ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินฯ

edu_mn profile image edu_mn
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
edu_mn Icon พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อ่าน 749 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
edu_mn Icon พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อ่าน 2,243 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา