ปีที่ผ่านมา
37 - 205505
5 ปีที่ผ่านมา
38 - 205504
5 ปีที่ผ่านมา
39 - 205503
5 ปีที่ผ่านมา
40 - 205502
5 ปีที่ผ่านมา
41 - 205501
5 ปีที่ผ่านมา
42 - 205500
5 ปีที่ผ่านมา
43 - 205499
5 ปีที่ผ่านมา
44 - 205497
5 ปีที่ผ่านมา
45 - 205496
5 ปีที่ผ่านมา
46 - 205494
5 ปีที่ผ่านมา
47 - 205492
5 ปีที่ผ่านมา
48 - 205490
5 ปีที่ผ่านมา
49 - 205489
5 ปีที่ผ่านมา