สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

0 - 376993
5 ปีที่ผ่านมา
1 - 376856
5 ปีที่ผ่านมา
2 - 376449
5 ปีที่ผ่านมา
3 - 376248
5 ปีที่ผ่านมา
4 - 376119
5 ปีที่ผ่านมา
5 - 375438
5 ปีที่ผ่านมา
6 - 375211
5 ปีที่ผ่านมา
7 - 374731
5 ปีที่ผ่านมา
9 - 373163
5 ปีที่ผ่านมา
10 - 373110
5 ปีที่ผ่านมา
11 - 372701
5 ปีที่ผ่านมา
13 - 371787
5 ปีที่ผ่านมา
14 - 371417
5 ปีที่ผ่านมา
15 - 370952
5 ปีที่ผ่านมา
16 - 370686
5 ปีที่ผ่านมา
17 - 369641
5 ปีที่ผ่านมา
19 - 367710
5 ปีที่ผ่านมา
20 - 366326
5 ปีที่ผ่านมา
22 - 364779
5 ปีที่ผ่านมา
27 - 359539
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 358741
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 357185
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 356914
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 356613
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 356443
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 355934
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 355826
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 347574
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 346634
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 345942
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 345843
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 345186
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 345071
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 344632
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 344402
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 342662
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 342175
6 ปีที่ผ่านมา