ผักปลอดสารพิษ ไฮโดรโปรนิกส์

boeboatfarms
My Great Web page


ขอบคุณ สำหรับ VDO ของ อาจารย์


ขายเมล็ดผัก,ขายอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์,ขายปุ๋ยปลูกผัก จังหวัดภูเก็ต ภาคใต้
 
สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่า“ยินดีต้อนรับ” ฟาร์มผักเราได้จัดสร้างข้อมูลในการปลูกผักสำหรับครอบครัวและแบบธุระกิจ มีข้อมูลบางส่วนให้ท่านได้ศึกษา ทางเว็บหวังว่าจะมีประโยนช์ไม่มากก็น้อย


ผักไฮโดรโปรนิกส์ คือ การปลูกผักโดยไมใช้ดิน หมายถึง การปลูกผักที่เลียนแบบการปลูกบนดิน โดยการปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกหรือไม่ต้องมีวัสดุปลูกก็ได้ เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารพืช (ที่มีน้ำที่ผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการจากทางรากพืช) อันเป็นการปลูกพืชที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใน "การผลิตพืชในสภาพควบคุมสิ่งแวดล้อม ( Controlled Environment Agricultural Production )" ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ( Growth and Development ) และสิ่งแวดล้อม ( Environment )

          การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นในประเทศพัฒนาซึ่งมีปัญหาพื้นที่ทำการเกษตรลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชน หรือพื้นที่ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร เป็นวิธีที่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก แต่พืชจะเจริญเติบโตโดยได้รับธาตุอาหารจากสารละลายธาตุอาหาร การปลูกพืชโดยวิธีนี้จึงสามารถทำได้ในทุกพื้นที่แม้จะไม่มีที่ดินสำหรับปลูกพืชหรือพื้นที่ดินที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ปลูกพืชได้ ในปัจจุบันไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกพืชที่ใช้แพร่หลายในประเทศต่างๆ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอล และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป สำหรับประเทศไทยมีความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการปลูกพืชด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ต้องลงทุนสูงและมีวิธีการยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับปัญหาขาดแคลนพื้นที่ทำการเกษตรยังไม่รุนแรงนัก ยังมีพื้นที่ทำเกษตรกรรมมากมาย สามารถปลูกพืชด้วยวิธีปกติได้เพียงพอกับความต้องการ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการอื่นมาทดแทน อย่างไรก็ดีในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์เป็นการค้าเพื่อผลิตพืชผักที่มีคุณภาพในปริมาณที่แน่นอน สนองความต้องการของซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกพืชทดแทนพืชนำเข้า และปลูกเพื่อการส่งออก 

สิ่งสำคัญต้องรู้จักเมล็ดพันธุ์ผัก

สำหรับการนำน้ำมาวเคยสงสัยมั้ยครับว่าทำไมเมล็ด พันธุ์ผักที่เราซื้อไป หรือเวลาขาย ทำไมจึงมีทั้งเมล็ดแบบเคลือบ และแบบไม่เคลือบ แล้วเมล็ดทั้ง 2 ประเภทนี้ต่างกันอย่างไร การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชนั้นแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่ถ้าพูดถึงเมล็ดพันธุ์ผักจะมี 2 แบบ ครับ

1. เมล็ดแบบไม่เคลือบ (Raw seed)
เมล็ดประเภทนี้จะผ่านการลดความชื้น และทำความสะอาดมาแล้ว ในบางครั้งเมล็ดแบบนี้จะมีการคลุกสารเพื่อช่วย ให้มีความต้านทานต่อเชื้อโรคในระยะแรกของการ งอกเป็นต้นกล้า ถ้าเลือกใช้เมล็ดแบบนี้ก็ควรถามผู้ขายดูด้วยครับว่ามี การคลุกสารป้องกันเชื้อโรคมาให้ด้วยหรือไม่ ถ้ามี หลังจากที่เราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วก็ควรล้างมือให้ สะอาดด้วย(ครับ) เมล็ดประเภทนี้อายุเก็บรักษาจะนานกว่าเมล็ดแบบเคลือบ แต่% ความงอกของเมล็ดจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
2. เมล็ดแบบเคลือบ

จะมี 2 ลักษณะ(ครับ) คือ เมล็ดเคลือบแป้ง เราเรียก Pelleted seed เก็บได้นาน 1-3 ปี(ครับ) ส่วนมากจะเป็นพวกเมล็ดไม้ดอก สำหรับเมล็ดผักสลัดที่เราปลูกอยู่ถ้าเป็นเมล็ดแบบเคลือบ จะเรียกว่า Primed seed ซึ่งเมล็ดจะถูกกระตุ้นให้เกิดการงอกก่อน แล้วจึงนำมาทำการเคลือบแป้ง (Pelleted seed) อีกที(ครับ) ซึ่งจากการที่กระตุ้นให้เมล็ดงอกก่อน ทำให้เมล็ดพันธุ์แบบนี้มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งถ้าเลือกซื้อมาใช้ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป(ครับ) สำหรับข้อดีของการใช้เมล็ดแบบเคลือบก็คือ สะดวกในการเพาะอัตราการงอกสม่ำเสมอ และ % ความงอกสูง ( ครับ) แต่ราคาก็จะสูงกว่าเมล็ดแบบไม่เคลือบครับ
การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะต้นกล้า ดังนั้นเราก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดครับ
เมล็ดพันธุ์ผักสลัดทุกชนิดที่เรานำมาเพาะ ต้องการสิ่งสำคัญ 3 อย่าง สำหรับการงอกออกมาเป็นต้นกล้า ซึ่งก็คือ น้ำ, อากาศ หรือ ออกซิเจน และ แสงแดดครับ โดยน้ำและอากาศเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้ว สำหรับแสงนั้น ในช่วง 2-3วันแรก เราให้แสงแบบรำไรก็พอ(ครับ) ไม่จำเป็นต้องให้แสงแดดจัด เพราะอาจจะทำให้อุณหภูมิสูง ส่งผลให้อัตราการงอก ลดลงซึ่งโดยทั่วไปอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ด จะอยู่ในช่วง 20-25 องศาเซลเซียส (ครับ) หลายๆคนมีคำถามตามมาว่าแล้ว อุณหภูมิของบ้านเราค่อนข้างร้อน จะทำอย่างไร เพราะอากาศร้อนเมื่อไหร่เพาะเมล็ดแล้วไม่ค่อยงอก หรืองอกน้อยมากวิธีที่จะช่วยได้คือ ให้เพาะเมล็ดในช่วงเย็นและเลือกใช้เมล็ดแบบเคลือบ จะช่วยได้มากแต่ถ้าลองใช้วิธีนี้แล้วเมล็ดยังไม่งอกอีก เราคงต้องทบทวนถึงวิธีการเพาะ(ครับ)ว่า ทำถูกขั้นตอนหรือไม่ เมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ หมดอายุ หรืออาจจัดเก็บไม่ถูกวิธี ถ้าเจอปัญหาตรงไหนก็แก้ให้ตรงจุดครับ เชื่อว่าเมล็ดจะงอกได้แน่นอน
Adsense
ความคิดเห็น
boeboatfarms


                                          

ราคาเมล็ดผักสลัดถูกๆใหม่ 1/2/2560
                                   ------------เมล็ดผัก---------------
l เมล็ดกรีนโอ๊ค (เคลือบ) 99% เมล็ดละ 1 บาท หรือ ซองละ 750บาท/1000เมล็ด/
l เมล็ดเรดโอ๊ค (เคลือบ) 99% เมล็ดละ 1 บาท หรือ ซองละ 750 บาท/1000เมล็ด 
l เมล็ดเรดครอรัล (เคลือบ) 99% เมล็ดละ 1 บาท หรือ ซองละ 750บาท/1000เมล็ด 
l เมล็ดบัตเตอร์เฮด (เคลือบ) 99% เมล็ดละ 1 บาท หรือ ซองละ 750 บาท/1000เมล็ด 
l เมล็ดกรีนคอส (เคลือบ) 99% เมล็ดละ 1 บาท หรือ ซองละ 750 บาท/1000เมล็ด 
l เมล็ดฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (ไม่เคลือบ)80%เมล็ดละ 1 บาท หรือ ซองละ 750 บาท/1000เมล็ด 
l
เมล็ดร็อกเก็ต 100 กรัม  ราคา 500 บาท ***( ประมาณ 1000 เมล็ด อัตตรางอก 99%)
       


boeboatfarms
อุปรณ์การปลูกผักไร้ดินที่มีจำหน่าย

ราคา 1/10/2558

------------อุปกรณ์ปลูกผัก-----------

l ถ้วยปลูกเขียว มาตรฐาน ใช่เพาะและปลูก แบบเจาะรูราคา 2500 บาท/100แผ่น แยกขาย 1/35 บาท
ไม่มีคำบรรยาย
l ถ้วยปลูกสีดำ-ขาว เหมาะกับ รางปลูกมาตรฐาน ใช่เพาะและปลูก แบบถ้วยละ2-3 บาท ใช้ทนนาน 
ไม่มีคำบรรยาย
l ฟองน้ำเพาะเมล็ดผัก อย่างดี96 ชิ้น/แผ่น (ผ่าแล้ว) ราคา 1200 บาท 100แผ่น แยกขาย คู่ละ 40 บาท/2แผ่น
ไม่มีคำบรรยายไม่มีคำบรรยาย

l โฟมขาวใช้ปลูกขนาด60x120หนา 1/1/2 นิ้วอัดแน่น1.2 ปอน แผ่นละ 170 บาท  
โฟมขาวใช้ปลูกขนาด60x120หนา 1 นิ้วอัดแน่น1.2 ปอน แผ่นละ100 บาท  ไม่เจาะรู

(เจาะรูตามสั่ง คิดรูละ 1 บาท) 
ไม่มีคำบรรยาย 
              ปุ๋ยแบบแห้ง A+B = 1:100             
              *ขนาด 10ลิตร 500 บาท
              *ขนาด 20ลิตร 800 บาท-----------อุปกรณ์แปลงปลูกผัก---------

อุปกรณ์ประกอบ
ไม่มีคำบรรยาย
 
l ปั๊มรุ่น 1600 (สำหรับ 3-4 รางปลูก) ราคา 300  บาท
l ปั๊มรุ่น 2500 (สำหรับ 5-7 รางปลูก) ราคา 350บาท
      
 ปั๊มรุ่น 4500 (สำหรับ 8-12 รางปลูก) ราคา 950 บาท

 

l มุ้งกันแมลง ตาข่ายสี ขาว หน้ากว้าง 1.10 ม. เมตรละ 100 บาท

1 ม้วน ยาว 50 เมตร ราคา 3500 บาท
l มุ้งกันแมลงหน้ากว้าง 2.50 เมตร ราคาเมตรละ 120 บาท ยกม้วน 8000 บาท
l มุ้งกันแมลง สีขาว ตา 32# หน้ากว้าง 3.0 เมตร ราคาเมตรละ 150 บาท
1 ม้วน ยาว 100 เมตร ราคา 10000 บาท
 
l พลาสติกยูวี 3% หน้ากว้าง 3.0 เมตร ราคาเมตรละ  100 บาท   ยกม้วน 100 เมตร 6500 บาท
l พลาสติกดำหนา 150/ไมครอนหน้ากว้าง 2.5 เมตร ราคาเมตรละ  100 บาท  ยกม้วน 100 เมตร 5000 บาท

l พลาสติกดำหนา 150/ไมครอนหน้ากว้าง 4 เมตร ราคาเมตรละ  100 บาท  ยกม้วน 100 เมตร 7850 บาท

l พลาสติกดำหนา 150/ไมครอนหน้ากว้าง 6 เมตร ราคาเมตรละ  100 บาท  ยกม้วน 100 เมตร 14000 บาท

มีต้นกล้า ผักสลัด  เพาะ 1 สัปดาห์ ขาย 7 บาท และ อายุ 12 วัน ขาย 10 บาท (โทรสั่งล่วงหน้า 1 วัน เฉพาะจ.ภูเก็ต )

boeboatfarms

เกี่ยวกับเรา
สวนผัก ตั้งอยู่ที่ 200/142 หมู่ 4 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

หลักการสั่งซื้อ

1.โทรศัพท์ 096-9844995 คุณ อุดร ,0885692068  อีเมล์ udonn@hotmail.com
2.โอนเงินค่าของ ตามบัญชีนี้

ช่องทางการโอนเงินค่าบริการ
หมายเลขบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี udon sawqangsuk
เลขที่บัญชี 826-209-116-2   ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี ธ.กสิกรไทย  ชื่อบัญชี  อนิชา  พิลาจิตร 
เลขที่บัญชี 138-258-725-8 -  ออมทรัพย์

3.หลักจากโอนเงินโทรแจ้งหรืออีเมล์ ทางเราจะรีบจัดส่งให้ในวันนั้นหรือวันถัดไป (ค่าส่งด่วนพิเศษ ขึ้นอยู่กับสินค้า)

 

รายงานสถานะ การส่งสินค้า
ดูรายชื่อทั้งหมด
ตรวจสถานะ EMS คลิกที่นี่
พัสดุไปรณีย์ธรรมดา โทร 1545

 

 
boeboatfarms

แผนที่ฟาร์ม

boeboatfarms

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 free unlimited image hosting

1. เริ่มตนด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูกด้วยการแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำ 1 คืน แล้วนำไปใส่ในก้อนฟองน้ำวางในกระบะเพาะ คลุมผ้า วางในที่ร่มรดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 5 วัน จะได้ต้นกล้า นำออกมาให้โดนแดดอ่อน
1. Start with soaking the seeds you want to grow in water for a night. Next, embed one seed at a time in each of the notches on the sponge. Put the sponge in a nursery tray. Keep the tray in shade and sprinkle some water 2 times a day (in the morning and in the evening) for 5 days. Then, the seeds will grow into sprouts. Bring them to face lightsunlight.
 
2. เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 10 วันทำการย้ายต้นกล้าลงถ้วยปลูกที่วางเรียงอยู่ในกระบะเพาะโดยให้สารอาหารA และ B อย่างละ 1 cc. ต่อน้ำ 1 ลิตร และปรับค่า กรด-ด่าง pH 5.5.-6.5 ระดับน้ำสูง ประมาณ 1.5 ซ.ม. หมั่นตรวจเช็คระดับน้ำในกระบะเพาะอย่าให้แห้ง
2. When the sprouts are 10 days old, remove each of the sprouts one at a time  and put it in to a growing cup. The growing cups should be placed in a nursery tray filled with a mixture of water and the nutrient A and B ( 1cc. each for 1 liter of water). To make a mixture, make sure you fill the nutrients A into water first and follow by the nutrient B. Adjust the Ph balance of the water to be in the range of 5.5 -6.5. The height of the mixture should be around 1.5 cm. and make sure you check the level of the mixture in the tray. Do not let the tray dry out.

 
3.
เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 20 วัน รากเริ่มงอกออกจากถ้วยปลูก นำลงรางปลูกให้สารอาหาร A และ B อย่างละ 200 cc. ต่อน้ำ 40 ลิตร (อัตราส่วน 1:200) และปรับค่ากรด-ด่าง pH 5.5.-6.5 หมั่นตรวจเช็คภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำในระบบรวมทั้งระดับน้ำในถังพัก (ถ้าเติมน้ำในถัง 10 ลิตร ให้เติมสารอาหาร A และ B อย่างละ 50 cc.) ให้เติมสารอาหาร A ก่อน สารอาหาร B ประมาณ 30 นาที

3. When the sprouts are 20 days old, you can see the roots coming out from each cup. Take

 each cup out off the nursery tray and put each one of them into a hole of the growing tray. fill the nutrient A and B in a tank filled with water plus a water pump( 200 Cc each for 40 liters of water) ( the ratio is 1:200) and adjust the pH. balance of the mixture to be in a range of 5.5-6.5. Keep checking the pH balance and the height level of the mixture in the tank. When filling the nutrients, make you will the nutrient A first (30 minutes before adding the nutrient B).


4.
เมื่อครบอายุของผักแล้ว คุณก็จะได้ผักที่ทั้งสด สะอาดและปลอดภัย สามารถรับประทานได้อย่างสนิท

ใจ 

When your vegetables are fully grown (around 45 days), you can have fresh, clean and safe vegetables ready for enjoying their tastiness

 

boeboatfarms
รูปแบบ ปุ๋ยแบบแห้ง สูตรทดสอบแล้วได้ ผล 100%
 free unlimited image hosting free unlimited image hosting 

boeboatfarms
รูปแบบโต๊ะที่ทางสวนจัดสร้าง ลดต้นทุน ขนาด 1.3 x 4.8 เมตร (เดี่ยวและคู่) ราคาตามสั่ง

free unlimited image hosting  free unlimited image hosting free unlimited image hosting 
boeboatfarms
รูปแบบ อุปกรณ์ประกอบระบบการปลูกผักไรดิน

free unlimited image hosting  free unlimited image hosting free unlimited image hosting free unlimited image hosting 
boeboatfarms
  
 
 
 
 
 
boeboatfarms
 
boeboatfarms
สรุปขนาดกล่องปลูกผัก(ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านก็ดี)เบาไม่หนักขนาดทดลอง
1. ขนาดเล็ก ปลูกผักคะน้าได้ ... ต้น หรือผักสลัดได้ 6 ต้น ราคา 700บาท ขนาด(0.30 x 0.45)
2.ขนาดกลาง ปลูกคะน้าได้ ... ต้น หรือผักสลัดได้ 9 ต้น ราคา 900 บาท ขนาด(0.40 x 0.65)
3.ขนาดใหญ่ ปลูกคะน้าได้ ... ต้น หรือผักสลัดได้ 14 ต้น ราคา 1200 บาท  ขนาด(0.36x 0.120)

อุปกรณ์ ครบชุดพร้อมปลูก
1.คู่มือ
2.ปุ๋ยAB
3.เมล็ดผักสลัด
4.ปั้มน้ำ +ท่อ ติดตั้งให้ พร้อมใช้
5.กล่องปลูก ตามขนาดที่สั่ง
6.ถ้วยปลูกสีเขียว
7.ฟองน้ำเพาะเมล็ด

boeboatfarms

แสดงรูปบางส่วนของ กล่องปลูกผักไรดิน


boeboatfarms
ใหม่ปุ๋ยสูตร นาโน
ส่วนประกอบ
- สารประกอบอินทรีย์ ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมตัวกัน ฮิมมิค แอซิค ไม่น้อยกว่า 50% โปรแทสเซี่ยมไม่น้อยกว่า 8%
- สารผสมเข้มข้นของสารประกอบ คาร์โบไฮเดรตหลายชนิดและธาตุอาหารเสริมอื่นๆในรูปคีเลค ที่ผักต้องการ
  สกัดจากธรรมชาติ 100% ด้วยเทคโนลีระดับนาโน

การใช้ปุ๋ยเพาว์เวอร์โกร
  +ปุ๋ยนาโน เพาร์เวอร์โกรนั้น มีคุณสมบัติที่ สามารถ ป้องกันเซื้อรา มีสารกระตุ้นให้พืชสร้าง ฮอร์โมน มีสารจับใบ เร่งราก เร่งแตกกอ เร่งใบ รวมถึง การออกดอกออกผล อยู่ในตัวเรียบร้อย ช่วยให้ผลผลิต ได้ น้ำหนักเพิ่มขึ้น เท่าตัว ใช้ 1 ขวดต่อน้ำ 1000 ลิตร สำหรับการเลี้ยงทางใบ และในระบบเลี้ยงทางรากโดยผสมน้ำ 1 ขวดต่อน้ำ 1000 ลิตร

 การจำหน่าย
สั่งซื้อ 1 ขวดทดลองใช้ ได้รับสิทธิ์ ซื้อขวดที่ 2 ลด 20 % ทันที

หรือ สังซื้อชุดใหญ่ ****


boeboatfarms


กล่อง ปลูก ผัก ขนาด 0.36 x 1.20  ชุดใหญ่ แถม อุปกรณ์ ครบชุด พร้อม ปลูก + ตำรา +ปุ๋ย + เมล็ดผัก

ราคารวม 1200 บาท
boeboatfarms

แปลงทดลอง ติดตั้งให้ศูนย์เรียนรู้ ต.กลมลา ภูเก็ต


boeboatfarms

ขายและรับติดตั้งระบบปลูก


boeboatfarms

โฟมปลูก เจาะรูตามสั่ง


boeboatfarms
โรงเรือนแบบง่ายๆ

boeboatfarms
โรงเรือนแบบง่ายๆ

boeboatfarms
ข้อต่อราง NFTชิ้น45 บาท
ฝาปิดราง NFTชิ้น40 บาท
ฝาปิดรางรวมน้ำชิ้น55 บาท
รางปลูก NFT1 ราง 6เมตรราคา685 บาท ราง 3เมตร 350บาท    
รางรวมน้ำระบบNFT1 เมตร500 บาท1 เส้น (6.00 เมตร)2,500 บาท


boeboatfarms
ราง สำเร็จ (รูเจาะตามสั่ง ครับ) มี ยาว 3 -6 เมตร สีขาว
boeboatfarms
ราคาสั่งผลิต โต๊ะปลูก แบบ ประกอบเอง
โต๊ะปลูกขนาด 10 แผ่นปลูก
1 ชุด 22,000 บาท

โต๊ะปลูกขนาด 12 แผ่นปลูก
1 ชุด 22,200 บาท

โต๊ะปลูกขนาด 2 แผ่นปลูก
1 ชุด 7,800 บาท

โต๊ะปลูกขนาด 20 แผ่นปลูก
1 ชุด 39,000 บาท

โต๊ะปลูกขนาด 24 แผ่นปลูก
1 ชุด 40,000 บาท

โต๊ะปลูกขนาด 5 แผ่น ปลูก
1 ชุด 15,000 บาท

โต๊ะปลูกขนาด 6 แผ่นปลูก
1 ชุด 18,500 บาท

โต๊ะปลูกขนาด 8 แผ่นปลูก
1 ชุด  20,000 บ.
 
อุปกรณ์ ประกอบในแต่ละชุดปลูก (ไม่รวมติดตั้ง)

ชุดปลูกพืชไม่ใช้ดินระบบ DRFT รุ่น .... แผ่นปลูกโฟมขาว มีช่องสามารถปลูกผักได้ ทันที ประกอบด้วย

 1. มุ้ง #32 ขนาด 1.10 x 11.0 ม.ทำมาจากเส้นใยไฮเดนผสมสารยูวี   1 ผืน
 2. พลาสติกใสเคลือบยูวี LDPE + UV. 3% หนา 100 ไมครอน   1 ผืน
 3. คลิปล๊อก 3/4 นิ้ว ผสมสารยูวี 
 4. สะดือน้ำ 2 ชุด
 5. ถังน้ำ พีอี ขนาด 150 ลิตร  1 ใบ
 6. ปั๊มน้ำ  รุ่น AP 2500  1 ตัว
 7. สายยางส่งธาตุอาหาร 1 ชุด
 8. พลาสติกสีดำ LDPE หนา 120 ไมครอน เคลือบยูวี ขนาด   1 ผืน
 9. กระเบื้องรองพื้นโต๊ะอย่างหนา 6มม.
 10. โฟมแผ่นปลูก เต็มโต๊ะ 
 11. สแลมสีเขียว 40 %   1 ผืน
 12. โครงเหล็กเรือนปลูก ตามขนาดที่สั่งซื้อ  1 ชุด
 13. ถาดเพาะเมล็ด  2 ใบ
 14. ปุ๋ย A+B  สำหรับ ปลูก
 15. ฟองน้ำขนาด 1x1 นิ้ว สำหรับ 1 รอบปลูก
 16. เมล็ดพืชสลัด สำหรับ 1 รอบปลูก

หมายเหตุ ราคาเงินสด
และสถานที่ติดตั้งควรปรับไว้เรียบร้อยแล้ว สั่งสินค้าล่วงหน้า 7 วัน กำหนดยืนราคา 15 วัน

เงื่อนไขการส่งของและการชำระเงิน :

 1. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง (ติดตั้งฟรีในเขตภูเมืองเก็ตและอำเภอถลาง)
 2. กำหนดยืนราคา 15 วัน นับจากวันที่ในใบเสนอราคา
 3. กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันยืนยันการสั่งซื้อ
 4. มัดจำล่วงหน้า 30 % โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ส่วนที่เหลือชำระเงินสดเมื่อพร้อมส่งสินค้า
บรรจุ1: 
1 ชุด
ราคา1: 
0 บาท
หมายเหตุ: 
รูปแบบ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า สอบถาม 085-4733123boeboatfarms
รางปลูกผักแบบ ทดลองปลูก 
สรุปขนาดราง 5x10 ซ.ม. ปลูกผัก(ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านก็ดี) 


อุปกรณ์ ครบชุดพร้อมปลูก ราคารวม 5,500 บาท
1.คู่มือการประกอบ +การปลูก
2.ปุ๋ยAB
3.เมล็ดผักสลัด
4.ปั้มน้ำ +ท่อ พร้อมใช้
5.ถังน้ำ
6.ถ้วยปลูกสีเขียว
7.ฟองน้ำเพาะเมล็ด


boeboatfarms


boeboatfarms
มีต้นกล้า พริก มะเขือเปาะ มะเขือยาว อายุ 1-4 สัปดาห์ ขาย ตัน ละ 20-50 บาท (ภูเก็ต)

boeboatfarms


     ขายเมล็ดผักสลัดแบบเคลือบ ราคา ถูกๆ 680 บาท 1000 เมล็ด      

boeboatfarms