ขอสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์

medicine profile image medicine
 กระผมนายนราทิตย์ มีกาย มีความประสงค์ ขอสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์
    จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2553 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
         ที่อยุ่ 97/68  ม.1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรติดต่อ 08-9965-6460  
    Email: medicine_naratit@hotmail.com


                                                              ขอแสดงความคุณหากจะกรุณาติดต่อกลับ

ความคิดเห็น
guest profile image guest
เปิดรับสมัคร  แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์

วันนี้ถึง 15 มกราคม 2554

รายละเอียดตามลิ้งค์  
www.dtamsc.com/detail.jsp?messageid=69
guest profile image guest

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพรรณพร ฆ้องวงค์มีความประสงค์ ขอสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์
    จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีการศึกษา 2554สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
         ที่อยุ่ 48  ถ.บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000โทรติดต่อ 08-2190-6737
Email: nangjai006@hotmail.com