เกม Crysis

nutzav12
รายละเอียดเกม Crysis ‘!!’รับรองความมัน‘!!’


ความต้องการขั้นต่ำ* Processor: Athlon 64 3000+/Intel 2.8ghz

* RAM: 768Mb/1Gb on Windows Vista

* Hard disk space: 6.0 GB of additional hard drive space.

* Video card: Nvidia 6600/X800GTO (SM 2.0)

* DirectX version: DirectX 9.0c for XP

* DVD-ROM Drive: 4x DVD-ROM Driveความต้องการที่แนะนำ* Processor: Dual-core CPU (Athlon X2/Pentium D)

* Ram: 1.5 GB RAM

* Hard disk space: 6.0 GB of additional hard drive space.

* Video card: Nvidia 7800GTX/ATI X1800XT (SM 3.0) or DX10 equivalent

* DirectX Version: DirectX 10 for Vista

* DVD-ROM Drive: 4x DVD-ROM Drive*************************************************

Crysis Special Edition ประกอบไปด้วย

1.แผ่นเกม (DVD)

2.Soundtrack (CD) เพลงประกอบ 22 เพลง

3.แผ่นโบนัส (DVD) ซึ่งประกอบไปด้วย เบื้องหลังการสร้างเกมไครซิส ความยาว 17 นาที*************************************************

serial ----> FE44-HAOM-H0Q6-D6A2-1911

เครดิตคุณ Hellcock และอื่น ๆ

Download :

อ้างถึง
Part 1 : http://www.saveufile.com/download.ph...f15bee19841f8c
Part 2 : http://www.saveufile.com/download.ph...f8192b73e39139
Part 3 : http://www.saveufile.com/download.ph...224b057fb678c9
Part 4 : http://www.saveufile.com/download.ph...0d0945c2678fe4
Part 5 : http://www.saveufile.com/download.ph...1d445d28e6427c
Part 6 : http://www.saveufile.com/download.ph...5917464090a70a
Part 7 : http://www.saveufile.com/download.ph...28f45dfad57980
Part 8 : http://www.saveufile.com/download.ph...b2cdab32242ba9
Part 9 : http://www.saveufile.com/download.ph...b84191fc342b48
Part 10 : http://www.saveufile.com/download.ph...3e586053e42143
Part 11 : http://www.saveufile.com/download.ph...053fc58026e61f
Part 12 : http://www.saveufile.com/download.ph...ea7cf5dac60a19
Part 13 : http://www.saveufile.com/download.ph...a1e447b4cb56c2
Part 14 : http://www.saveufile.com/download.ph...d9bab8364155f7
Part 15 : http://www.saveufile.com/download.ph...b0d3ef94d987f9
Part 16 : http://www.saveufile.com/download.ph...c0740c89a94547
Part 17 : http://www.saveufile.com/download.ph...025395c11b653c
Part 18 : http://www.saveufile.com/download.ph...1b57d836566f14
Part 19 : http://www.saveufile.com/download.ph...a9f8bc7e4861e0
Part 20 : http://www.saveufile.com/download.ph...e76d936f4da28f
Part 21 : http://www.saveufile.com/download.ph...598f807e698dc2
Part 22 : http://www.saveufile.com/download.ph...e84a6becd10f8c
Part 23 : http://www.saveufile.com/download.ph...1fa05c639a95cf
Part 24 : http://www.saveufile.com/download.ph...884e6217b3c39b
Part 25 : http://www.saveufile.com/download.ph...a629c63686f8d3
Part 26 : http://www.saveufile.com/download.ph...bd94ea83268d79
Part 27 : http://www.saveufile.com/download.ph...bdc47f71b535ce
Part 28 : http://www.saveufile.com/download.ph...e7a7e61a8e5833
Part 29 : http://www.saveufile.com/download.ph...70a841e7f634d7
Part 30 : http://www.saveufile.com/download.ph...001a1b4846f09f
Part 31 : http://www.saveufile.com/download.ph...5f1811fc25d3e4
Part 32 : http://www.saveufile.com/download.ph...2dbdcdd05dc9df
Part 33 : http://www.saveufile.com/download.ph...2c9c8a2a60af38
Part 34 : http://www.saveufile.com/download.ph...b00d678fdb01c9
Part 35 : http://www.saveufile.com/download.ph...54cbd296979509
Part 36 : http://www.saveufile.com/download.ph...69bbb1dd3ac863
Part 37 : http://www.saveufile.com/download.ph...98e399d6022725
Part 38 : http://www.saveufile.com/download.ph...56305df9da90c3
Part 39 : http://www.saveufile.com/download.ph...447f6084374c88
Part 40 : http://www.saveufile.com/download.ph...688c23da5a4fba
Part 41 : http://www.saveufile.com/download.ph...cd10dac5d6964f
Part 42 : http://www.saveufile.com/download.ph...2f9be8807b89bb
Part 43 : http://www.saveufile.com/download.ph...27b5c4ca973c92
Part 44 : http://www.saveufile.com/download.ph...5f92663f16c20a
Part 45 : http://www.saveufile.com/download.ph...66469c390274ed
Part 46 : http://www.saveufile.com/download.ph...61918bf74d29e2

Password :

อ้างถึง
www.imclubz.com

12426_3.gif
Banner Ads
ความคิดเห็น