กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 228752
5 ปีที่ผ่านมา
1 - 228229
5 ปีที่ผ่านมา
2 - 228211
5 ปีที่ผ่านมา
3 - 228210
5 ปีที่ผ่านมา
4 - 228209
5 ปีที่ผ่านมา
5 - 228207
5 ปีที่ผ่านมา
6 - 228202
5 ปีที่ผ่านมา
7 - 228201
5 ปีที่ผ่านมา
8 - 228197
5 ปีที่ผ่านมา
9 - 228195
5 ปีที่ผ่านมา
10 - 228192
5 ปีที่ผ่านมา
11 - 228190
5 ปีที่ผ่านมา
12 - 228189
5 ปีที่ผ่านมา
13 - 228188
5 ปีที่ผ่านมา
14 - 228186
5 ปีที่ผ่านมา
15 - 228185
5 ปีที่ผ่านมา
16 - 228184
5 ปีที่ผ่านมา
17 - 228182
5 ปีที่ผ่านมา
18 - 228181
5 ปีที่ผ่านมา
19 - 228180
5 ปีที่ผ่านมา
20 - 228178
5 ปีที่ผ่านมา
21 - 228177
5 ปีที่ผ่านมา
22 - 228176
5 ปีที่ผ่านมา
23 - 228175
5 ปีที่ผ่านมา
24 - 228172
5 ปีที่ผ่านมา
25 - 228170
5 ปีที่ผ่านมา
26 - 228169
5 ปีที่ผ่านมา
27 - 228168
5 ปีที่ผ่านมา
28 - 228166
5 ปีที่ผ่านมา
29 - 228165
5 ปีที่ผ่านมา
30 - 228163
5 ปีที่ผ่านมา
31 - 228162
5 ปีที่ผ่านมา
32 - 228160
5 ปีที่ผ่านมา
33 - 228158
5 ปีที่ผ่านมา
34 - 228157
5 ปีที่ผ่านมา
35 - 228156
5 ปีที่ผ่านมา
36 - 228155
5 ปีที่ผ่านมา
37 - 228154
5 ปีที่ผ่านมา
38 - 228153
5 ปีที่ผ่านมา
39 - 228151
5 ปีที่ผ่านมา
40 - 228150
5 ปีที่ผ่านมา
41 - 228149
5 ปีที่ผ่านมา
42 - 228147
5 ปีที่ผ่านมา
43 - 228145
5 ปีที่ผ่านมา
44 - 228144
5 ปีที่ผ่านมา
45 - 228143
5 ปีที่ผ่านมา
46 - 227991
5 ปีที่ผ่านมา
47 - 227990
5 ปีที่ผ่านมา
48 - 227988
5 ปีที่ผ่านมา
49 - 227986
5 ปีที่ผ่านมา