การติดตั้งถังดับเพลิงชนิดหิ้วเคลื่อนที่ได้

guest
การติดตั้งถังดับเพลิงชนิดหิ้วเคลื่อนที่ได้ควรติดตั้งสูงจากพื้นประมาณเท่าใร?
Adsense
ความคิดเห็น
guest

ตำแหน่งความสูงในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.40 เมตร