การต่อภาษีรถจักรยานยนต์

guest profile image guest
อยากทราบว่าทะเบียนรถจักรยานยนต์ขาดต่อภาษีมาแล้ว 5 ปี เวลาไปต่อทะเบียนรถต้องทำอย่างไรและใช้หลักฐานอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
eakanusin profile image eakanusin
โดยเอกสารที่จะต้องใช้ก็คือ 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 2. หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยังไม่สิ้นอายุ 3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป) หรือถ้า “รถคุณ” ทำการดัดแปลงติดตั้ง “แก๊ส” มาก็ให้นำหลักฐานการตรวจสอบและจดทะเบียนไปแสดงด้วย (เอกสารชิ้นนี้ต่อภาษีในห้างฯ ต้องใช้) เงื่อนไขที่สำคัญอีกประการหากคุณจะเข้าไปใช้บริการต่อภาษียังสถานที่เหล่านั้นก็คือ รถของคุณจะต้องไม่ค้างชำระการต่อภาษีประจำปี ถ้ารถคุณ “ค้างชำระฯ” จะต้องไปดำเนินการที่กรมการขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดเท่านั้น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
75227522 Icon ขายทะเบียนสวยราคาประหยัด อ่าน 401 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
yunhey Icon สอบถามข้อมูลค่า อ่าน 740 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
kunungkornz Icon การสอบใบขับขี่ อ่าน 2,133 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
stob5578 Icon ขค 9696 ชลบุรี อ่าน 631 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา