3. กระทู้การตลาด. เชิญตั่งคำถาม - รับคำตอบ ที่นี่

เรียนตำราต่างๆเพิ่มเติม จากคำถาม - รับคำตอบ แก้ปัญหาต่างๆ โดย คัมภีรื5สุริยะจิต ศึกษาวิธีทำการค้าฉบับชาวบ้าน ไม่ต้องมีทุน ก็เริ่มทำการค้าได้