เจ๋งสุดๆๆคู่มือ+ข้อสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน (PK

sheetram profile image sheetram
เจ๋งสุดๆๆคู่มือ+ข้อสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน (PK)
คู่มือ+ข้อสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน (PK)
PK392
ราคาพิเศษ 240 บาท
      คู่มือ+ข้อสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน
สารบัญ
มาตราฐานวิชาชีพครูทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาสำหรับครู
การวัดผลประเมินผล
การบริหารจัดการในชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
ความเป็นครู
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตราฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ.2548
แนวข้อสอบ
+ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
+ การพัฒนาหลักสูตร
+ การจัดการเรียนรู้
+ การวัดและประเมินผล
+ การบริหารจัดการในห้องเรียน
+ การวิจัยทางการศึกษา
+ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
+ ความเป็นครู
+ การวิจัยทางการศึกษา
+ การจัดการเรียนรู้
เอกสารอ้างอิง
จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการสั่งซื้อดูรายละเอียดเพิ่ม :http://sheetram.com/products-v-6718-a-คู่มือข้อสอบ-มาตราฐานวิชาชีพครู-9-มาตราฐาน-PK.html


สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram


สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น.-21.15น)
311053_pk392.jpg

ความคิดเห็น