พรบ ขายตรง เพื่อน ๆ ที่ทำขายตรงควรรู้บ้าง

spdnbig profile image spdnbig

ผมเห็นโฆษณา ทางอินเตอร์เน็ต และทางสื่ออื่นๆ เยอะมาก ที่เกี่ยวข้องกับ ขายตรง ทั้งของไทย
และต่างประเทศ ทั้งบริษัทที่เราคุ้นเคย ได้ยินชื่ออยู่บ่อย  ๆ และที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
ไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ขายสินค้าอะไร ก็ไม่ได้บอก บอกแค่ว่าคุณสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องขายสินค้า แค่ชวนคน หรือไม่ต้องทำอะไร

ขอโทษเถอะครับ ถ้าไม่มีตัวสินค้า จะมาขายอะไร แล้วเอาเงินจากที่ไหนมาแบ่งให้กับสมาชิก
น่าคิดนะครับ

ผมเองก็ไม่รู้ว่าบริษัทที่รับสมัครสมาชิกอยู่นั่น เขาจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือเปล่า ตาม พรบ ขายตรง ของบ้านเรานะครับ ผ่านการพิสูจน์หรือตรวจสอบแผนการตลาด หรือแผนการจ่ายจากคณะกรรมการ ขายตรง หรือยัง ว่าทำแล้วจ่ายให้สมาชิกเท่าโน้นเท่านี้ จ่ายได้แน่ ๆ หรือจ่าย ๆ สักพัก ปิดบริษัทหายกันไปเลย  หรือสินค้าที่เอามาขาย สมารถนำมาขายในระบบขายตรงได้หรือเปล่า อย่าลืม
นะครับว่าสินค้าบางตัว กฎหมายบ้านเรา หรือที่ไหน ๆ เขาก็ไม่ให้นำมาขายตรง เพราะเป็นของที่คนจำเป็นต้องใช้ เป็นปัจจัยพื้นฐาน ไม่ได้เป็นของฟุ่มเฟือย ถ้านำมาขายโดยไม่ได้ขออนุญาต อาจถูกสังหยุดกิจการได้นะครับ คนที่ลำบากคือคนที่สมัครเป็นสมาชิก และตั้งความหวังไว้กับบริษัทนี้แล้ว

ก่อนทำอยากให้เพื่อน หาข้อมูลให้รอบด้านนะครับ อย่าดูแค่เรื่องรายได้ ศึกษาเนื้องานก่อนสักนิดเหมาะกับเราหรือไม่ มั่นคงแค่ไหน ที่เขาบอกว่าได้ ได้จริงแท้แค่ไหน ได้อย่างนั้นทุกเดือนหรือเปล่า
อะไรทำนองนี้   

ผมมีลิ้งค์เกี่ยวกับ พรบ ขายตรง  (เป็นกฎหมาย อ่านเป็นทางการสักหน่อย แต่ควรรู้ครับ)


http://www.pub-law.net/library/act_drsale.htmlความคิดเห็น
guest profile image guest
 ลองอ่านแล้วครับ ชัดเจนมาก  ในมาตรา 21 เกี่ยวกับรายได้หลักของสมาชิก คือต้องมาจากการขายสินค้า ครับ ไม่ใช่ค่าหัวจากการสมัครของคนอื่น ๆ  มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๓๘
             แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
             (๑) ต้องไม่กำหนดให้ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างได้รับผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะนำผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างอื่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรง
             (๒) ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือบริโภคเอง
             (๓) ต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้า
             (๔) ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล
             (๕) ต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริง หรือเป็นไปได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจน
             (๖) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
             แผนการจ่ายผลตอบแทนใดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในวรรคสองให้มีผลบังคับใช้เท่าที่เป็นธรรมแก่ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
guest profile image guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 31/3/2553 14:40:00

ลองอ่านแล้วครับ ชัดเจนมาก  ในมาตรา 21 เกี่ยวกับรายได้หลักของสมาชิก คือต้องมาจากการขายสินค้า ครับ ไม่ใช่ค่าหัวจากการสมัครของคนอื่น ๆ  มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๓๘
แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่กำหนดให้ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างได้รับผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะนำผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างอื่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรง
(๒) ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือบริโภคเอง
(๓) ต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้า
(๔) ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล
(๕) ต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริง หรือเป็นไปได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจน
(๖) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
แผนการจ่ายผลตอบแทนใดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในวรรคสองให้มีผลบังคับใช้เท่าที่เป็นธรรมแก่ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง


ทำไมบางบริษัท มีเงื่อนไข ว่าสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทน จะต้องมียอดส่วนตัวทุกเดือนด้วย ก็เท่ากับว่าจะต้องซื้อสินค้าเป็นยอดที่แน่นอน ทุก ๆ เดินนะสิ

ผิดใช่ไหมครับ เพราะตามข้อ 3 ต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าguest profile image guest

ท่องเที่ยวรอบโลก ฟรี 2 ท่าน แถมรับ 40,000.- อีกด้วย

สนใจกดดูได้ที่ เว็บด้านล่างครับ

http://www.diamondholidaythai.com/

 ( ถ้ากดไม่ได้ กรุณา copy url ไปเปิด )

guest profile image guest

ท่องเที่ยวรอบโลก ฟรี 2 ท่าน แถมรับ 40,000.- อีกด้วย
สนใจกดดูได้ที่ เว็บด้านล่างครับ

http://www.diamondholidaythai.com/

 ( ถ้ากดไม่ได้ กรุณา copy url ไปเปิด )

guest profile image guest
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
25 วันที่ผ่านมา
siamaccounting Icon ขอวีซ่า, Hot 089 669 2566 SiamAccounting อ่าน 137 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
siamaccounting Icon work permit ไทย Hot 089 669 2566 SiamAccounting อ่าน 115 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
siamaccounting Icon ต่ออายุ work permit Hot 089 669 2566 SiamAccounting อ่าน 128 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
siamaccounting Icon ตัวอย่าง work permit Hot 089 669 2566 SiamAccounting อ่าน 112 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
siamaccounting Icon เอกสาร work permit Hot 089 669 2566 SiamAccounting อ่าน 113 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
siamaccounting Icon ทํา work permit ที่ไหน Hot 089 669 2566 SiamAccounting อ่าน 120 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
siamaccounting Icon ขั้นตอนการขอ work permit Hot 089 669 2566 SiamAccounting อ่าน 98 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา