สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 2557

attorney285 profile image attorney285
 
 
 
รวมข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความรู้รอบตัว 2557 (ข้อมูลล่าสุด มกราคม 57) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979151-5392894-รวมข่าว+เหตุการณ์ปัจจุบัน+สังคม+เศรษฐกิจ+การเมือง+ความรู้รอบตัว+2557+(ข้อมูลล่าสุด+มกราคม+57).html 

รวมข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความรู้รอบตัว 2557 (ข้อมูลล่าสุด มกราคม 57) 
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2557 
จำนวนหน้า : 226 หน้า 
รวบรวมและจัดทำโดย : คณะวิชาการ นครบาลบัณฑิต 
รูปแบบ : eBook หรือ เข้าเล่มเย็บแม็ก 

สารบัญ 

• คำขวัญวันเด็กปี 2557 
• สรุป 7 วันอันตรายเสียชีวิต 366 ราย บาดเจ็บ 3,345 คน 
• สรุปเหรียญกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 'ซีเกมส์ 2013' 
• ประเทศพม่ากับการเป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้ง ที่ 27 
• ยูเอ็น ประกาศ.ให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก 
• โครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ 
• ยูเนสโก ยกย่อง รัชกาลที่ 7 เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
• รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 
• พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช 
• สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ 
• รางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013 
• รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2556 
• นายกรัฐมนตรีจีนเยือนประเทศไทย 11-13 ตุลาคม 2556 
• วิกฤต Government Shut Down สหรัฐฯ 

• ประวัติศาสตร์ใหม่ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ คว้าแชมป์แบดโลก (11 ส.ค. 56) 
• คำแถลง ของนายกฯ เรื่องข้อเสนอทางออกประเทศไทย (2 ส.ค. 56) 
• คำขวัญวันแม่ 2556 (29 ก.ค. 56) 
• เหตุการณ์ ท่อรับน้ำมันดิบรั่วกลางอ่าวไทย (29 ก.ค. 56) 
• ผลการเลือกตั้งนายกฯ กัมพูชา (28 ก.ค. 56) 
• สกอ.ขึ้นแบล็คลิสต์ 11 มหา’ลัย เถื่อน (26 ก.ค. 56) 
• ระเบียนสำนักนายกฯ ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 (24 ก.ค. 2556) 
• ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 (24 ก.ค. 56) 
• บีอาร์เอ็น แถลงหยุดยิง ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน (12 ก.ค. 56) 
• วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก 
• ศาลปกครองกลาง สั่งชะลอโครงการน้ำ 
• ผลการเจรจา BRN รอบที่ 3 (14 มิ.ย.56) 
• รัฐบาลกำหนด 3 ยุทธศาสตร์หลักด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ (11 มิ.ย. 56) 
• การประชุมนานาชาติ “The Future of Asia” ครั้งที่ 19 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (24 พ.ค.56) 
• นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก (22 พ.ค. 56) 
• ไทย-สปป.ลาว ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ครั้งที่ 2 (19 พ.ค. 56) 
• ผลเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 13 พ.ค. 2556 
• คณะรัฐมนตรี คณะที่ 60 (5) 30 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน 
• จีน บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นให้ "หลินปิง" อยู่ประเทศไทยต่อไปได้อีก 15 ปี 
• ผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
• คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering – FATF) เข้าตรวจสอบประเทศไทย 
• นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนมองโกเลีย เข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย 
(Community of Democracies - CD) ครั้งที่ 7 ณ ประเทศมองโกเลีย 
• นายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเต เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 56 
• ไทยไม่ตอบรับ 5 เงื่อนไข ของกลุ่ม BRN 
• ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายู ปัตตานี หรือ BRN ยื่น 5 เงื่อนไข 
ก่อนเจรจาสันติภาพกับตัวแทนของไทย 
• ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนกเอช 7 เอ็น 9 
• น้องเมย์" รัชนก อินทนนท์ คว้าแชมป์ "โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น 2013" 
• ครม.มีมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือตามคำร้องยูเอ็น 
• สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยกย่องนายกรัฐมนตรี “ผู้หญิงแห่งปี 2556” 
• ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แจ้งข้อมูลทางการปกครอง 
• สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ของเนเธอร์แลนด์ ทรงสละราชสมบัติให้เจ้าชายวิลเลม 
อเล็กซานเดอร์ พระราชโอรส ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในรอบ 123 ปี 
• การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
(พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้าน ล้านบาท) 
• สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ 
• สรุปสาระสำคัญการประชุมอนุสัญญาไซเตส 
• นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 8 ข้อ 16 เรื่องด่วน 
• สัญลักษณ์อาเซียน 
• ความเป็นมาอาเซียน 
• ประเทศสมาชิกอาเซียน 
• กฎบัตรอาเซียน 
• การวางรากฐานของประชาคมอาเซียนด้วยสามเสาหลัก 
• ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของไทย 
• คำขวัญวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2556 
• วันสำคัญของไทยและของโลก 
• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• พระอัจฉริยภาพ"ในหลวง" 
• รางวัลระดับโลกที่ในหลวงทรงได้รับ 
• คำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 
• มาตรา หน่วย ชั่ง ตวง วัด ต่าง ๆ ที่ควรทราบ 
• ปกิณกะในราชสำนัก เรื่อง "คชลักษณ์" และ "ช้างเผือก" 
• สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
• บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก 
• ชื่อย่อองค์การระหว่างประเทศที่ควรรู้ 
• มรดกโลกในประเทศไทย 
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ 2554 
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
• รายนามนายกรัฐมนตรีไทย อดีต-ปัจจุบัน และเหตุของการพ้นจากตำแหน่งฯ 
• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา 
หลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา 
ผู้สืบทอดในทางศาสนาพุทธ 


ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย คณะวิชาการ นครบาลบัณฑิต 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979151-5392894-รวมข่าว+เหตุการณ์ปัจจุบัน+สังคม+เศรษฐกิจ+การเมือง+ความรู้รอบตัว+2557+(ข้อมูลล่าสุด+มกราคม+57).html 

***ส่งไฟล์เอกสารให้ทางอีเมล*** 
หรือสามารถส่งเป็นเล่มทาง ไปรษณีย์ได้ ตามความต้องการของผู้ซื้อ 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

*** สั่งซื้อง่ายๆ เพียงแค่ *** 
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (ถ้าต้องการมากกว่า 1 เล่ม โปรดสอบถามค่าจัดส่ง) 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล Line WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน 10.00-19.30 น.) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 
LINE ID : attorney285 
WhatsApp : 0867748337 
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555 
ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จากปากซอย 100 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 เดือนที่ผ่านมา