การลงโทษนักเรียน

guest
    ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงโทษนักเรีียนของครูพละดังนีั
1.ทางโรงเรีี่ยนทราบหรือไม่ว่า เวลานักเรียนถูกครูพละลงโทษให้เด็กลุกนั่ง(ทหารเรียกแทงปลาไหล) 100-200 ครั้ง
  ผู้บริหารและครูพละทราบหรือไม่ว่า
   - ทหารพลร่มเขาเทสต์ร่างกาย  แทงปลาไหล 100 ครั้งภายใน 3 นาที(นี่คือหน่วยรบพิเศษ)
   - นักเรียนชั้นประถม โดนครูสั่งทำโทษ 200 ครั้ง ถึงแม้ไม่จับเวลา ถามว่าลงโทษเกินไปหรือไม่
   - ผมเองเวลาลงโทษนักเรียนรบพิเศษ ยังต้องพิจารณาในการกระทำผิดเลยว่ามันเกินกว่าเหตุหรือไม่
2. ทางโรงเรียนทราบหรือไม่  เวลานักเรียนซ้อมฟุตบอลถ้าทำไม่ได้อย่างใจ   ครูพละใช้วิธีการลงโทษด้วยการเขกหหัว
   - ถามว่าครูคนนี้คิดวิธีการลงโทษเด็กๆได้แค่นี้เหรอครับ
   - ถ้าครูพละผู้นี้กระทำไม่ถูกใจผู้ปกครองบ้าง  ผู้ปกครองจะไปเขกหัวถึงโรงเรียนจะได้หรือไม่
   
   ผมหวังว่าทางผู้บริหารโรงเรียนควรจะกำชับเรื่องวิธีการลงโทษของครูพละผู้นี้บ้าง เด็กทำผิดก็ควรถูกทำโทษ แต่ควรที่จะมีขั้นตอนในการลงโทษ อย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับ
                                            
                                                                            ผู้ปกครองนักเรียน
Adsense
ความคิดเห็น