เส้นทางบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)

guest profile image guest


ถึง ณ เวลานี้  กระโดดตบหน้า ตบหลัง ก็ยังไม่สามารถออกแรงออกพลังให้เห็นได้  บุคลากรทางการศึกษา  38 ค (2)  ถูกละเลยให้กระบวนการอื่น ๆ เข้าแทรกแซงแทนที่  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเสียทีเถอะ อบรมกันมาตั้งเยอะ อบรมพัฒนากันมาตั้งนาน วิวัฒนาการการทำงาน  นโยบายสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้า มั่นคง มีศักดิ์ศรี ในวิชาชีพทางการศึกษา ทำกันบ้าง เสริมสร้างขวัญกำลังใจกันบ้าง อย่างน้อย  38 ค(2) ก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน ให้ความยุติธรรมกันบ้างเถอะ 
สมาคมฯ พร้อมด้วยศักยภาพทางบุคลากร สร้างสรรค์ ดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) เร่ง เร่ง เครื่องบ้างก็คงดี 

หรือเส้นทาง จำเป็นต้องตัดใหม่ หรือหากเส้นทางเดิมจำเป็นต้องปรับปรุง ก็แจ้งกันมา ผอ.ต่วน หรือ ผอ. ไหนๆ จากไหนๆๆ จะได้ไม่ต้องคาดว่า คาดว่า จะได้อย่างนั้น อย่างนี้  เหมือนดูหนังผี คนละตอน หลอกกันไปหลอกกันมา  
    บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) /อุดรธานี /เหนื่อยค่ะ   
ความคิดเห็น
guest profile image guest
เห็นด้วย อย่างยิ่ง  ใคร รู้ ข่าว ความก้าวหน้าก็แจ้งให้ทราบบ้างนะ
อยู่ไกล และยังไม่เห็นเส้นทางเดิน/  จนท.การเงินไม่มีวุฒิครู
guest profile image guest
เว็บสมาคมไม่แจ้งความเคลื่อนไหวเลย
guest profile image guest

แค่อยากเปลี่ยนตำแหน่งจากจพง.เป็นสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 บ้าง สอบขึ้นบัญชีได้ก็ไม่มีความคืบ หน้า  แถมไปเรียนปริญญาโทมาจนจบ  ทำงานมาก็นาน  ไม่มีความก้าวหน้าเลย   ท้อแล้ว..ทำงานก็มากกว่าระดับเชี่ยวชาญมาก ๆ  ทำไมไม่เหลียวแลกันบ้าง อย่างนี้ก็หมดกำลังใจในการทำงานกันพอดี

guest profile image guest

ได้มีโอกาสไปประชุมใหญ่ของสมาคมกับเขาด้วย........สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ มีรัฐมนตรีมาช่วยให้กำลังใจ..........มีบิ๊กคุรุสภา.......บิ๊ก ก.ค.ศ.......ขาดบิ๊ก สพฐ.  แต่ก็ส่งตัวแทนมา

สรุป.........ว่าเป็นข้าราชการครูดีที่สุด........มีนาคมนี้จะมีข่าวดี........ข่าวดีอะไรไม่ได้บอกไว้...เงินประจำตำแหน่ง.........เงินวิทยฐานะ ฯลฯ นั่งฟังจนจบ.......ก็สรุปได้ว่ามีนาคม 2554 จะมีเงินประจำตำแหน่งในระดับชำนาญการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1. พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ได้ 3,500 บาท
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ได้ 3,500 บาท

ส่วนระดับชำนาญการพิเศษ ได้เฉพาะ  นิติกร....ครับท่าน
สำหรับตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ....ได้อยู่ 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ 9,900 บาท
2. นักวิชาการศึกษา ได้ 9,900 บาท
3. นิติกร ได้ 9,900 บาท

ข่าวร้าย........ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ตำแหน่งกำหนดให้มีในระดับ กรมขึ้นไป  ระดับ สพป./สพม.  แห้วครับท่าน.........

สรุป.....อีกครั้ง.......ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่........สมาคมน่าจะออกมาชี้แจงทำความเข้าใจหน่อยนะครับ..........ไม่ใช่รับค่าลงทะเบียน 500 บาทไปแล้ว....เงียบ...ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเลย


guest profile image guest
ตอบแนวร่วมสมาคม: 1. พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ได้ 3,500 บาท ถึง ชำนาญการพิเศษ
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ได้ 3,500 บาทถึงชำนาญการพิเศษ

ส่วน  นิติกรถึงชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ บวกเงินเหตุพิเศษอีก
สำหรับตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ....ได้อยู่ 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ 9,900 บาท
2. นักวิชาการศึกษา ได้ 9,900 บาท
3. นิติกร ได้ 9,900 บาท
ไม่ได้หนีหายไปไหนคะ กำลังผิดหวังกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. อย่างสุด ๆ ๆ จนไม่รู้จะพูดอย่างไรดี ผิดหวังกับ ร่างกฏ ก.ค.ศ.ที่กำลังจะผ่าน ครม. ก็อย่างที่คุณรู้มานั้นแหละและก็ได้เพิ่มให้ด้วยสีแดง และที่เศร้าใจมาก ๆ ก็กับ ตำแหน่ง จพง.อาวุโส "จะได้รับเงินเดือนสูงสุด 36,020 และสำหรับคนที่เกิน 36,020 ก็ได้เท่ากับที่ได้รับในปัจบันนั้น เช่น 42,420 ก็ได้เท่านั้นตลอดไป และถ้าหากเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนระดับก็งดเงินค่าตอบแทน 3,500 อีก โอ๊ย ! อะไรมันจะโหดร้ายขนาดนั้น
**อ้ายที่พวกเราสู้มา ตามแนวทาง 2 แนวทาง ได้แก่
1.เงินประจำแหน่ง ก็ได้เฉพาะตำแหน่งเท่าที่คุณเห็นข้างบนนั้นแหละ ทั้งที่ ก.พ.ให้ตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เพิ่ม)ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินฯ ที่ไม่ได้คือนักจัดการงานทั่วไป
****แล้วทำไม ก.ค.ศ.ไม่กำหนดให้ครบตามที่คณะทำงานได้เสนอไป***ด้วยเหตุผลที่ปรับปรุงตาม พรบ.ก.พ.51
2.เงินวิทยฐานะ ให้กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพควบคุม ที่มีใบประกอบวิชาชีพ เช่นเดียวกับ ศึกษานิเทศก์"ใบประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น"
 2.1 โดยออกกฏกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อบังคับของคุรุสภา ข้อ 8,9
2.2กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินวิทยฐานะ เช่นเดียวกับ ศน.
2.3  ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งทีเรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้มีวิทยฐานะ ตามมาตรา 39 จ.แห่งพรบ.ข้าราชการครู ฯปี 2547"
****ทุกนี้สบสนกับชีวิตการรับราชการในตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) คือ พวกเรามีคุณสมบัติ "วุฒิการศึกษา" ที่เราพยายามไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพนั้น มันเอามาใช้ไม่ได้กับการจะนำมาประกอบการประเมินเพื่อ "ขอรับเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ"ได้เลย ** ยกตัวอย่าง เช่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯชำนาญการพิเศษ มีวุฒิป.ตรีทางการเงิน การบัญชี ฯ ก็ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เพราะเป็นตำแหน่งที่ กฏ ก.ค.ศ.ไม่ได้กำหนดไว้ จะไปรับเงินวิทยฐานะก็ไม่ได้เพราะไม่มีวุฒิทางการศึกษา เอาอีกชักตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ก็ไม่มีวุฒิทางการศึกษาอีก
 @@แล้วเราจะไปทางไหนได้ @@ เพราะคนเขียนกฏหมายที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มองการไกล คิดอย่างเดียวที่จะไม่ให้พวกเรามีความก้าวหน้า "ใช้พวกเราทำงานให้ เอาดีแต่ตัวเอง" ซักวันหนึ่งถ้าลูก...มาเป็นตำแหน่งเดียวกับพวกเรา...คงจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนพวกเรา
***ถ้าประเมินผลงานกันจริง ๆ อยากรู้นักว่าใครมันทำงานให้กับครู กับเด็กมากกว่ากัน***
guest profile image guest
และแล้ว ก็แห้วเหมือนเดิม คิดไว้แล้วนะว่าคงไม่ง่ายนักหรอกที่จะได้เงินประจำตำแหน่ง  เสียความรู้สึกมากๆ ถ้าเออรี่ได้จะไปแล้วเหมือนกัน แต่เงินเดือนก็ยังน้อยแถมลูกก็ยังเพิ่งเริ่มเรียน ป.ตรี จะเอาที่ไหนส่งลูกเรียน ได้แต่ทนไป คงไม่เข้าแวะเข้ามาสมาคมฯ อีกนานเลย เพราะไม่มีความหวังอะไรเหลือแล้ว  คิดแล้วละเหี่ยใจจริงๆ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันเถอะ อย่าไปเรียกร้องอะไรอีกเลย
guest profile image guest

อย่างไร ก็ไม่ท้อนะ! จะสู้ต่อไปจนกว่าสังคมจะรู้ความจริงว่าพวกเราถูกเอาเปรียบ " กฏหมายเขียนเพราะคน มันก็ต้องแก้ด้วยคน" ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าสังคมไม่รู้ ครู เขารู้กันทั้งนั้นแหละ แต่เขาไม่พูด ทำอย่างไรที่จะทำให้เขาออกมาช่วยพวกเราพูด และช่วยชี้ให้คนที่มีบุญวาสนา และมีโอกาสเข้าไปเขียนอะไรก็ได้ ที่อยากจะได้โดยไม่ได้ลงทุนทำงานจริง ๆ  "ฟ้ามีตา" ครูเขาก็มีตา มีแต่บางคนที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างที่ปิดหู ปิดตา ปิดใจ ไม่เปิดรับฟังอะไร ด้วยจิตที่มีเมตตาต่อเพื่อนผู้ร่วมทุกข์ ร่วมทำงานด้วยกัน เวรกรรมมีจริง ชักวันเขาต้องเข้าใจ อย่าท้อ!  เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด และให้ดีกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยิ่งขึ้นไปอีก ให้สังคมเขารับรู้ให้ได้

guest profile image guest
"เงินประจำแหน่ง ก็ได้เฉพาะตำแหน่งเท่าที่คุณเห็นข้างบนนั้นแหละ ทั้งที่ ก.พ.ให้ตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เพิ่ม)ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินฯ ที่ไม่ได้คือนักจัดการงานทั่วไป"

มันน่าน้อยใจมาก แม้แต่ ก.พ.ยังประเมินตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เงินประจำตำแหน่งยังไม่มีเลย ไม่ต้องหวังถึง ก.ค.ศ. เพราะอิง ก.พ.ตลอด ต่อไปแม้แต่งานคำรับรอง ตัวชี้วัด ก็จัดในกลุ่มอำนวยการ ภาระงานเพิ่มขึ้นมาก แต่กำลังใจไม่มี มันน่าน้อยใจจริง ๆ  คุณวิศร์ จะช่วยอะไรได้บ้างมั้ยนะ
guest profile image guest
สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ อุปถัมภ์กันรุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่หมดจากวงราชการไทยแน่นอน หากใครคิดหาญกล้าเสนอข้อคิดแย้งผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นเตรียมเป็นไม้ตายซากได้เลย ขอบอก กำลังใจที่จะฮึดทุ่มเพื่องานอย่าหวังเพราะผู้มีอำนาจยุคนี้ฉลาดที่จะแสร้งว่า ข้าคือผู้บริหารยุคใหม่มืออาชีพ ให้ส่วนกลาง/ คณะกรรมการคณะต่าง ๆ รับรู้ซึ่งไม่สนใจเนื้อในหรอก  แสร้งว่าข้าดีกันเป็นแถว เหมือนดูหนังผี คนละตอน หลอกกันไปหลอกกันมา อย่างคุณอุดรธานีว่าไว้แหละ กรรมเวรลูกหลานไทยต่อไป แล้วการศึกษาจะโชติช่วงชัชวาลได้อย่างไร
guest profile image guest
น่าสงสาร จริงๆ  38 ค (2)
guest profile image guest

ครู เด็ก ทุกคน แม้นแต่ ผู้มีอำนาจที่มีอำนาจวาสนา เขา ก็ล้วนสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัว เพราะ "หลง" ในอำนาจวาสนาของตนเอง วันที่  21 ธันวาคม  2555 ก็จะได้รู้กันว่า จะเป็นวันสิ้นโลกจริงตามคำทำนายหรือเปล่า ปัจจุบัน ก็ทำให้ดีที่สุด "อย่าเอากรรมเขามาเป็นกรรมของเรา" เริ่มปลงแล้วจ้า มันทำอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ได้จริง ๆตัวแปรมันแยะมาก ๆ

guest profile image guest

สงสัยไหม?ทำไม ศธ ผ่านร้อนผ่านหนาว100 กว่าปีไม่ก้าวกระโดดเสียที ลองพิจารณาพฤติกรรมข้าราชการ ศธ (ส่วนใหญ่) กลุ่มผู้บริหารชอบวางท่าว่ามืออาชีพ แต่เบื้องหลัง...กลุ่มชั้นผู้น้อยก็ไม่เบาเล็กใหญ่ไม่สำคัญขอเป็นเด็กนายเท่านั้นก็พอ วิทยายุทธแพรวพราวทั้ง2กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน..เงิน อำนาจ วาสนา(ตำแหน่ง) ช่างมันฉันจะเอา (ซะอย่าง) ยังกะผีเน่ากะโล่งผุโคจรมาพบกัน จริงไหม(ถ้าไม่หลอกตัวเองนะ) นับวันแต่จะแรงขึ้นแรงขึ้น...ขวัญกำลังใจที่ไหนจะเหลือ...ม้าขาวมีแต่ในหนัง..แล้วผู้ใหญ่ใจเมตตาคุณธรรมหนักแน่นจะขี่มาช่วยสังคม ศธ ได้ปีไหนกันละนี่.. อยากจะอ๊วกๆๆๆๆ

guest profile image guest
ให้คิดถึงมาตรฐานตำแหน่งว่าลักษณะงานมันเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร เพราะมาตรฐานตำแหน่งมันต่างกัน มันจึงไปได้ไม่เหมือนกัน น่าจะยอมรับในตำแหน่งของตนเองว่าจะเป็นไปได้แค่ไหน ขัดขากันเอง มันจึงเป็นอย่างนี้ คือไม่ได้ไปถึงไหนสักที ในขณะที่เขาล้ำหน้าไปไกล  การที่เรียนมาจนจบใครๆก็เรียนได้ แต่ตำแหน่งละตรงกับตัวเองหรือเปล่า ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะเปลี่ยนสายงานเพื่อความก้าวหน้ากันทำไม อยู่ตำแหน่งที่งานไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก เป็นงานสนับสนุนไม่ดีกว่าหรือ และอีกประการภาระกิจหลักอยู่ที่กลุ่มใดขอให้วิเคราะห์ดู ไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำไม่ได้คำนึงถึงที่มาที่ไป ทำให้คนอื่นเขาพลอยเสียเวลาของความก้าวหน้าไปด้วย ไม่ได้ว่าใคร แต่ขอให้คิดเสียใหม่ โดยมีใจกว้างและเป็นกลางด้วย จะได้อนิสงฆ์ กับเขาบ้าง เพราะที่ผ่านมาคือการขัดขากันเอง
guest profile image guest
ขอความอนุเคราะห์ ขรก.ชั้นผู้น้อยที่สอบเลื่อนระดับจากตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ก็ยังไม่มีข่าวให้เป็นขวัญและกำลังใจเอาซะบ้างเลย รู้สึกท้อแท้ ผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบนไม่มีการดูแล น่าจะปรับตำแหน่งที่นั่งครองอยู่ /หรือปรับเปลี่ยนสายงานที่นั่งแขวนไว้ ขอขวัญและกำลังใจให้กันบ้างนะค่ะ (ตำแหน่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยน แถมเงินเดือนก็น้อย ทำงานก็หนัก ตั้งแต่เป็นเขตมาไม่ได้รับการดูแลเลย เฮ้อ.)
guest profile image guest
เส้นทางของบค.38ค (2) มันถูกตีกรอบไว้ด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของ กพ. เพียงอาศัยที่มีชื่อให้อยู่ใน ม.38 ค(2) ของ พรบ.ครูฯปี 47 เท่านั้น ถ้าคนเขียนกฏหมาย พรบ.สภาครูฯปี 46 ,พรบ.ครูฯปี 47 เขียนให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 42 "บุคลาการทางศึกษา หมายถึง ผู้ปฎิงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเรียนการสอน "หมายถึง ทุกคนที่ทำงานตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางนำ ปลายน้า " จนส่งมอบกระบวนการผลิตให้กับเด็ก ไม่แยกกัน นี่อะไร ม.38 ค.ยังแยก (1) (2) อีกทั้งลักษณะงานก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน เดียวนี้ทุกคนทำงานล้วนก็เป็นงานวิชาการทั้งนั้น อยู่ที่ว่าใครจะทำตามหลักวิชาการ หรือเปล่า ได้ แก่ การวิเคราะห์งาน การออกแบบเครื่อง สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ การสังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล รายงานผลงาน แล้วนำข้อมูลนั้นมาปรับปรุงผลการทำงาน มันมีปัญหามากทำให้ไม่บรรลเป้าหมาย ก็ปรับปรุง มันมีปัญหาน้อยก็พัฒนา ยกระดับให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นนนวัตกรรม เป็นโมเดล ของตัวเอง มีคนอื่นเอารูปแบบเราไปใช้ ถ้าทำอย่างนี้ เราจะรู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ถูกต้องจริง ๆ แต่ทุกวันนี้ เราแค่มีความคาดหวังว่าตำแหน่งนั้น ......ตำแหน่งนี้.....ทำงานวิจัยเป็น ทำงานมีคุณภาพ แต่ไม่มีผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรม ถ้าประเมินผลงาน ประเมินสมรรถนะกันจริง ๆ มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันแล้ว
-เอกชนกับภาครัฐมีค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกัน เขาแข่งขันกันด้วยผลสำเร็จและผลลัพธ์ของพันธกิจ แต่เราไม่ใช้ เรามีแต่ผลประโยชน์ของตนเอง /พวก คนอื่นชั่งมัน เราไม่เคยคิดว่า "ไม่มีลูกค้า(นักเรียน)แล้วเราอยู่ไม่ได้ เพราะมีคนอื่น(รัฐบาล)ออกค่าจ้างให้เรา เดือน ๆหนึงรัฐก็มีหน้าที่หาเงินมาให้เรา เราไม่ต้องหาเองก็ได้เงินเดือน
**ลองคิดใหม่ว่า ถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีฉันเช่นกัน" เราจะได้รักกันมากขึ้น เราทำงานคนเดียวไม่สำเร็จหรอก
guest profile image guest
เส้นทางของการเป็นข้าราชการด้วยกันแต่ไม่เหมือนกัน ท่านเคยได้ยินที่ว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งโชควาสนายังไงก็แข่งไม่ได้ คนมันจะโตถึงอย่างไรก็จะโต ต่อให้ภูเขาทะเล ขวางกั้น หรืออะไรขวางกั้นก็ฉุดไม่อยู่ เมื่อมันเกิดกับตัวท่าน แล้วท่านจะรู้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่กล่าวแน่นอนโดยมิต้องสงสัย
guest profile image guest
ชะตาชีวิต เราเป็นผู้กำหนดได้ แก้ไขได้ โอกาสเราเป็นผู้แสดงหาได้ แต่ตัวเราต้องมีวิถีที่อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม มั่นสร้างบุญกุศล และเป็นผู้ให้(ให้อภัย ให้โอกาสผู้อื่นด้วย) บารมีจะเกิด  ตรงกันข้าม ถ้าปัจจุบันท่านเป็นผู้มีบุญวาสนา แต่ทำในเรื่องที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา โชควาสนานั้นก็หมดได้เช่นกัน ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสัจธรรม(ความจริง) ควรพึงสังวรไว้ อย่าประมาท พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้
guest profile image guest
การมีใจเป็นกลาง และเห็นผู้อื่นได้ดีก็ยินดีด้วย คือการมีใจยินดีด้วย เวลาและโอกาสย่อมเกิดได้กับทุกคน อยู่ที่ว่าจะขวยขวายและพัฒนาตนเอง มุ่งมั่นที่เปลื่ยนเส้นทางเพื่อให้ก้าวหน้า ประเภทก็ไม่เหมือนกัน ระดับก็แตกต่างกัน ขอให้ไปทบทวนเรื่องมาตรฐานตำแหน่งตนเองเสียใหม่ เพราะคนเขียนก็เคยประสบกับตนเองมาแล้ว จึงได้พัฒนาตนเองเพื่อไปในสายที่มีโอกาส จากธุรการมาก่อนกว่าจะพัฒนามาเป็นสายวิชาการไม่ใช่เรื่องง่ายและทุกคนจะเป็นได้ (คนรุ่นแรก) ไม่ใช่รุ่นใหม่ที่ช่วยเพื่อให้ก้าวหน้าซึ่งง่ายกว่าก่อนๆหลายเท่านัก คนรุ่นก่อนต้องสอบ หรือถ้าคัดเลือกเขาจะไม่ให้กรรมการในจังหวัดเดียวกันเป็นกรรมการ เจ้านายเองก็ไม่มีสิทธิ์เป็นกรรมการ (ซี 7 เดิม) แต่ปัจจุบันกรรมการประเมินระดับ8 ก็เอาพวกหัวหน้ามาประเมินยังไงก็ต้องลุ้นลูกน้องให้ได้อยู่แล้ว อำนาจอยู่ที่เขตตนเองเท่านั้น ผอ.เขตให้อำนาจเป็นที่ อกคศ.ก็จะผ่านยังไม่มีปัญหา เพราะกรรมการได้กลั่นกรองมาแล้ว แค่นี้เองคิดดูก็แล้วกัน
guest profile image guest

จบ ป โท หลัง ตค.53 สามารถปรับเงินเดือนโดยเข้าช่วงฐาน      ป โท  ทั่วไป ได้ป่าว...?

guest profile image guest

จบ ป โท หลัง ตค.53 สามารถปรับเงินเดือนโดยเข้าช่วงฐาน      ป โท  ทั่วไป ได้ป่าว...? (อ้างอิง หนังสือ กพ ว.31 และ ว.1)

guest profile image guest

ไม่เข้าใจประเด็นคำถามคะ

guest profile image guest

เดิม บรรจุ ป ตรี ตอนปี 49 ไปเรียนต่อ โท จบมาปี 54 แล้วขอปรับวุฒิ ป โท เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำป โท จึงรับขั้นต่ำ ปโท คือ 12000 บาท คำถามคือ
ตามหนังสือ
1.  ที่ นร 1008/ว.31 17 กย 53 และ ว1 11 มค.54
2. พอรับขั้นต่ำ ป โท คือ 12000 บาท เริ่มรับวันที่จบ โท ได้หรือไม่
3. จากนั้นมาเข้าช่วง ฐาน  ปโท ทั่วไป ตามหนังสือ/ว.31  ปรับเพิ่มอีก ตามช่วงเงินเดือนได้หรือไม่

guest profile image guest
    บุคลากร ๓๘ ค.(๒) ไม่มีความสำคัญต่อ สพฐ.เลย เราจงละเลยการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญกันเถอะ หยุดทำงาน ทำไปวัน ๆ ดูสักปี พร้อมใจกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น
guest profile image guest
ตอบคุณมือขวา

  ตารางเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามวุฒิที่ปรับใหม่

คุณวุฒิ

1 ต.ค.54(ขั้นต่ำ/
ขั้นสูง)

1 ม.ค.55(ขั้นต่ำ/ขั้นสูง)

1 ม.ค.56(ขั้นต่ำ/
ขั้นสูง)

ปวช.

6,410 / 6,800

7,620 /
 8,080

9,000 / 9,900

ปวส.

7,670 / 8,140

9,300 /
 9,860

10,500 / 11,550

ป.ตรี

9,140 / 9,690

11,680 / 12,390

15,000 / 16,500

ป.โท

12,600 / 13,360

15,300 / 16,220

17,500 / 19,250

ป.เอก

17,010 / 18,040

19,000 / 20,140

21,000 / 23,100

 

หมายเหตุ   ณ  วันที่ 1 มกราคม  2555 เป็นต้นไป หากข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000  บาท  ก็ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มขึ้น เท่ากับผลต่างของ 15,000 บาทกับเงินเดือนที่รับจริง วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ารับเงินเดือนไม่ถึง  12,285  บาท ให้รับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ 1,500  บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  12,285  บาท และถ้ารวม 1,500 บาท แล้วไม่ถึง  9,000 บาท ก็ให้ได้รับ 9,000 บาท

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

guest profile image guest
เป็นครู ได้รับ วิทยฐานะ เดือนละ 3500
ย้ายไป เป็น จนท.สันทนาการ เงินวิทยฐานะ ยังได้รับอีกหรือไม่ 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
doungnoi Icon เส้นทางบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) อ่าน 1,575 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon 38ค(2)ถูกลอยแพ 1 อ่าน 1,808 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon กรอบใหม่ สพม. อ่าน 1,832 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ประชาสัมพันธ์ facebook 38ค อ่าน 1,953 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเลื่อนระดับชำนาญการ อ่าน 2,619 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเลื่อนเงินเดือนอัตโนมัติ 47 อ่าน 24,949 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา