ดูงานการตกแต่งรีสอร์ทที่สวนผึ้ง

crudid profile image crudid
คณะครูได้เดินทางไปดูการตกแต่งรีสอร์ท
ที่สวนผึ้ง เพื่อนำงานมาปรับใช้กับโรงเรียน

http://www.kariean.com/news/new2555/551102doongan/551102dongan.html
111145_dscf0669.jpg

ความคิดเห็น