ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ เคมี 1 ปลายภาค

narong profile image narong

ข้อสอบ จำนวน 40 ข้อ ดังนี้

ดีมาก  =   ไม่มี
ดี        =    23   ข้อ
พอใช้  =    11   ข้อ
ควรปรับปรุง       ไม่มี
ใช้ไม่ได้    =  6   ข้อ  (คือไม่ใช่ข้อสอบเสียนะ   เป็นข้อสอบที่ยาก   นร.ทำไม่ได้ทั้งคนเก่งและอ่อน)
ข้อสอบที่ออก ตรงตามหลักสูตร ที่เรียน  แต่เป็นการถามแบบคิดวิเคราะห์ เพื่อฝึกนักเรียน (ไว้ต่อสู้โลกภายนอก)   

ครูใช้ทั้งเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  + อิทธิบาท 4 +อื่นๆ  ช่วยดังนี้ ครูนำผลการวิเคราะห์  + การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  +  ระยะเวลาเรียน  =  +6 คะแนน ทุกคน (ปลายภาค)

แต่ เคมี 1 จะต้องใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไปขอให้ไปทบทวน  ยังใช้ใน  O-net
GAT -PAT  อะไรก็ไม่รู้ถ้ามีสอบเคมี อยู่ก็ยังต้องใช้ ขอให้  ลูกรัก ทุกคน  อย่าลืมคำว่า "ตนนั้นแหละ เป็นที่พึ่งของตน "

ความคิดเห็น
narong profile image narong

ลองดูเกรดใหม่ซิ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
narong Icon เกรดเคมี1 อย่างเป็นทางการ 4 อ่าน 805 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
narong Icon เกรด เคมี 1 ไม่เป็นทางการ 10 อ่าน 1,685 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
narong Icon คะแนนเก็บทั้งภาค 1 อ่าน 551 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
narong Icon link อ่าน 482 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
narong Icon คะแนนสอบ atom คะแนนเต็ม20 คะแนน 5 อ่าน 1,012 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
narong Icon คะแนนรายงานกลุ่ม 6 อ่าน 1,147 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
narong Icon เรียนรู้เรื่องพันธะไอออนิก อ่าน 1,118 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เรียนรู้เรื่องพันธะโคเวเลนต์ 4 อ่าน 2,005 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
narong Icon คะแนนรายงานกลุ่ม อ่าน 437 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา