คำกริยา

kroowut profile image kroowut

คำกริยา

            คำกริยาเป็นคำแสดงอาการหรือบอกสภาพของนาม หรือสรรพนามที่เป็นประธานของประโยค  เช่น

                        คนไทยกินข้าวทุกวัน    : คนไทยเป็นนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

                                                                          กินข้าวทุกวัน  แสดงอาการหรือสภาพให้ผู้อื่นรู้

คำกริยามี  ๔  ชนิด  ดังนี้คือ

            ๑. อกรรมกริยา  เป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ    เช่น

                        หน้าต่างเปิด

                        หล่อนเดิน

                        เขาร้องเพลง

            ๒. สกรรมกริยา   เป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ   เช่น

                        นักเรียนปิดประตู                        เขาดื่มกาแฟทุกวัน

            ๓. กริยาอาศัย ส่วนเติมเต็ม  (วิกตรรถกริยา)  เป็นคำกริยาที่ต้องมีคำมาประกอบเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์  แต่คำที่ตามมานั้นไม่ใช่กรรม  คำกริยาชุดนี้ได้แก่  เป็น  เหมือน  คือ  คล้าย  เช่น

                                    คนซื่อสัตย์คือผู้มีเกียรติ

                                    คนขยันอ่านหนังสือเป็นคนฉลาด

                                    เธอเหมือนดาราภาพยนตร์

                                    เขาคล้ายพ่อ

            ๔. กริยาช่วย (กริยานุเคราะห์)   เป็นกริยาที่ใช้ประกอบหรือช่วยกริยาหลักของประโยค อาจประกอบข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้    ตัวอย่าง

                                    นักเรียนถูกเฆี่ยน

                                    เขาต้องมาที่นี่

                                    ฉันเคยไปแล้ว

                                    ท่านเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดความคิดเห็น
guest profile image guest
ขอบคุณนะค่ะที่มีเว็บดีดีดีดีดีดีดีดีดี๊อย่างนี้
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kroowut Icon เรียนภาษาไทยออนไลน์ 1 อ่าน 27,718 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์ อ่าน 6,151 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon พยัญชนะ และสระในภาษาไทย อ่าน 8,411 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาไทย 8 อ่าน 87,161 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon เรียน กอไก่ จากภาพ 1 อ่าน 5,012 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสันธาน 1 อ่าน 3,902 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำซ้ำ อ่าน 2,554 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสมาส อ่าน 3,100 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำวิเศษณ์ อ่าน 2,877 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำกริยา 1 อ่าน 5,081 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสรรพนาม 2 อ่าน 3,894 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำนาม อ่าน 3,324 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา