[จัดตั้งการประปา] แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556 NEW +++ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4

attorney285 profile image attorney285
การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ

การจัดหาน้ำสะอาดในรูปแบบของน้ำประปาสำหรับประปาชนใช้อุปโภคบริโภค แต่เดิมมีหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน 2 หน่วยงาน คือ
- กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปา และดูแลระบบการผลิตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเมืองหรือใน ชุมนุมชน ที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งมีการประปาในความดูแลรับผิดชอบ ก่อนมีการจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ จำนวน 185 การประปา
- กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ดำเนินการ และรับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็ก ในชุมชนที่มีจำนวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน โดยร่วมกับท้องถิ่นและเมื่อก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่สุขาภิบาล หรือ หมู่บ้านเป็นผู้บำรุงรักษาดูแลต่อไป ซึ่งมีอยู่จำนวน 550 แห่ง ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ

ต่อมาความต้องการน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค ขยายตัวเพิ่มความต้องการมากขึ้น การผลิต จำหน่ายของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการมีข้อจำกัดในด้านระเบียบราชการ ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว และไม่อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นหน่วยงานธุรกิจทั่วไป ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิธีการจัดรูปแบบการบริหารประปาในส่วนภูมิภาค ให้มีความคล่องตัวในการให้บริการ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีมติเมื่อ วันที่ 9 พค.2521 ให้มีการปรับรูปแบบ การดำเนินกิจการประปาของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบ รัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคขึ้น มีนายจำรูญ ปิยัมปุตระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขญะนั้นเป็นประธาน ดำเนินการจัดตั้งและตราเป็น พรบ.การประปาส่วนภุมิภาค พศ.2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปา ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้างและพนักงานของ การประปาส่วนภูมิภาค 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค

------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสอบเข้าการประปาส่วนภูมิภาค
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด 2556 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979853_th 

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด 2556 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม 
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2556 
จำนวนหน้า : 238 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 

สารบัญ 
>ความรู้ด้าน Hardware,Software,Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ซอฟต์แวร์ 
- พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
- อินเทอร์เน็ต 
>ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล 
- ระบบฐานข้อมูล 
- โครงสร้างของภาษา SQL 
>ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในอนาคต 
- ประโยชน์ของระบบเครือช่าย LAN 
>ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนระบบงาน 
- การเขียนผังงาน 
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
- ภาษาคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน 
- นักวิเคราะห์ระบบ 
- การวิเคราะห์และออกแบบในระดับภาพรวม 

ราคา 240 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979853_th 

ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

**** ต้องการด่วนโทรสั่งได้เลย**** โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 

*** สั่งซื้อง่ายๆ เพียงแค่ *** 
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (ถ้าต้องการมากกว่า 1 เล่ม โปรดสอบถามค่าจัดส่ง) 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล Line WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 
LINE ID : attorney285 
WhatsApp : 0867748337 
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555 
ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

-----------------------------------------------------------------แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เครือข่าย) การประปาส่วนภูมิภาค กปภ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด 2556 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979853_th 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์(เครือข่าย) การประปาส่วนภูมิภาค กปภ ใหม่ล่าสุด 2556 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2556 
จำนวนหน้า : 221 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 

สารบัญ 
ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่าย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
คำถามท้ายบท พร้อมเฉลย 
ระบบสารสนเทศและการจัดการ 
ข้อมูลและสารสนเทศ 
ระดับของการจัดการและการดำเนินการ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเงิน 
คำถามท้ายบท พร้อมเฉลย 
แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเฉลย 
สรุปทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 
แนวข้อสอบ ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล 
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย 
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 5 
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 6 

ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979853_th 

ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

**** ต้องการด่วนโทรสั่งได้เลย**** โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 

*** สั่งซื้อง่ายๆ เพียงแค่ *** 
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (ถ้าต้องการมากกว่า 1 เล่ม โปรดสอบถามค่าจัดส่ง) 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล Line WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 
LINE ID : attorney285 
WhatsApp : 0867748337 
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555 
ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน