การประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

guest profile image guest
เรียน. ท่านคลังขอนแก่น
               ดิฉันได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก ผู้บังคับบัญชาให้ทำบันทึกยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีสาเหตุ ถามว่าคณะกรรมการประกวดราคามีหน้าที่ยกเลิกการประกวดราคาได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้คณะทำงานชุดไหนมีอำนาจยกเลิก
                                    ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ขอถามต่ออีกหนึ่งข้อค่ะ. 
การขอยกเลิกของคณะกรรมการประกวด เนื่องมาจากสาเหตุเดียวคือผู้แข่งขันมีรายเดียวใช่หรือไม่ค่ะ
guest profile image guest
ใช่ครับ มีหลายสาเหตุครับ กรณีมีผุ้เสนอรายเดียวก็เป็นหนึ่งสาเหตุครับ
ปัญหาใหญ่ก็คือ ผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการไม่ทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  จึงควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ เช่น พี่สอนน้อง ศึกษาหาความรู้ด้่วยตนเอง หรือเชิญผู้มีความรู้มาให้คำแนะนำ เป็นต้น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 1,341 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,278 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,447 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 984 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,002 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,163 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,326 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,530 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 1,981 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา