พระราชดำรัส

kronkanok profile image kronkanok
     . . .การทำงานนี้ถ้ามีความเครียดไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ เพราะว่าในตัวเองในงานการต้องมีหลักวิชาและต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ถ้าหากว่ามีความเครียดทำวิชานั้นไม่ออกร่างกายก็ทรุดโทรม ในส่วนรวมถ้ามีความเครียดก็มีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าความตึงเครียด หรือมีความเสียดสีกัน มันก็ไม่เหมาะสม ทำให้งานของกิจการใดที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายไม่มีความสำเร็จ ฉะนั้นการที่มีร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง ลดความตึงเครียด ก็ทำให้งานการทุกอย่างจนกระทั่งถึงงานของส่วนรวม มิใช่เฉพาะในกองทัพ หรือในส่วนราชการสังกัด แต่ทั้งประเทศมีความสำเร็จเรียบร้อย. . .
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่สมุหราชองครักษ์ นำข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกรมตำรวจ
เฝ้า ฯ น้อมเกล้า ฯ ถวายเรือใบ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 811 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 671 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 588 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 441 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 520 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 453 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 431 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 622 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 607 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,355 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 619 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 463 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 497 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา