กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 203005
5 ปีที่ผ่านมา
1 - 202996
5 ปีที่ผ่านมา
2 - 202995
5 ปีที่ผ่านมา
3 - 202990
5 ปีที่ผ่านมา
4 - 202989
5 ปีที่ผ่านมา
5 - 202984
5 ปีที่ผ่านมา
6 - 202983
5 ปีที่ผ่านมา
7 - 202980
5 ปีที่ผ่านมา
8 - 202977
5 ปีที่ผ่านมา
9 - 202976
5 ปีที่ผ่านมา
10 - 202975
5 ปีที่ผ่านมา
11 - 202974
5 ปีที่ผ่านมา
12 - 202973
5 ปีที่ผ่านมา
13 - 202972
5 ปีที่ผ่านมา
14 - 202971
5 ปีที่ผ่านมา
15 - 202967
5 ปีที่ผ่านมา
16 - 202964
5 ปีที่ผ่านมา
17 - 202959
5 ปีที่ผ่านมา
18 - 202957
5 ปีที่ผ่านมา
19 - 202949
5 ปีที่ผ่านมา
20 - 202948
5 ปีที่ผ่านมา
21 - 202945
5 ปีที่ผ่านมา
22 - 202944
5 ปีที่ผ่านมา
23 - 202942
5 ปีที่ผ่านมา
24 - 202941
5 ปีที่ผ่านมา
25 - 202940
5 ปีที่ผ่านมา
26 - 202936
5 ปีที่ผ่านมา
27 - 202935
5 ปีที่ผ่านมา
28 - 202933
5 ปีที่ผ่านมา
29 - 202929
5 ปีที่ผ่านมา
30 - 202926
5 ปีที่ผ่านมา
31 - 202925
5 ปีที่ผ่านมา
32 - 202924
5 ปีที่ผ่านมา
33 - 202919
5 ปีที่ผ่านมา
34 - 202918
5 ปีที่ผ่านมา
35 - 202917
5 ปีที่ผ่านมา
36 - 202912
5 ปีที่ผ่านมา
37 - 202910
5 ปีที่ผ่านมา
38 - 202906
5 ปีที่ผ่านมา
39 - 202905
5 ปีที่ผ่านมา
40 - 202898
5 ปีที่ผ่านมา
41 - 202897
5 ปีที่ผ่านมา
42 - 202894
5 ปีที่ผ่านมา
43 - 202893
5 ปีที่ผ่านมา
44 - 202892
5 ปีที่ผ่านมา
45 - 202890
5 ปีที่ผ่านมา
46 - 202889
5 ปีที่ผ่านมา
47 - 202888
5 ปีที่ผ่านมา
48 - 202887
5 ปีที่ผ่านมา
49 - 202886
5 ปีที่ผ่านมา