เพื่อน ปร.พ.

เพื่อเพื่อน ๆ ชาว ปรุใหญ่พิทยาคมของนายแว่นที่ยังคิดถึงกัน เข้ามาพบปะ พูดคุย และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเพื่อน รวมทั้งกิจกรรมศิษย์เก่าได้ตามอัธยาศัยครับ

0 - 746203
7 เดือนที่ผ่านมา
1 - 746358
7 เดือนที่ผ่านมา
2 - 746338
7 เดือนที่ผ่านมา
4 - 746207
7 เดือนที่ผ่านมา
5 - 746196
7 เดือนที่ผ่านมา