ค่าวฮ่ำ คำกลอน2

nailek profile image nailek
เอาค่าวฮ่ำ คำเมืองมาเสิร์ฟ หวังว่าคงจะถูกใจ


ความคิดเห็น
guest profile image guest
แปล๋ฮื้อตวยเจ้า
guest profile image guest
ยินดียิ่งแล้ว  มิตรแก้วเข้าใจ ตั๋วเมืองของไทย ล้านนาว่าอั้น  โรงเรียนล้านนาแม่แจ่มที่หั้น จะดันตัวเมือง ฟื้นพิก หลายแห่งกำลัง รวมสมาชิก แลปราชญ์ผู้เฒ่า ปัญญา เพื่อจักพิกฟื้น ล้านนาภาษา ของเมืองนานา คืนมาหื้อได้
guest profile image guest
ฝากเข้าไปเยี่ยมชมได้น่ะครับเพจของคนเมือง 
http//www.facebook.com/MwnTaeTae
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
nailek Icon ค่าวฮ่ำ ประกอบเพลง 2 อ่าน 2,016 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
nailek Icon ค่ำวฮ่ำ ประกอบ เพลง อ่าน 1,369 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
nailek Icon ค่าวฮ่ำ คำกลอน2 3 อ่าน 6,881 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
nailek Icon ฮ่ำ คำกลอนที่1 อ่าน 4,439 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา