ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ความคิดเห็น
guest profile image guest

ขอบคุณค่ะ

guest profile image guest
ขอบคุณนะครับ
guest profile image guest
ขอบคุณ
guest profile image guest
ขอบคุณ
guest profile image guest
ขอบคุณ
guest profile image guest
อยากได้ค่ะ
edu_mn profile image edu_mn
อ้างอิงความเห็นที่ 255189 จากคุณ นิด(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 30/5/2555 21:07:00 IP:118.173.225.130

อยากได้ค่ะ
Attachment: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548.pdf


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
edu_mn Icon พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อ่าน 749 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
edu_mn Icon พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อ่าน 2,243 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา