เทศบาลเมืองศิลา

722 ม.14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

11 - 247361
ขยะล้นซอย 1 อ่าน 542
4 ปีที่ผ่านมา
13 - 243247
4 ปีที่ผ่านมา
15 - 229855
4 ปีที่ผ่านมา
18 - 194920
4 ปีที่ผ่านมา
22 - 182128
ภัยแล้ง 1 อ่าน 382
4 ปีที่ผ่านมา
24 - 168055
ถังขยะ 1 อ่าน 411
4 ปีที่ผ่านมา
26 - 132700
5 ปีที่ผ่านมา
27 - 130602
5 ปีที่ผ่านมา
34 - 113905
น้ำไม่ไหล 1 อ่าน 428
5 ปีที่ผ่านมา
35 - 112444
5 ปีที่ผ่านมา
37 - 108370
5 ปีที่ผ่านมา
40 - 102900
5 ปีที่ผ่านมา
49 - 94993
5 ปีที่ผ่านมา