กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 202001
5 ปีที่ผ่านมา
1 - 201993
5 ปีที่ผ่านมา
2 - 201967
5 ปีที่ผ่านมา
3 - 201958
5 ปีที่ผ่านมา
4 - 201945
5 ปีที่ผ่านมา
5 - 201937
5 ปีที่ผ่านมา
6 - 201930
5 ปีที่ผ่านมา
7 - 201919
5 ปีที่ผ่านมา
8 - 201913
5 ปีที่ผ่านมา
9 - 201908
5 ปีที่ผ่านมา
10 - 201905
5 ปีที่ผ่านมา
11 - 201901
5 ปีที่ผ่านมา
12 - 201897
5 ปีที่ผ่านมา
13 - 201891
5 ปีที่ผ่านมา
14 - 201884
5 ปีที่ผ่านมา
15 - 201793
5 ปีที่ผ่านมา
16 - 201787
5 ปีที่ผ่านมา
17 - 201781
5 ปีที่ผ่านมา
18 - 201777
5 ปีที่ผ่านมา
19 - 201773
5 ปีที่ผ่านมา
20 - 201763
5 ปีที่ผ่านมา
21 - 201761
5 ปีที่ผ่านมา
22 - 201757
5 ปีที่ผ่านมา
23 - 201747
5 ปีที่ผ่านมา
24 - 201733
5 ปีที่ผ่านมา
25 - 201725
5 ปีที่ผ่านมา
26 - 201710
5 ปีที่ผ่านมา
27 - 201709
5 ปีที่ผ่านมา
28 - 201698
5 ปีที่ผ่านมา
29 - 201696
5 ปีที่ผ่านมา
30 - 201690
5 ปีที่ผ่านมา
31 - 201684
5 ปีที่ผ่านมา
32 - 201682
5 ปีที่ผ่านมา
33 - 201681
5 ปีที่ผ่านมา
34 - 201670
5 ปีที่ผ่านมา
35 - 201666
5 ปีที่ผ่านมา
36 - 201664
5 ปีที่ผ่านมา
37 - 201660
5 ปีที่ผ่านมา
38 - 201655
5 ปีที่ผ่านมา
39 - 201647
5 ปีที่ผ่านมา
40 - 201645
5 ปีที่ผ่านมา
41 - 201631
5 ปีที่ผ่านมา
42 - 201630
5 ปีที่ผ่านมา
43 - 201629
5 ปีที่ผ่านมา
44 - 201624
5 ปีที่ผ่านมา
45 - 201622
5 ปีที่ผ่านมา
46 - 201621
5 ปีที่ผ่านมา
47 - 201614
5 ปีที่ผ่านมา
48 - 201610
5 ปีที่ผ่านมา
49 - 201604
5 ปีที่ผ่านมา