กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 224814
5 ปีที่ผ่านมา
1 - 224812
5 ปีที่ผ่านมา
2 - 224811
5 ปีที่ผ่านมา
3 - 224808
5 ปีที่ผ่านมา
4 - 224807
5 ปีที่ผ่านมา
5 - 224805
5 ปีที่ผ่านมา
6 - 224802
5 ปีที่ผ่านมา
7 - 224799
5 ปีที่ผ่านมา
8 - 224797
5 ปีที่ผ่านมา
9 - 224795
5 ปีที่ผ่านมา
10 - 224793
5 ปีที่ผ่านมา
11 - 224790
5 ปีที่ผ่านมา
12 - 224787
5 ปีที่ผ่านมา
13 - 224785
5 ปีที่ผ่านมา
14 - 224782
5 ปีที่ผ่านมา
15 - 224779
5 ปีที่ผ่านมา
16 - 224776
5 ปีที่ผ่านมา
17 - 224772
5 ปีที่ผ่านมา
18 - 224770
5 ปีที่ผ่านมา
19 - 224764
5 ปีที่ผ่านมา
20 - 224760
5 ปีที่ผ่านมา
21 - 224758
5 ปีที่ผ่านมา
22 - 224755
5 ปีที่ผ่านมา
23 - 224754
5 ปีที่ผ่านมา
24 - 224752
5 ปีที่ผ่านมา
25 - 224748
5 ปีที่ผ่านมา
26 - 224745
5 ปีที่ผ่านมา
27 - 224743
5 ปีที่ผ่านมา
28 - 224740
5 ปีที่ผ่านมา
29 - 224739
5 ปีที่ผ่านมา
30 - 224735
5 ปีที่ผ่านมา
31 - 224734
5 ปีที่ผ่านมา
32 - 224733
5 ปีที่ผ่านมา
33 - 224732
5 ปีที่ผ่านมา
34 - 224731
5 ปีที่ผ่านมา
35 - 224725
5 ปีที่ผ่านมา
36 - 224722
5 ปีที่ผ่านมา
37 - 224721
5 ปีที่ผ่านมา
38 - 224718
5 ปีที่ผ่านมา
39 - 224716
5 ปีที่ผ่านมา
40 - 224711
5 ปีที่ผ่านมา
41 - 224710
5 ปีที่ผ่านมา
42 - 224707
5 ปีที่ผ่านมา
43 - 224706
5 ปีที่ผ่านมา
44 - 224705
5 ปีที่ผ่านมา
45 - 224704
5 ปีที่ผ่านมา
46 - 224703
5 ปีที่ผ่านมา
47 - 224701
5 ปีที่ผ่านมา
48 - 224697
5 ปีที่ผ่านมา
49 - 224695
5 ปีที่ผ่านมา