กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเเปิดสอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ สอบข้อเขียน 15 ก.ย. 2556

sheetram profile image sheetram
จะเปิดสอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ สอบข้อเขียน 15 ก.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเเปิดสอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ สอบข้อเขียน 15 ก.ย. 2556
 
สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการดำเนินการสอบของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะมีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ข่าวคืบหน้า ติดตามที่www.Sheetram.com อีกครั้ง

สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2556,สอบท้องถิ่น 56,เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2556

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ก กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น !!
 
 
 เว็บไซต์ติดต่อ :
274551_resize__1_.jpg

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น