+++ คู่มวยและ ฟอร์มหลัง ศึกมวยดีวิถีไทยช่อง 11 เสาร์ 20 เมษายน 2556

perjer profile image perjer

มวยหูดำชุมพร กิโล 30

ซี้ตัวเล่นทุกคู่ ทุกตัว วิเคาะห์ วิจารณ์มวยขณะกำลังต่อย

บอกบรรยากาศหน้าเวที และหน้าตู้ใหญ่ กระแสตัวเงินเล่นใคร

ใครมาดี มาไม่ดีเรารู้ ราคารวดเร็วทันใจ ระบบเสียงชัดเจน 100%ความคิดเห็น
perjer profile image perjer

ศึกมวยดีวิถีไทย เสาร 2 เม.ย. 56


     คูที่ 1 เพชรนาคิน ตี๋เมืองเลย (ส.กองเกียรติ,ก.สะเภาทอง) 105
ชนะคะแนน เพชรหัวไทร ส.สุรเดช 2 ต.ค.55 ลพน.44กก.
ชนะคะแนน ธวัชชัย หนุมยีนสตะวันนา 23 พ.ย.55 ลพน.106
เสมอ ฟาลิขิต จิตรเมืองนนท18 ธ.ค.55 ลพน.103
ชนะน็อก3 เพชรชไว อ.วันเชิด 22 ม.ค.56 ลพน.45.5กก.
ชนะน็อก3 ฉนวนศึก ขนมจีนทาฉาง 22 กพ.56 ลพน.102 
แพคะแนน เพชรปราบ ไกยางหาดาวยิม 30 มี.ค.56 วิถีไทย103
 
     เลิศศิลป  เพชรนงคนุช (ป.ทองอุราณ) 105
ชนะคะแนน กังวาลเล็ก ศิษยครูเจี๊ยบ 5 พ.ค.55 ทีสปอรต106
ชนะคะแนน สปรินเตอรลูก บ.ก. 16 มิ.ย.55 ทีสปอรต106
ชนะน็อก4 เพชรใตเกียรตินะดีย31 ส.ค.55 รดน.103
แพน็อก4 ซุปเปอรบอล ตี๋เมืองเลย 23 พ.ย.55 ลพน.104 
แพน็อก4 สายน้ํา ส.สุพัตรา 7 กพ.56 รดน.105
................................     คูที่ 2 เพชรปติ  เอฟ.เอ.กรุป (ราชพัสดุอิสาน,รุงโรจน  ต.ศิลาพล) 103
ชนะคะแนน โชคพิชิต เพชรมีเพียร 18 พ.ย.55 ชอง7สี102 
แพคะแนน เก็บตะวัน น.ศรีผึ้ง 19 ธ.ค.55 รดน.108
ชนะคะแนน เพชรปราบ ไกยางหาดาวยิม 22 ม.ค.56 ลพน.103
ชนะคะแนน ยอดปกรณส.กิ่งรัตน6 มี.ค.56 รดน.100/101 
 
     นองเบียร  พยัคฆเมืองชล (โฮคิทเชน,เอกบางไทร) 103
แพคะแนน เพชรอัศวิน ร.ร.กีฬาโคราช 6 ต.ค.55 ทีจีเอ็น46
ชนะน็อก2 เนเงิน ลูกเจาแมสายวารี10 พ.ย.55 ทีจีเอ็น101 
ชนะคะแนน กลาศึก ส.มีอนันตจ.3 ธ.ค.55 รดน.104
ชนะคะแนน วีระพงษเกียรติกําธร อัง.25 ธ.ค.55 ลพน.46กก.
แพคะแนน ตี๋เล็ก ราชานนท19 ก.พ.56 ลพน.103/104 
ชนะคะแนน เฉียบขาด ป.พงษสวาง 29 มี.ค.56 ลพน.104
................................มวยรอบไกทอด 5 ดาวเงินลาน
     คู่ที่ 3 เพชรชาติชาย ชาวไรออย 118
แพคะแนน ดีไซนราชานนท26 ต.ค.55 ลพน.114 
ชนะน็อก1 เพชรนคร ส.ลัดดายิม 21 พ.ย.55 รดน.115
ชนะน็อก1 บางพลีนอย 96ปนัง 27 ธ.ค.55 รดน113 
แพน็อก4 ณัฐพล พ.เพื่อนรวมสราง 9 ม.ค.56 รดน.118
แพทีเคโอ2 เพชรนคร ส.ลัดดายิม 9 ก.พ.56 วิถีไทย/หนองบัวลําภู117
ชนะคะแนน เพชรงาม เกียรติกําพล 16 มี.ค.56 วิถีไทย117
 
     คมเกียรติ  ท.มโนธรรมรักษา (แดงนอย,เกียรติรัชนก) 118
ชนะคะแนน แสงศักดา ต.หมอศรี18 ส.ค.55 วิถีไทย118
แพคะแนน ดีไซนราชานนท25 ก.ย.55 ลพน.116
แพคะแนน เพชรแทเพชรยินดีอะคาเดมี่10 พ.ย.55 ออมนอย119
ชนะน็อก4 เปนหนึ่ง ท.พราน49 จันทร10 ธ.ค.55 รดน.118
ชนะคะแนน กองอีสาน ท.พราน49 พุธ 9 ม.ค.56 รดน.117
ชนะคะแนน เพชรงาม เกียรติกําพล 16 ก.พ.56 วิถีไทย119
แพคะแนน เพชรนคร ส.ลัดดายิม 16 มี.ค.56 วิถีไทย120
................................     คูที่ 4 แกนศักดิ์  เดชอดุลย (ศิษยช.พ.) 104
ชนะคะแนน ศิริศักดิ์เล็ก ศิษยครูแผว 17 ธันวาคม 54 ลุมพินี100
ชนะคะแนน เพชร ต.พงษศิลา 17 มีนาคม 55 ทีสปอรต102
แพคะแนน ปนหยก เพชรยินดีอคาเดมี่19 มิ.ย.55 ลุมพินี100
ชนะคะแนน ซีตา ศักดิ์คงกําไร 5 ส.ค.55 รดน.101
แพคะแนน นพเดชเล็ก ก.อดิศร 14 ม.ค.56 ชัยภูมิ
แพคะแนน เพชรใหมเพชรวิหาร 17 ม.ค.56 ชัยภูมิ
แพคะแนน โรเล็กซศิษยสองพี่นอง อา 10 มี.ค.56 รดน.103/101
 
     เพชรอุทัย ลูกพอบุญชวย 104
แพคะแนน เพชรสุวรรณ ป.ดาวรุงเรือง 1 เม.ย.56 จ.อุทัยธานี
.................................

ข้อมูลจาก ท่าน กอบ หทัยราษฎร์

perjer profile image perjer

น้ำหนักมวย ศึกมวยดีวิถีไทย เสาร 20 เมษายน 2556  
 

เพชรนาคิน ตี๋เมืองเลย 105 ...................105
   
เลิศศิลป  เพชรนงนุช.............................104.9

เพรชปติ  เอฟ.เอ.กรุป 103 ....................104.1-1.1
   
นองเบียร  พยัคฆเมืองชล ......................102.7

เพชรชาติชาย  ชาวไรออย 118 ..............118.6-.6
   
คมเกรียรติ  ท.มโนธรรมรักษา .................117.9

แกนศักดิ์  เดชอดุลย 105 .......................104.3
  
 แสนเกงเล็ก  ส.กรรณิการ ........................105.6-.6

5
 ชัยศิริ  ท.มโนธรรมรักษา 105 .................105
   
ลมหนาว  ศักดิ์เบอรลิน ...........................105

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
KHUNPON Icon มวยไทย7สี อาทิตย์ ที่ 29-06-57_by_ขุนพล 1 อ่าน 1,152 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา