โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ

copnakr profile image copnakr
โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ความคิดเห็น
99999 profile image 99999
​การพักการลงโทษหมายความว่ายังไง และจะมีประกาศหรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ
99999 profile image 99999
​การพักการลงโทษหมายความว่ายังไง และจะมีประกาศหรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ
copnakr profile image copnakr
ไม่มีครับ หนังสือสั่งการกรมที่ลงให้ดูคือประกาศ ผู้ต้องขังคนใดที่เข้าข่ายตามหนังสือสั่งการจะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ต้องดูหลักเกณฑ์พักการลงโทษประกอบด้วย เช่น ต้องโทษครั้งที่ 2 ไม่มีผู้รับอุปการะ ฝ่ายปกครองและตำรวจ ตลอดจนคุมประพฤติ เห็นว่าไม่สมควรก็จะไม่ได้รับ พักการลงโทษ  ตัวผู้ต้องขังเองจะรู้ถึงประโยขน์ที่ตนจะได้รับเป็นอย่างดี 
ananta profile image ananta

copnakr profile image copnakr
เอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ เรือนจำเป็นผู้ดำเนินการขอให้ครับ เช่น ประวัติอาชญากร สำเนาคำพิพากษาเมื่อคดีถึงที่สุด รายงานการสืบเสาะถิ่นที่อยู่ของผู้รับอุปการะ ทางสำนักงานคุมประพฤติจะดำเนินการ 
aiw_za profile image aiw_za
ดีจังเลยค่ะที่มีการพักโทษกรณีพิเศษ   นอกจากคดีทั่วไปแล้ว จะพิจารณาพักโทษในส่วนของคดียาเสพติดด้วยรึป่าวคะถ้ามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามประกาศกำหนดอ่ะค่ะ   
Seiksan profile image Seiksan
โครงการพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวั้นเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีหลักเกณฑ์โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
    ๑. เป็นนักโทษเด็ดขาดชาย-หญิงชั้นดีขึ้นไป
  ๒. ต้องโทษจำคุกครั้งแรก จำมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๒ ของกำหนดโทษครั้งหลังสุด หรือไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในกรณีจโทษำคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลา(นับถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) คดียา่เสพติดมีโทษจำต่อไปไปไม่เกิน ๓ ปี คดีทั่วไปมีโทษเหลือจำต่อไปไม่เกิน ๔ ปี
  ๓. เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ไม่มีพฤติการณ์กระทำผิดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ(พ.ศ. ๒๕๕๖) ข้อ ๒.๓(๑) ถึง (๖) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  ๔. หากกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผลการตรวจสอบจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด ไม่เข้าข่าย "เป็นผู้กระทำผิดรายสำคัญ"
  ๕. ระหว่างถูกคุมขังไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินกการทางวินัย
  ๖. ไม่เป็นผู้มีคดีอายัดหรือมีหมายจับของศาล
  ๗. มีผู้อุปการะซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิด มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้ต้องมีผลการสืบเสาะข้อเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติประกอบการขออนุมัติพักการลงโทษ
  ๘. ไม่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ระหว่างเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการขอพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกไปกรมราชทัณฑ์
  ๙. ไม่เป็นบุคคลต่างด้าว เว้นแต่มีหนังสือรับรองจากสถานฑูต สถานกงศุล องค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานฑูต สถานกงศุล ฯลฯ
aiw_za profile image aiw_za
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  สำหรับข้อมูล ดิฉันก็ได้แต่หวังว่าญาติของดิฉันจะได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการพักโทษพิเศษในครั้งนี้ค่ะ  รอมานานค่ะ  ขอบคุณที่ทำให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
99999 profile image 99999
อยามสอบถามว่า ตอนนี้ทางเรือนจำคัดรายชื่อนักโทษเรียบร้อยหรือยัง (ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ) ถ้ายังไม่เรียบร้อยอีกนานหรือเปล่า สามารถประมาณการได้หรือเปล่า รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Seiksan profile image Seiksan
หนังสือสั่งการของกรมราชทัณฑ์ ให้เรือนจำสำรวจ และจัดประชุมไปพร้อมกับการพักโทษปกติ ซึ่งกระทำเดือนละ ๑ ครั้ง เริ่มเดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเดือนสุดท้าย ก็ประมาณ ๕ ครั้ง แล้วแต่ว่าเรือนจำไหนพร้อมครับ แต่ผู้ต้องขังทุกคนที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการเสนอชื่อเข้าประชุม คราวนี้ก็แล้วแต่ว่ากรรมการฯ เรือนจำจะพิจารณาให้ผ่าน แล้วส่งต่อไปยังคณะกรรมการกรมฯ และกระทรวงยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ต้องขังผู้นั้นต้องมีเอกสารครบครับ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปล่อยกับผู้รับอุปการะครับ ตลอดจนสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกทุกคดี แบบสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติด้วยครับ (จะมีพนักงานคุมประพฤติไปพบผู้อุปการะครับ แสดงว่าบุตรหลานของท่านเข้าข่ายพักการลงโทษครับ) ขอให้รอก่อนน่ะครับ อดใจรอญาติของท่านจะได้รับการปล่อยตัวเร็ววัน ไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ นี้แน่นอน หากเ้ข้าเกณฑ์ฯ น่ะครับ สวัสดี
99999 profile image 99999
ไม่ทราบว่าตอนนี้คัดรายชื่อนักโทษเรียบร้อยหรือยัง และจะมีประกาศหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ
ananta profile image ananta
พักโทษพิเศษวันพ่อ และ วันแม่ ถ้าสรุปผ่านการพิจารณาได้พักโทษแล้ว จะได้ปล่อยตัวคุมประพฤติเลยรึป่าวคะ หรือต้องรอปล่อยพร้อมกันทุกคนสำหรับคนที่เข้าโครงการพักโทษพิเศษค่ะ ขอบคุณค่ะ
aiw_za profile image aiw_za
ได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้เขาติดประกาศ 500 คนที่จะได้รับการพักโทษแล้วใช่ไหมคะ  เป็นจริงอย่างไรบ้างคะ แล้วถ้าจริงจะได้ปล่อยตัวเมื่อไรคะ ทราบแล้วยังไงตอบด้วยนะคะ
Seiksan profile image Seiksan
ไม่มีประกาศครับ มีแต่เรียกตัวมาสอบถามข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำและส่งให้กรมราชทัณฑ์ต่อไป โดยแยกเป็นพักโทษตามปกติกับพักโทษกรณีพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วครับ
99999 profile image 99999
ถ้าไม่มีประกาศรายชื่อแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ ตัวดิฉันเองไม่ได้ไปเยี่ยมบ่อย ๆ เพราะอยู่ไกลค่ะ รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ
NN_NAN profile image NN_NAN
แฟนเราก็จะได้พักโทษแต่ไม่รู้ว่าพักการลงโทษกรณีพิเศษหรือป่าวแต่มีใบคุมประพฤติส่งมาหาถึงบ้านแล้วแม่แฟนก็ไปเซ็นรับที่คุมประพฤติแล้วแฟนเราบอกว่าจะได้เข้าอบรมด้วย(แฟนเราออกมาทำงานข้างนอก//จ่ายนอกแล้ว)
99999 profile image 99999
ดีใจกับคุณ NN_NAN ด้วยนะค่ะที่แฟนของคุณกำลังจะได้จ่ายนอกแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ได้พักโทษกรณีพิเศษด้วยนะค่ะ  ยินดีด้วยจริง ๆ
Seiksan profile image Seiksan
หลักเกณฑ์ของผู้ต้องขังที่จะเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษฯ ปี ๒๕๕๖ (๕ ธ.ค.๕๖ และ ๑๒ ส.ค. ๕๖) ได้ระบุชัดเจนไว้แล้วข้างต้น ให้ผู้สนใจเลื่อนเว็บขึ้นไปดูได้ครับ เรือนจำฯ ส่วนใหญ่จะไม่ติดประกาศรายชื่อให้ทราบ แต่ผู้ต้องขังเท่านั้นที่จะรู้ว่าตนเองเข้าข่ายพักโทษกรณีพิเศษฯ นี้หรือไม่ หากไม่ทราบ ขอให้ไปติดต่อกับฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ของเรือนจำฯ ทุกแห่ง ได้ครับ ว่าหลักเกณฑ์เป็ฯอย่างไร  ขณะนี้ ทราบว่า เรือนจำกลางนครราชสีมาได้ติดประกาศให้ืผู้ต้องขังทราบแล้ว หากผู้ต้องขังมีความสงสัย ก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ หรือให้ญาติมาสอบถามที่ห้องฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ข้างห้องเยี่ยมญาติได้ครับ ในวันและเวลาราชการ  กระผมคิดเสมอว่า ผู้ต้องขังและญาติอยากจะให้เรือนจำปล่อยตัวในเร็ววัน บางครั้งคิดเข้าตนเอง ว่าเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษฯ นี้ แต่กฎหมายระบุว่าให้ตีความโดยเคร่งครัดทุกตัวอักษร ครับ หากท่านเป็นนักกฎหมายจะเข้าใจว่า ตีความโดยเคร่งครัดเป็นเช่นไร อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ต้องขังถูกเรียกตัวเพื่อสอบประวัติ ผู้ต้องขังผู้นั้ืนก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษกรณีพิเศษฯ นี้ได้ แต่จะผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ญาติต้องนำมาแสดง อีกทั้งผู้อุปการะต้องมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน เมื่อพนักงานคุมประุพฤติไปสืบเสาะฯ ต้องได้รับคำยืนยันชัดเจนว่า ผู้อุปการะมีความยินยอมรับอุปการะผู้ต้องขังที่จะถูกปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติฯ ครับ ถ้าหากท่านอยู่บ้านหรือที่ทำงาน มีโทรศัพท์ติดต่อจากพนักงานคุมประพฤติฯ ขอให้ท่านตอบกลับ และนัดแนะเพื่อลงนามรับเป็นผู้อุปการะ พร้อมสำเนาเอกสารที่พนักงานคุมประพฤติให้ยื่นพร้อมการสืบเสาะฯ ครับ ขอให้ผู้ต้องขัีงที่เป็นญาติของท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาพักการลงโทษกรณีพิเศษฯ นี้ด้วยเทอญ ขอให้โชคดี
aiw_za profile image aiw_za
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่โทรมาให้ไปรับรองค่ะ โดยต้องมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเซนต์รับรองด้วย หลังจากที่เจ้าหน้าที่โทรไปแล้ว อาจจะไม่ได้ไปในทันที  ถ้าเกิดเราพร้อมทุกอย่างแล้ว สามารถนัดกับเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารในภายหลังได้ไหมคะ  แล้วจะถูกตัดสิทธิ์หรืออย่างใดไหมคะ เนื่องจากว่าญาตอยู่ต่างจังหวัดและญาตกำลังหาวันว่างเพื่อจะมาดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะ  ช่วยตอบด้วยนะคะ 
Seiksan profile image Seiksan
หนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์ให้เรือนจำทั่วประเทศดำเนินการส่งเอกสารได้เดือนละ ๑ ครั้้ง หรือมากกว่านั้น (แต่ทำไม่ทันหรอกครับ) นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๑ ครั้ง กันยายน ๑ ครั้ง ตุลาคม ๑ ครั้ง พฤศจิกายน ๑ ครั้ง และก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ครั้งสุดท้าย น่าจะรวม ๕ ครั้ง ที่กรมราชทัณฑ์จะพิจารณาการพักการลงโทษกรณีพิเศษฯ ในครั้งนี้ ครับ ญาติต้องรีบจัดหาเอกสารและแสดงตัวเป็นผู้รับการอุปการะผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ฯ เพื่อปล่อยตัวคุมประพฤติในโอกาสต่อไป ขอให้โชคดี ผ่านการพิจารณาโดยตลอดและปล่อยตัวในเร็ววัน สวัสดี
99999 profile image 99999
ตอนนี้มีจดหมายไปที่บ้านแฟนเกี่ยวกับเรื่องการพักโทษ ว่าวันที่ 10/09/56 ให้ไปที่สนง.ควบคุมความประพฤติ ถ้าวันที่ 10/09/56 ทำเรื่องเรียบร้อยแล้ว อีกนานมั้ยกว่าจะปลอยตัว หรือต้องมีขั้นตอนอะไรอีกหรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ
Seiksan profile image Seiksan
หนังสือสั่งการของกรมราชทัณฑ์ ให้เรือนจำทั่วประเทศ ยื่นเอกสารตามแบบที่กำหนดส่งเรื่องพักการลงโทษกรณีพิเศษฯ ครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการพักการลงโทษฯ เืดือนละ ๑ ครั้ง เดือนแรกคือ สิงหาคม จนถึงวันสุดท้าย ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ครับ กรณีของท่านยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร เพื่อเสนอกรมฯ คาดว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ครับ
aiw_za profile image aiw_za
ขณะนี้ญาตของดิฉันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ทางคุมประพฤติบอกว่าจะส่งเอกสารภายในอาทิตย์นี้ นั่นแสดงว่าขั้นตอนต่อไปคือการรอฟังว่าจะชื่อผู้ที่ผ่านพักโทษของเดือนตุลานี้ใช่ไหมคะ

รู้สึกดีใจมากค่ะ 
Seiksan profile image Seiksan
ประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ขอแสดงความยินดีด้วย แต่ญาติของท่านต้องไม่มีการสักลายตามตัวเพิ่มเติม ไม่กระทำผิดวินัยในเรือนจำ เช่น ลักลอบการพนักน ดื่มเครืองดองของเมา สักลาย ทะเลาะวิวาท  กระด้างกระเดื่องเจ้าหน้าที่(การแสดงออกถึงการไม่เคารพในศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องตามระเบีียบข้อบังคับของทางราชการ) ตลอดจนไม่ครอบครองยาเสพติดฯ เครื่องดองของเมา อุปการณ์ในการลักลาย/เล่นการพนัน และโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องชาร์จ ซิมการ์ด หรืออุปกรณือื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ และเงินสด ฯลฯ
yui15092529 profile image yui15092529
อยาจะสอบถามเรื่องการพักโทษน่ะค่ะ  ถ้าญาติเราไม่มีเจ้าหน้าที่จากคุมประพฤติมาติดต่อทั้งทางจดหมาย มาหาที่บ้าน หรือโทรมาสอบถามเลย แต่ทางเรือนจำได้แจ้งชื่อเข้าไปแล้ว  นี่หมายความว่ายังไงค่ะ จะไม่ได้รับการพักโทษหรือป่าว  แล้วเจ้าหน้าที่จากคุมประพฤติจะไปสอบถามทุกคนเลยรึป่าวหรือแค่สุ่มรายบุคคลไปค่ะ
Seiksan profile image Seiksan
เจ้าพนักงานคุมประพฤติต้องออกไปสืบเสาะถิ่นที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งที่แน่นอนของผู้รับอุปการะผู้ต้องขังที่จะปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติทุกรายครับ
aiw_za profile image aiw_za
ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาตของดิฉันจะไม่ทำตัวที่อันจะผิดต่อกฏระเบียบวินัยของทางเรือนจำ เพราะเขาเองก็อยากที่จะออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของโลกภายนอกค่ะ  โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ เมื่อได้รับโอกาสดีๆแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้พลาดโอกาส  อยู่ทางนี้ได้แต่ส่งกำลังใจและเอาใจช่วยเขาค่ะ   แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสะหรับการเข้ามาตอบคำถามและอัฟเดทข้อมูลอยู่ตลอด  ทำให้ทั้งญาตและผู้ต้องขังมีกำลังใจขึ้นมากค่ะ  "ขอบคุณค่ะ"
99999 profile image 99999
ขอสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะค่ะ ถ้านักโทษได้รับการปล่อยตัวแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดได้หรือเปล่าค่ะ แล้วก็กลับมารายงานตัวตามกำหนดทุกครั้งเมือถึงกำหนด (ถ้าไม่ได้เพราะอะไร) ขอบคุณค่ะ
Seiksan profile image Seiksan
กรณีดังกล่าว ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติครับ ผู้ถูกคุมประพฤติต้องขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติว่าจะขอออกนอกพื้นที่คุมประพฤติ แล้วจึงจะเดินทางไปได้ 
yui15092529 profile image yui15092529
ขอถามต่อนะค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะปล่อยพักโทษแล้วแต่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติยังไม่ติดต่อมาเลย ซึ่งสอบถามเพื่อนคนอื่นๆเค้าก็ติดต่อไปหมดแล้ว  อย่างนี้เราไปติดต่อที่สำนักงานคุมประพฤติได้มั้ยค่ะว่ามีรายชื่อรึป่าว แล้วไปเซ็นรับรองที่นั่นเลยได้มั้ยค่ะ ร้อนใจมากค่ะ เพราะแฟนก็คอยถามตลอดว่ามีใครติดต่อไปบ้างรึป่าว แล้วถ้าไม่มีใครติดต่อมา มีวิธีไหนบ้างค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
Seiksan profile image Seiksan
การพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อปล่อยตัวคุมประพฤติ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังก่อน หลังจากนั้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคลว่า ผู้ต้องขังผู้นั้นเ้ข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาการพักการลงโทษหรือไม่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติจะเป็นหน่วยงานคัดกรองโดยผ่านคณะกรรมการฯ เสนอรายชื่ีอให้ผู้บัญชาการเรือนจำฯ พิจารณาประชุมคณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษของเรือนจำฯ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อให้คณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พิจารณาลงความเห็นว่า ผู้ต้องขังคนนั้นสมควรได้รับการพักการลงโทษ ก็จะอนุมัติแล้วส่งเรื่องกลับกรมราชทัณฑ์ ส่งต่อให้เรือนจำฯ ดำเนินการปล่อยตัวคุมประพฤติต่อไป  
กรณีของท่าน ผู้ต้องขังคงไม่เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ จึงไม่มีพนักงานคุมประพฤติไปสืบเสาะประวัติผู้ต้องขังและผู้รับอุปการะที่บ้าน ครับ ไม่ต้องไปติดต่อพนักงานคุมประพฤติหรอกครับ พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ออกไปสืบเสาะหาญาติที่จะรับอุปการะเอง ขอให้ญาติรออยู่ที่บ้าน หรือเปิดโทรศัพท์ไว้รับการติดต่อในโอกาสต่อไป
aiw_za profile image aiw_za
สอบถามหน่อยค่ะ ในส่วนของญาตของดิฉันได้ไปดำเนินการกับทางคุมประพฤติแล้ว และได้ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าบอกแล้วทุกประการ  แต่ทางผู้ต้องขังไม่สบายใจ ดิฉันเลยอยากมาสอบถามเพื่อป้องกันการตกหล่นของขั้นตอนค่ะ  
การคัดสำเนาคำพิพากษาจากศาล บุคคลใดบ้างคะที่สามารถไปทำการคัดสำเนาได้ค่ะ  และการคัดสำเนาคำพิพากษานี้ อยู่ในขั้นตอนใดของการเข้าโครงการพักโทษคะ เนื่องจากอยากทราบว่า ญาตของดิฉันได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือยังอ่ะค่ะ ทางผู้ต้องขังยังเป็นกังวลอยู่ กลัวว่าจะตกหล่นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งค่ะ  
Seiksan profile image Seiksan
กรณีของ คุณ aiw_za ผู้ต้องขังขอคัดสำเนาคำพิพากษาได้ครับ โดยผ่านหัวหน้าแดน มาถึงฝ่ายควบคุมฯ และส่วนควบคุมฯ จะให้ฝ่ายทัณฑปฏิบัติดำเนินการด้านหนังสือถึงศาล เพื่อส่งหนังสือของผู้ต้องขังที่ขอคัดสำเนาคำพิพากษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง เช่น ญาติ เจ้าหนี้ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ทนายความ) เป็นต้น ไปขอคัีดสำเนาคำพิพิากษาที่ศาลได้ครับ แล้วนำสำเนาคำพิพากษานั้นมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เรือนจำฯ ฉะนั้้น ผู้ต้องขังผู้นี้จะคงยังไม่ได้รับการปล่อยตัว เพราะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของเรือนจำฯ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ของเรือนจำฯ แล้วเสนอต่อไปยังกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาอนุม้ัติให้ปล่อยตัวคุมประพฤติได้ครับ ขอแสดงความยินดีกับญาติของท่าน ที่จะได้รับการปล่อยตัวในเร็ววัน
ananta profile image anantaUser Info ส่งข้อความ

ความเห็นที่ #5 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 9:55 [183.88.251.18]ตอบอ้างอิงความเห็นนี้แจ้งลบ
เอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ เรือนจำเป็นผู้ดำเนินการขอให้ครับ เช่น ประวัติอาชญากร สำเนาคำพิพากษาเมื่อคดีถึงที่สุด รายงานการสืบเสาะถิ่นที่อยู่ของผู้รับอุปการะ ทางสำนักงานคุมประพฤติจะดำเนินการ 


aiw_za
User Info ส่งข้อความ

ความเห็นที่ #32 เมื่อ 16 กันยายน 2556 9:48 [101.51.64.211]ตอบอ้างอิงความเห็นนี้แจ้งลบ
สอบถามหน่อยค่ะ ในส่วนของญาตของดิฉันได้ไปดำเนินการกับทางคุมประพฤติแล้ว และได้ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าบอกแล้วทุกประการ  แต่ทางผู้ต้องขังไม่สบายใจ ดิฉันเลยอยากมาสอบถามเพื่อป้องกันการตกหล่นของขั้นตอนค่ะ  
การคัดสำเนาคำพิพากษาจากศาล บุคคลใดบ้างคะที่สามารถไปทำการคัดสำเนาได้ค่ะ  และการคัดสำเนาคำพิพากษานี้ อยู่ในขั้นตอนใดของการเข้าโครงการพักโทษคะ เนื่องจากอยากทราบว่า ญาตของดิฉันได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือยังอ่ะค่ะ ทางผู้ต้องขังยังเป็นกังวลอยู่ กลัวว่าจะตกหล่นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งค่ะ  


aa_zaSeiksan
User Info ส่งข้อความ

ความเห็นที่ #33 เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว [223.207.160.228]ตอบอ้างอิงความเห็นนี้แจ้งลบ
กรณีของ คุณ aiw_za ผู้ต้องขังขอคัดสำเนาคำพิพากษาได้ครับ โดยผ่านหัวหน้าแดน มาถึงฝ่ายควบคุมฯ และส่วนควบคุมฯ จะให้ฝ่ายทัณฑปฏิบัติดำเนินการด้านหนังสือถึงศาล เพื่อส่งหนังสือของผู้ต้องขังที่ขอคัดสำเนาคำพิพากษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง เช่น ญาติ เจ้าหนี้ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ทนายความ) เป็นต้น ไปขอคัีดสำเนาคำพิพิากษาที่ศาลได้ครับ แล้วนำสำเนาคำพิพากษานั้นมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เรือนจำฯ ฉะนั้้น ผู้ต้องขังผู้นี้จะคงยังไม่ได้รับการปล่อยตัว เพราะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของเรือนจำฯ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ของเรือนจำฯ แล้วเสนอต่อไปยังกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาอนุม้ัติให้ปล่อยตัวคุมประพฤติได้ครับ ขอแสดงความยินดีกับญาติของท่าน ที่จะได้รับการปล่อยตัวในเร็ววัน


รบกวนสอบถามคุณเสกสรรค์ เรื่องขอคัดสำเนาคำพิพากษาที่เคยถามไป สรุปว่า ทางเรือนจำจะดำเนินการขอคัดคำพิพากษาให้ หรือ ญาติสามารถไปติดต่อขอคัดคำพิพากษาเองได้ค่ะ เพราะตอนนี้ผู้อุปการะไปเซ็นต์รับรองตั้งแต่วันที่ 4/9/13 ค่ะ ถ้าเอกสารไม่ครบก็จะได้ปล่อยตัวช้าเข้าไปอีก ทุกคนก็อยากให้เรื่องผ่านไวๆ ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ 
Seiksan profile image Seiksan
คุณ ananta สามารถกระทำได้ทั้งสองกรณี ความเห็นผมว่า ญาติไปขอคัดจะเร็วกว่าครับ แล้วนำมายื่นให้กับฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

Seiksan profile image Seiksan
คุณ ananta สามารถกระทำได้ทั้งสองกรณี ความเห็นผมว่า ญาติไปขอคัดจะเร็วกว่าครับ แล้วนำมายื่นให้กับฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

202552 profile image 202552
1.กรณีพักโทษปกติกับพักโทษกรณีพิเศษต่างกันอย่างไรคะ  เพราะขณะนี้สามีได้สิทธิ์ทำัโทษเรียบร้อยแล้วคะ  และมีจ.ม.ของทางเรือนจำแจ้งมาว่าได้สิทธิ์ทำพักโทษลงไว้เมื่อวันที่29/7/56และผู้อุปปะการได้พาผู้ใหญ่บ้านและพยานไปติดต่อพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ท้องที่สภอ.เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเมื่อวันที่7/8/56ทุกประการ  หัวใบแดงลงวันที่พ้นโทษคือ28/ส.ค./58  ดังนั้นดิฉันขอสอบถามว่าในกรณีของ2.สามีเข้าข่ายขั้นตอนใดแล้วค่ะเพราะเจ้าหน้าคุมประพฤติได้แจ้ามากับผู้อุปปะการะว่าจะนำเอกสารที่ได้นี้เข้าเรือนจำให้ทันก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม2556  และขณะนี้ยังไำม่ได้ข่าวพักโทษของสามีมาบ้างเลย ดิฉันทำงานที่กรุงเทพแต่สามีติดอยู่ทีี่จังหวัดสงขลาคะ ทำให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลทางนั้นเลย  สามีติดโทษครั้งแรกเป็นคดีฆ่าขึ้นชั้นเยี่ยมตั้งแต่ปี55 และเหลือโทษที่ติด2ปี  ตัดสินคดีไปตั้งแต่วันที่19/11/53 ขณะนี้ทำงานช่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้คุมและเป็นที่ยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
  ดิฉันต้องทำงานเพียงคนเดียวและเลี้ยงลูก2คนมาระยะเวลา 5 ปีแล้วนะคะ  อยากให้สามีได้กลับมาดูแลกันและกันแ้้ล้ว  อดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาและลูก   ฉะนั้นการที่สามีได้ทำพักโทษเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยที่เดียว  ดิฉันจึงขอความกรุณาท่านตอบข้อข้องใจด้วยนะคะ  กราบขอบพระคุณล่วงหน้าคะ
202552 profile image 202552
1.กรณีพักโทษปกติกับพักโทษกรณีพิเศษต่างกันอย่างไรคะ  เพราะขณะนี้สามีได้สิทธิ์ทำัโทษเรียบร้อยแล้วคะ  และมีจ.ม.ของทางเรือนจำแจ้งมาว่าได้สิทธิ์ทำพักโทษลงไว้เมื่อวันที่29/7/56และผู้อุปปะการได้พาผู้ใหญ่บ้านและพยานไปติดต่อพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ท้องที่สภอ.เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเมื่อวันที่7/8/56ทุกประการ  หัวใบแดงลงวันที่พ้นโทษคือ28/ส.ค./58  ดังนั้นดิฉันขอสอบถามว่าในกรณีของ2.สามีเข้าข่ายขั้นตอนใดแล้วค่ะเพราะเจ้าหน้าคุมประพฤติได้แจ้ามากับผู้อุปปะการะว่าจะนำเอกสารที่ได้นี้เข้าเรือนจำให้ทันก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม2556  และขณะนี้ยังไำม่ได้ข่าวพักโทษของสามีมาบ้างเลย ดิฉันทำงานที่กรุงเทพแต่สามีติดอยู่ทีี่จังหวัดสงขลาคะ ทำให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลทางนั้นเลย  สามีติดโทษครั้งแรกเป็นคดีฆ่าขึ้นชั้นเยี่ยมตั้งแต่ปี55 และเหลือโทษที่ติด2ปี  ตัดสินคดีไปตั้งแต่วันที่19/11/53 ขณะนี้ทำงานช่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้คุมและเป็นที่ยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
  ดิฉันต้องทำงานเพียงคนเดียวและเลี้ยงลูก2คนมาระยะเวลา 5 ปีแล้วนะคะ  อยากให้สามีได้กลับมาดูแลกันและกันแ้้ล้ว  อดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาและลูก   ฉะนั้นการที่สามีได้ทำพักโทษเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยที่เดียว  ดิฉันจึงขอความกรุณาท่านตอบข้อข้องใจด้วยนะคะ  กราบขอบพระคุณล่วงหน้าคะ
202552 profile image 202552
1.กรณีพักโทษปกติกับพักโทษกรณีพิเศษต่างกันอย่างไรคะ  เพราะขณะนี้สามีได้สิทธิ์ทำัโทษเรียบร้อยแล้วคะ  และมีจ.ม.ของทางเรือนจำแจ้งมาว่าได้สิทธิ์ทำพักโทษลงไว้เมื่อวันที่29/7/56และผู้อุปปะการได้พาผู้ใหญ่บ้านและพยานไปติดต่อพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ท้องที่สภอ.เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเมื่อวันที่7/8/56ทุกประการ  หัวใบแดงลงวันที่พ้นโทษคือ28/ส.ค./58  ดังนั้นดิฉันขอสอบถามว่าในกรณีของ2.สามีเข้าข่ายขั้นตอนใดแล้วค่ะเพราะเจ้าหน้าคุมประพฤติได้แจ้ามากับผู้อุปปะการะว่าจะนำเอกสารที่ได้นี้เข้าเรือนจำให้ทันก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม2556  และขณะนี้ยังไำม่ได้ข่าวพักโทษของสามีมาบ้างเลย ดิฉันทำงานที่กรุงเทพแต่สามีติดอยู่ทีี่จังหวัดสงขลาคะ ทำให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลทางนั้นเลย  สามีติดโทษครั้งแรกเป็นคดีฆ่าขึ้นชั้นเยี่ยมตั้งแต่ปี55 และเหลือโทษที่ติด2ปี  ตัดสินคดีไปตั้งแต่วันที่19/11/53 ขณะนี้ทำงานช่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้คุมและเป็นที่ยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
  ดิฉันต้องทำงานเพียงคนเดียวและเลี้ยงลูก2คนมาระยะเวลา 5 ปีแล้วนะคะ  อยากให้สามีได้กลับมาดูแลกันและกันแ้้ล้ว  อดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาและลูก   ฉะนั้นการที่สามีได้ทำพักโทษเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยที่เดียว  ดิฉันจึงขอความกรุณาท่านตอบข้อข้องใจด้วยนะคะ  กราบขอบพระคุณล่วงหน้าคะ
202552 profile image 202552
1.กรณีพักโทษปกติกับพักโทษกรณีพิเศษต่างกันอย่างไรคะ  เพราะขณะนี้สามีได้สิทธิ์ทำัโทษเรียบร้อยแล้วคะ  และมีจ.ม.ของทางเรือนจำแจ้งมาว่าได้สิทธิ์ทำพักโทษลงไว้เมื่อวันที่29/7/56และผู้อุปปะการได้พาผู้ใหญ่บ้านและพยานไปติดต่อพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ท้องที่สภอ.เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเมื่อวันที่7/8/56ทุกประการ  หัวใบแดงลงวันที่พ้นโทษคือ28/ส.ค./58  ดังนั้นดิฉันขอสอบถามว่าในกรณีของ2.สามีเข้าข่ายขั้นตอนใดแล้วค่ะเพราะเจ้าหน้าคุมประพฤติได้แจ้ามากับผู้อุปปะการะว่าจะนำเอกสารที่ได้นี้เข้าเรือนจำให้ทันก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม2556  และขณะนี้ยังไำม่ได้ข่าวพักโทษของสามีมาบ้างเลย ดิฉันทำงานที่กรุงเทพแต่สามีติดอยู่ทีี่จังหวัดสงขลาคะ ทำให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลทางนั้นเลย  สามีติดโทษครั้งแรกเป็นคดีฆ่าขึ้นชั้นเยี่ยมตั้งแต่ปี55 และเหลือโทษที่ติด2ปี  ตัดสินคดีไปตั้งแต่วันที่19/11/53 ขณะนี้ทำงานช่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้คุมและเป็นที่ยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
  ดิฉันต้องทำงานเพียงคนเดียวและเลี้ยงลูก2คนมาระยะเวลา 5 ปีแล้วนะคะ  อยากให้สามีได้กลับมาดูแลกันและกันแ้้ล้ว  อดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาและลูก   ฉะนั้นการที่สามีได้ทำพักโทษเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยที่เดียว  ดิฉันจึงขอความกรุณาท่านตอบข้อข้องใจด้วยนะคะ  กราบขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

Seiksan profile image Seiksan
กรณีของคุณ 202552 น่าจะเป็นพักโทษกรณีปกติครับ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะพึงได้รับขณะถูกจำคุกในเรือนจำ แสดงออกถึงการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ มีความก้าวหน้าที่การศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพ จนเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่่ยม และช่วยเหลืองานของเรือนจำ โดยการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ดังนั้นเรือนจำจึงเสนอชื่อผู้ต้องขังรายนี้(คดีฆ่า) ถูกจำคุกมาตั้งแต่ปี 2553 ขณะนี้จำมาแล้ว 3 ปี (โดยประมาณ) เหลือโทษจำอีก 2 ปี (คงได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2 ครั้ง) และเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ แล้วเรือนจำมีหนังสือแจ้งไปที่ญาติ พร้อมกับพนักงานคุมประัพฤติไปสืบเสาะถิ่นที่อยู่ของผู้ต้องขังและผู้อุปการะ แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ เสนอให้คณะกรรมการฯ เรือนจำพิจารณาให้ความเห็นสมควรหรือไม่สมควรพักการลงโทษ แล้วรวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสาร เสนอคณะักรรมการฯ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พิจารณาต่อไป เมื่อคณะกรรมการฯ ส่วนกลางได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้พักการลงโทษได้ ก็จะตอบหนังสือยืนยันว่า ได้อนุมัติให้มีการพักการลงโทษผู้ต้องขังผู้นั้น เรือนจำก็จะำดำเนินการปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติทันทีครับ นี่เป็นขั้นตอนของการพักการลงโทษกรณีปกติ ซึ่งก็เหมือนกับกรณีพิเศษ แต่กรณีพิเศษ จะกำหนดหลักเกณฑ์แยกต่างหาก ดังเช่น การพักการลงโทษกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ครับ สามารถดูหลักเกณฑ์ได้โดยการเลื่อนหน้าขึ้นไปดูข้างบน ที่ผมได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ญาติของท่านได้ปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติในเร็ววัน สวัสดี
202552 profile image 202552
อ้างอิงความเห็นที่ 789046 จากคุณ Seiksan เมื่อ 19/9/2556 2:44:00 IP:49.48.86.118

กรณีของคุณ 202552 น่าจะเป็นพักโทษกรณีปกติครับ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะพึงได้รับขณะถูกจำคุกในเรือนจำ แสดงออกถึงการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ มีความก้าวหน้าที่การศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพ จนเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่่ยม และช่วยเหลืองานของเรือนจำ โดยการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ดังนั้นเรือนจำจึงเสนอชื่อผู้ต้องขังรายนี้(คดีฆ่า) ถูกจำคุกมาตั้งแต่ปี 2553 ขณะนี้จำมาแล้ว 3 ปี (โดยประมาณ) เหลือโทษจำอีก 2 ปี (คงได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2 ครั้ง) และเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ แล้วเรือนจำมีหนังสือแจ้งไปที่ญาติ พร้อมกับพนักงานคุมประัพฤติไปสืบเสาะถิ่นที่อยู่ของผู้ต้องขังและผู้อุปการะ แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ เสนอให้คณะกรรมการฯ เรือนจำพิจารณาให้ความเห็นสมควรหรือไม่สมควรพักการลงโทษ แล้วรวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสาร เสนอคณะักรรมการฯ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พิจารณาต่อไป เมื่อคณะกรรมการฯ ส่วนกลางได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้พักการลงโทษได้ ก็จะตอบหนังสือยืนยันว่า ได้อนุมัติให้มีการพักการลงโทษผู้ต้องขังผู้นั้น เรือนจำก็จะำดำเนินการปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติทันทีครับ นี่เป็นขั้นตอนของการพักการลงโทษกรณีปกติ ซึ่งก็เหมือนกับกรณีพิเศษ แต่กรณีพิเศษ จะกำหนดหลักเกณฑ์แยกต่างหาก ดังเช่น การพักการลงโทษกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ครับ สามารถดูหลักเกณฑ์ได้โดยการเลื่อนหน้าขึ้นไปดูข้างบน ที่ผมได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ญาติของท่านได้ปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติในเร็ววัน สวัสดี


202552 profile image 202552
อ้างอิงความเห็นที่ 789046 จากคุณ Seiksan เมื่อ 19/9/2556 2:44:00 IP:49.48.86.118

กรณีของคุณ 202552 น่าจะเป็นพักโทษกรณีปกติครับ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะพึงได้รับขณะถูกจำคุกในเรือนจำ แสดงออกถึงการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ มีความก้าวหน้าที่การศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพ จนเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่่ยม และช่วยเหลืองานของเรือนจำ โดยการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ดังนั้นเรือนจำจึงเสนอชื่อผู้ต้องขังรายนี้(คดีฆ่า) ถูกจำคุกมาตั้งแต่ปี 2553 ขณะนี้จำมาแล้ว 3 ปี (โดยประมาณ) เหลือโทษจำอีก 2 ปี (คงได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2 ครั้ง) และเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ แล้วเรือนจำมีหนังสือแจ้งไปที่ญาติ พร้อมกับพนักงานคุมประัพฤติไปสืบเสาะถิ่นที่อยู่ของผู้ต้องขังและผู้อุปการะ แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ เสนอให้คณะกรรมการฯ เรือนจำพิจารณาให้ความเห็นสมควรหรือไม่สมควรพักการลงโทษ แล้วรวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสาร เสนอคณะักรรมการฯ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พิจารณาต่อไป เมื่อคณะกรรมการฯ ส่วนกลางได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้พักการลงโทษได้ ก็จะตอบหนังสือยืนยันว่า ได้อนุมัติให้มีการพักการลงโทษผู้ต้องขังผู้นั้น เรือนจำก็จะำดำเนินการปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติทันทีครับ นี่เป็นขั้นตอนของการพักการลงโทษกรณีปกติ ซึ่งก็เหมือนกับกรณีพิเศษ แต่กรณีพิเศษ จะกำหนดหลักเกณฑ์แยกต่างหาก ดังเช่น การพักการลงโทษกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ครับ สามารถดูหลักเกณฑ์ได้โดยการเลื่อนหน้าขึ้นไปดูข้างบน ที่ผมได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ญาติของท่านได้ปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติในเร็ววัน สวัสดี
ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับคำตอบ แต่ขอถามเพิ่มอีกว่า  หากเข้าขั้นตอนคณะกรรมการฯพิจารณาลงความเห็นและคำสั่งอนุมัติให้พักโทษและปล่อยตัวนับจากที่รอคำสั่งทุกกรณีจะใช้เวลาพิจารณานานสักเท่าไหร่(ประมาณกี่เดือนคะ) พอจะคำนวณคร่าว ๆ ได้หรือไม่  และสามีจะรู้ก่อนใช่ไหมคะว่ากำหนดที่จะได้รับการปล่อยตัว  และสมมุติหากเรื่องไม่ผ่านผลจะออกมาในรูปแบบใดคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

Seiksan profile image Seiksan
ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่เรือนจำส่งเรื่องไปกรมราชทัณฑ์  หากเกินกำหนดนี้ คาดว่าญาติของท่านจะไม่ได้รับการอนุมัติครับ แต่มีอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ต้องขังประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยฯ ไม่ถูกลงโทษลดชั้น ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกที่พึงจะได้ กล่าวคือ ชั้นเยี่ยม ได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุก เดือนละ 5 วัน  ชั้นดีมากได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุก 4 วัน ชั้นดีได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุก เดือนละ 3 วัน  (หนึ่งปีมี 12 เดือน ก็นำ 12 ไปคูณ เพื่อคำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกครับ)  ญาติของท่านก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ เพื่อคุมความประพฤติในโอากาสต่อไป
202552 profile image 202552
อ้างอิงความเห็นที่ 791849 จากคุณ Seiksan เมื่อ 20/9/2556 12:49:00 IP:183.89.71.172

ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่เรือนจำส่งเรื่องไปกรมราชทัณฑ์  หากเกินกำหนดนี้ คาดว่าญาติของท่านจะไม่ได้รับการอนุมัติครับ แต่มีอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ต้องขังประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยฯ ไม่ถูกลงโทษลดชั้น ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกที่พึงจะได้ กล่าวคือ ชั้นเยี่ยม ได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุก เดือนละ 5 วัน  ชั้นดีมากได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุก 4 วัน ชั้นดีได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุก เดือนละ 3 วัน  (หนึ่งปีมี 12 เดือน ก็นำ 12 ไปคูณ เพื่อคำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกครับ)  ญาติของท่านก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ เพื่อคุมความประพฤติในโอากาสต่อไป
เท่าที่ทราบจากญาติสามีเมื่อ2-3วันก่อน  แจ้งว่าตอนนี้รอให้คณะกรรมการเรียกและลงความเห็นหลังจากนั้นจะส่งเรื่องไปใ้ห้ผู้ว่าลงคำสั่งอนุมัติแต่ไม่ได้ส่งไปกรมฯอย่างไร  เอกสารนั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คาดว่าน่าจะทำการปล่อยเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ยังไม่แน่นอน เพราะคณะกรรมการยังไม่ได้เรียกพิจารณาเลย   สมมุติถ้าการพิจารณาไม่ผ่านพอจะทราบข้อหลัก ๆ ไหมว่าเป็นเพราะสาเหตุใดคะ   นับจากที่เรื่องถึงขั้นคณะกรรมการพิจารณาก็2เดือนจะเข้า3เดือนแล้วและถ้าหากไม่ผ่าน สามีคงผิดหวังอย่างแน่นอน  ท่านพอจะยกเหตุผลให้ทราบคร่าว ๆ ได้หรือไม่  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

Seiksan profile image Seiksan
คุณ 202552 ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและเอกสารของผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์แต่ละคน เพื่อเสนอคณะักรรมการฯ และจะประชุมในโอกาสต่อไป อดใจรอสักระยะ เจ้าหน้าที่มีน้อยและงานทัณฑปฏิบัติมีจำนวนมาก 
yui15092529 profile image yui15092529
แล้วการพักโทษปกติกับการพักโทษกรณีพิเศษนี้จะปล่อยพร้อมกันรึป่าวค่ะ แล้วที่มีข่าวว่าจะปล่อยสิ้นเดือนตุลาคมนี้จนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นการปล่อยแบบพักโทษพิเศษหรือปกติค่ะ 
Seiksan profile image Seiksan
คุณ yui 15092529 ได้ตอบเรื่องพักโทษกรณีพิเศษฯ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว ขอให้ท่านเลื่อนเพจขึ้นไปดูคำตอบครับ  กรณีพักโทษปกติก็จะดำเนินการไปตามรอบระยะเวลา เดือนละ 1 ครั้ง และพักโทษกรณีพิเศษฯ ก็จะเริ่มปล่อยตัวในเดือนกันยายนที่ผ่านมาไปแล้ว 1 ครั้ง สำหรับเรือนจำขนาดใหญ่ยังไม่ได้ข่าวว่าปล่อยพักโทษกรณีพิเศษฯ เลยครับ ได้ยินแต่ข่าวเรือนจำชั่วคราวซี่งมีผู้ต้องขัง 10 คน ทำพักโทษกรณีพิเศษฯ ไป 4 คนครับ แต่จำไม่ได้ว่าเรือนจำชั่วคราวไหน อดใจรอสักพัก ท่านจะได้รับข่าวดีจากเรือนจำฯ ครับ ขอให้ญาติของท่านโชคดี ผ่านการคัดเลือกครับ สวัสดี
99999 profile image 99999
 อยากสอบถามเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะ ถ้าญาติไปยื่นเรื่องที่ สนง.ควบคุมความประพฤติเรียบร้อยแล้ว ถ้านักโทษมีสิทธิได้ปล่อยออกมา จะมีประกาศรายชื่อ จดหมายแจ้งไปที่บ้าน หรือนักโทษเท่านั้นที่รู้ และหากได้รับการปล่อยตัวทางญาติต้องทำเรื่องอะไรอีกหรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ
Seiksan profile image Seiksan
กรณีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษ จะไม่ได้ปิดประกาศให้ทราบ เพราะเป็นการอนุมัติครั้งต่อครั้ง ผู้ต้องขังจะได้รับการแจ้งก็ต่อเมื่อจะปล่อยตัวในวันนั้น และหากทางเรือนจำแห่งใดมีความพร้อมในการทำพิธีปล่อยตัว เรือนจำแห่งนั้นก็จะทำพิธีปล่อยตัว มีการจัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ และประกาศให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำทราบถึงการปล่อยตัว เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ต้องขังทั่วไป ผู้บัญชาการเรือนจำฯ หรือผู้แทน ก็จะทำพิธีปล่อยตัวครับ ผู้ต้องขังจะมีความภูมิใจ และเป็นตัวอย่างให้ผู้ต้องขังอื่นๆ ปฏิบัติตัวอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อคัดเลือกปล่อยตัวคุมประพฤติในโอกาสต่อไป  ญาติก็จะได้รับข่าวก็ต่อเมื่อ ผู้ต้องขังปล่อยตัวออกนอกเรือนจำ แล้วจะโทรศัพท์หาท่านเองครับ ขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีได้รับตัวผู้ต้องขังกลับไปสู่ครอบครัวของท่านดังเดิม สวัสดี
99999 profile image 99999
อย่างนั้นก็แสดงว่าไม่มีใครรู้ว่าผู้ต้องขังจะได้รับการปล่อยตัววันไหน นอกเสียจากตัวผู้ต้องขังเองใช่หรือไม่ แล้วที่ผ่านมาทางเรือนจำปล่อยตัวนักโทษกี่รอบแล้ว จริงหรือเปล่าที่วันที่ 26 มีการปล่อยตัวนักโทษ วันที่ไปเยียมญาติได้ยินเข้าพูดมาอีกทีหนึ่ง
Seiksan profile image Seiksan
ตอบคุณ 99999 ได้ตอบข้อซักถามเรื่องการพักการลงโทษทั้งกรณีปกติและักรณีพิเศษ มาหลายครั้งแล้ว การปล่อยตัวพักการลงโทษฯ ทั้งสองกรณี บุคคลหรือหน่วยงานที่จะรู้ก่อนก็คือ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ โทร. 044242029 ต่อ 14 (วันและเวลาราชการ)  และตัวผู้ต้องขังเองครับ เพราะถือว่าเป็นชั้นความลับครับ ต้องกราบขออภัยด้วย หากท่านไม่สามารถรู้วันปล่อยตัวเพื่อพักการลงโทษได้ ขอให้อดใจรออีกนิด ส่วนวันที่ 26 นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้โทร.ได้ที่เบอร์ดังกล่าว หรือหากเดินทางมาเยี่ยมก็แวะห้องฝ่ายทัณฑปฏิบัติไำด้ครับ มีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถาม ในวันและเวลาราชการครับ ขอบคุณ
ananta profile image ananta
รบกวนสอบถามนะคะ ทำเรื่องพักโทษพิเศษปี 2556 แล้ว ต้องรอนานกี่เดือน เรื่องถึงจะผ่าน และปล่อยตัวคุมประพฤติคะ คนข้างในบอกว่าเรียกทำพักโทษพิเศษรอบแรก ตอนนี้กำลังเรียกรอบ 2 แล้ว เจ้าตัวบอกยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาเลยค่ะ กลัวว่ารายชื่อจะตกหล่น รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 
Seiksan profile image Seiksan
ตอบคุณ ananta : พักโทษกรณีพิเศษฯ ทุกกรณีจะต้องได้รับการอนุมัติให้พักการลงโทษฯ ได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อนุมัติครับ  ต่างจากการพักการลงโทษปกติครับ
การปล่อยตัวจึงช้ากว่าการพักการลงโทษกรณีปกติ  ขณะนี้ทุกเรือนจำฯ ได้ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปแล้ว อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมครับ  ส่วนกรณีของญาติท่านนั้น ให้รีบดำเนินการไปคัดสำเนาคำพิพากษาให้โดยด่วน เพราะถ้าขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งไป ก็จะไม่ได้ส่งชื่อไปให้ครับ รีบดำเนินการด่วน และค่าค้ดสำเนาไม่น่าจะเกินกว่าหนึ่งร้อยบาทครับ ขอให้โชคดี
ananta profile image ananta
รบกวนสอบถามนะคะ ญาติมีรายชื่อพักโทษพิเศษค่ะ คุมประพฤติเรียกผู้อุปการะไปเซนต์ ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. ญาติไปดำเนินการคัดคำพิพากษา ต้นเดือน พ.ย. สอบถามคนข้างในแล้ว ยังไม่มีเรียกเก็บเอกสารเลยค่ะ ป.ป.ส. ก็ยังไม่เรียก ต้องขอโทษที่ถามนะคะ ทำไมช้าจัง ญาติอยู่ในกลุ่มพักโทษพิเศษรอบแรก บางเรือนจำปล่อยตัวไปแล้ว แต่ก็เช็คข้อมูลแล้ว ส่วนน้อยที่ปล่อย แต่อยากรู้ว่า ทำไมระยะเวลาระหว่างถูกเรียกพักโทษ เตรียมเอกสาร จนถึงวันนี้ก็เกือบ 3 เดือนแล้วค่ะ  หรือต้องรอหลังวันพ่อไปแล้วรึป่าวคะ อ่านในรายละเอียดพักโทษพิเศษ ที่แจ้งไว้ด้านบน ว่าจะมีการส่งเรื่องประชุมพักโทษทุกเดือน แต่ญาติได้พักโทษรอบแรก ยังนิ่งอยู่เลยค่ะ เชื่อว่าคำตอบของคุณเสกสรรค์ เป็นประโยชน์อย่างมากกับญาติทุกคนที่รอรับคนข้างในกลับบ้านค่ะ ขอบคุณมากนะคะ 
Seiksan profile image Seiksan
ตอบคุณ anata ได้ทราบข่าวล่าสุดมาว่า ปปส.ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนในการตอบรับว่าคดียาเสพติดฯ เป็นรายสำคัญ หรือไม่อย่างไร ทำให้เกิดความล่าช้าในด้านเอกสารประกอบการพิจารณาการพักการลงโทษกรณีพิเศษ ครับ เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศประสบปัญหาเช่นนี้ ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม เรือนจำฯ จะได้เร่งรัดให้มีการปล่อยพักการลงโทษกรณีพิเศษและกรณีปกติโดยเร็ว
NN_NAN profile image NN_NAN
แฟนเราได้เข้าอบรมพักโทษกรณีพิเศษแล้ว26/11/56นี้เองแฟนเราได้เข้าอบรมรอบสุขท้ายเลยรอบ4(เรือนจำชัยภูมิ)มี4รอบค่ะ
ไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวเป็นรอบหรือปล่อยพร้อมกัน แต่ที่อยากรู้คือจะปล่อยวันไหนค่ะ เราถามแฟนเราแล้วแฟนเราก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกหน่อยประมาณสื้นปีไม่ค่ะ(ตั้งหน้าตั้งตารอแล้ว)
ananta profile image ananta
รบกวนสอบถามคุณเสกสรรนะคะ วันนี้ไปเยี่ยมคนข้างในมา เค้าอยู่ในกลุ่มที่มีรายชื่อพักโทษพิเศษค่ะ เจ้าตัวบอกว่า วันนี้มี ปปส.มาคัดตัว แต่เลือกเฉพาะ คดีทั่วไป คดียาเสพติดไม่ได้รับเลือกค่ะ เพราะคนกลุ่มนี้เค้าก็คงคุยกันบ้างว่าแต่ละคนโดนคดีอะไรมา สรุปว่า พักโทษกรณีพิเศษของเรือนจำกลางนครราชสีมา จะไม่มีการปล่อยตัว หรือจะปล่อยตัวล่าช้ากว่าเรือนจำอื่นหรือป่าวค่ะ ( อยากให้เป็นอย่างหลัง ) เพราะเจ้าตัวเค้าได้เรียกรอบแรก ตั้งแต่ ส.ค. คุมประพฤติก็เรียกผู้อุปการะไปเซนต์ตั้งแต่ต้น ก.ย. เอกสารก็เตรียมทุกอย่างตั้งแต่ ต้น พ.ย. พอถึงวันนี้ ปปส.มาคัดตัว แต่กลับไม่คัดตัวคดียา คัดแต่คดีทั่วไป เรือนจำอื่น ปล่อยกันเยอะแล้วค่ะ ถึงจะจำนวนน้อย แต่ก็ยังมีข่าวว่าปล่อย ที่นี่ ทำไมเงียบสนิทยังงี้คะ ญาติก็รีบเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย แต่พอเจ้าตัวบอกว่า ปปส. ไม่คัดตัวคดียา งงค่ะ ยังไม่เข้าใจว่าการพักโทษพิเศษครั้งนี้ที่ระบุให้คดียาได้รับพักโทษด้วย แต่ ปปส.ไม่คัดตัวคดียา โครงการนี้ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคนที่ได้รับพักโทษหรือป่าวคะ แต่ในเวปของกรมราชทัณฑ์ ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการพักโทษพิเศษครั้งนี้ จะให้โทรไปสอบถามโดยตรงก็ไม่กล้าค่ะ เพราะคำตอบคงเหมือนที่คุณเสกสรรตอบอยู่แล้ว มาสอบถามในนี้ คนอื่นๆ จะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงร่วมกันค่ะ
ความคิดเห็นของคุณ NN_NAN ยินดีด้วยนะคะ เรือนจำชัยภูมิ รอบ 4 แล้วค่ะ ได้อบรมแล้วด้วย รอบแรก เรือนจำกลางนครราชสีมายังนิ่งอยู่เลยค่ะ
รบกวนตอบให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
EiwInn profile image EiwInn
ขอถามหน่อยค่ะถ้าหลังจากมีคนไปเซนรับรองอุปการะแล้วต้องทำไงต่อต้องรอทางเรือนจำติดต่อมาหรอค่ะ แล้วการพักโทษปี57จะมีอีกรอบไหนค่ะอย่างของแฟนไปทำเรื่องเซนรับรองตั้งแต่เดือนธันวาคม56แต่ก้เงียบไปเลยอยากรุว่าของแฟนอยู่ในขั้นตอนไหนค่ะ
ananta profile image ananta
ตั้งแต่ผู้อุปการะไปเซ็นที่คุมประพฤติ เดือน กย 56 ตอนนี้เวลาล่วงมาจนถึง6เดือนแล้ว รบกวนสอบถามว่าเรื่องถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ ระยะเวลา นานกว่ายื่นพักโทษปกติอีกค่ะ เห็นข่าว เรือนจำอื่นปล่อยกันบ้างแล้ว แต่ที่นี่รอบแรกยังเงียบอยู่เลย รบกวนคุณเสกสรร อัพเดท ข่าวการพักโทษ ให้ญาติๆ ที่รอข่าวดี ได้ฟังบ้างนะคะ หรือติดขัดเรื่องอะไร แจ้งให้ได้ทราบบ้างเท่าที่ประชาชนคนนอกพอจะได้รับข้อมูลนิดหน่อยก็ยังดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
ananta profile image ananta
ตั้งแต่ผู้อุปการะไปเซ็นที่คุมประพฤติ เดือน กย 56 ตอนนี้เวลาล่วงมาจนถึง6เดือนแล้ว รบกวนสอบถามว่าเรื่องถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ ระยะเวลา นานกว่ายื่นพักโทษปกติอีกค่ะ เห็นข่าว เรือนจำอื่นปล่อยกันบ้างแล้ว แต่ที่นี่รอบแรกยังเงียบอยู่เลย รบกวนคุณเสกสรร อัพเดท ข่าวการพักโทษ ให้ญาติๆ ที่รอข่าวดี ได้ฟังบ้างนะคะ หรือติดขัดเรื่องอะไร แจ้งให้ได้ทราบบ้างเท่าที่ประชาชนคนนอกพอจะได้รับข้อมูลนิดหน่อยก็ยังดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
2 ปีที่ผ่านมา
mic1mew2 Icon เรื่องพักโทษ อ่าน 523 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
url31 Icon เยี่ยมญาติใกล้ชิด 1 อ่าน 783 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
EiwInn Icon เรื่องพักโทษ 1 อ่าน 573 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
arisabym Icon อภัยโทษปี2558 อ่าน 1,028 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
nuyam Icon นักโทษชั้นเยี่ยม 1 อ่าน 603 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
nuyam Icon การเยี่ยมใกล้ชิด 2 อ่าน 788 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
yui1509 Icon นักโทษป่วย 1 อ่าน 570 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
arniako99 Icon กิจกรรมดี ๆ 2 อ่าน 523 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
arniako99 Icon อยากสอบถามเรื่องจดหมาย 1 อ่าน 1,213 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
yui1509 Icon การเข้าเยี่ยม อ่าน 969 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา