5. กระทู้งานสิทธิบัตร เชิญตั่งคำถาม - รับคำตอบ

เรียนตำราต่างๆเพิ่มเติม จากคำถาม - รับคำตอบ แก้ปัญหาต่างๆ โดย คัมภีรื5สุริยะจิต ศึกษาวิธีการสร้างชิ้นงานสิทธิบัตร ซึ่งสามารถนำออกวางขายตามท้องตลาดได้ (เฉพาะสมาชิกพิเศษ)