รวมแผนการสอนภาษาต่างประเทศ อังกฤษ ม.1 แนวแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 ปี 2554

caicomputer profile image caicomputer

รวมแผนการสอนภาษาต่างประเทศ อังกฤษ ม.1
แนวแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 ปี 2554
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
อ้างอิง http://www.trueplookpanya.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 School days ...
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=688

ดาวน์โหลดแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1
ชุด 1 http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_688.pdf

แผนการสอนเรื่อง First day!
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=689

ไฟล์แบบทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_689.pdf

แผนการสอนเรื่อง เรื่อง Write soon
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=690

ไฟล์แบบทดสอบ อังกฤษ ม. 1 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_690.pdf

แผนการสอน เรื่อง Culture corner
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=691

แผนการสอน เรื่อง Hello!
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=692

แผนการสอน เรื่อง เรื่อง Curricular Cut
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=693

หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 Starter Unit
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง Starter Unit
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=687
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
guest profile image guest
แผนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ 2551
โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ได้ที่นี่
รวมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดแนวใหม่
http://www.scribd.com/doc/6134594/-6
guest profile image guest


ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่

http://www.aksorn.com/teacher/mmt_accept.php

คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้
(ตามแนว Backward Design)
ประกอบ ชุดการเรียนการสอน Your Turn Best
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ช่วงชั้นที่  3 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
guest profile image guest


 中期答辩
 thomas calculus download
 ประกาศผลสอบ รามคําแหง
 ผลงานกลอนสุภาพ
 hukum kontrak konstruksi
 de thi tuyen sinh lop 10 da nang
 โปรแกรมทํารูปกระพริบ
 เฉลย past simple tense
 โปรแกรม Epi Info
 แนว ข้อสอบ สมรรถนะผู้บริหาร
 ทำปกรายงานสวย
 ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง
 แบบตรวจผลงานนักเรียน
 ingyen filmek nézése ingyen
 โครงการพระราชดําริ สิ่งแวดล้อม
 oxadiazole pdf
 building java programs a back to basics approach pdf
 dfd sistem penjualan
 แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ม 2
 เกษียณก่อนกำหนด2554
 การอ่านตามหลักเกณฑ์ของภาษา
 caratula fax word
 ทฤษฎี การ มี ส่วน ร่วม ของ ประชาชน
 หน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์51
 The design of prestressed concrete bridges: concepts and principles pdf
 มมร สธ
 มหาวิทยาลัยมหิดล อํานาจเจริญ
 ดาวโหลดพื้นหลังPowerPoint
 มาตรฐานรอบสาม
 การทําดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้
 hauptschulabschlussprüfung 2009
 ตัวอย่างตรรกศาสตร์พร้อมเฉลย
 deutsch sachtexte 5 klasse
 advanced engineering mathematics erwin kreyszig 9th edition
 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
 bengali story books download
 เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2
 คําศัพท์อังกฤษ 1 100
 Beneheart D6
 contoh bahan semikonduktor
 ภาษาอังกฤษ my world 1
 podstawy zarządzania firmą
 rangkaian rlc seri
 ebook matematika
 ตัวอย่างการเขียนหนังสือชี้แจง
 ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน
 เงินเดือนข้าราชการปริญญาเอก
 อักษร หัวใจ
 โปรแกรม วิเคราะห์ ข้อสอบ evana
 ตัวประกอบของ 22
 นพมาศ พึ่งทรัพย์
 thermal power plant instrumentation PDF
 MODELO DE RECIBO DE QUITAÇÃO DE CHEQUE
 exercices pl sql
 คู่มือโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 ข้อสอบวิชาดนตรีนาฏศิลป์
 โรงเรียนวัดสวายน้อย
 การประดิษฐ์ของเหลือใช้จากถุงพลาสติก
 Sholat Jenazah bahasa Arab
 หัวใจกราฟฟิก
 พื้นที่ รูปเรขาคณิต
 fichas de simetrias 1o ciclo
 download ζωγραφικη
 รูปแบบการเขียนคํานํารายงานภาษาไทย
 หลักสูตร สถาน ศึกษา 2553
 rangkaian kalkulator
 pengurusan diri pelajar
 ebook CorelDRAW X3
 แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
 computability complexity and languages
 ฟอนต์ลายมือเขียน
 principles of concurrent and distributed programming torrent
 ตํารวจชัยนาท
 ข้อสอบ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
 download kumpulan khutbah jumat
 ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับการขาย
 strength of materials by rs khurmi
 แผนการสอนกิจกรรมแนะแนว ม 3
 ความ รู้ พื้นฐาน ภาษา ไทย
 สอนกลองยาว
 การ ประดิษฐ์ ของเล่น จาก ขวด พลาสติก
 Manual of Clinical Microbiology, 7th edition
 เรขาคณิต ม 2
 โจทย์การหาพจน์ทั่วไปของลําดับ
 ร้านขายเครื่องสํารองไฟ
 โปรแกรมworkshop
 daftar tabel distribusi uji t
 wytyczne wt 2
 doa pembuka khutbah jum at
 หนังสือสังคม ม 5
 ข้อสอบวิชาการบริหารการพัฒนา
 mehanika fluida
 อุตสาหกรรมเครื่องสําอางค์
 บทเรียนโปรแกรม คือ
 baixar livros marcha criança
 learning maya 2010 torrent
 electronics and communication engineering objective type questions
 แบบฝึกหัดอัตราส่วนม 2
 de thi lop 5 len 6
 dl livros
 ใบงานแนะแนวม 2
 ตัวอย่าง บทเรียน captivate
 limb prosthesis ppt
 รับสมัคร อาจารย์ พิเศษ
 outlook 2007 anleitung pdf
 zenec ze nc2010 pdf
 งาน ซ่อม เครื่องยนต์ แก๊ส โซ ลี น
 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือ
 descargar cartilla lectura letrilandia
 Schulaufgaben realschule Deutsch 5 Klasse
 integrated korean
 ตัวอย่างหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม
 de thi tieng anh lop 9 2009 2010
 Belajar Program Pascal
 Matt Gorden
 หลักสูตรการเงินระยะสั้น
 arhitektura i organizacija racunara pdf
 planilha de custo obra download
 schiller powerpoint
 เรียนเลขเป็นภาษาอังกฤษ
 www rcc info org uk
 แบบฟอร์มใบลาออกครูอัตราจ้าง
 mutu produk pangan
 ข้อสอบการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง
 การพูดประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ
 ภาษากึ่งราชการ
 สูตรคํานวนรอบมอเตอร์
 หลักสูตรแกนกลางการงาน ม 1
 presentasi excel
 แบบสํารวจข้อมูลพื้นฐาน
 cong thuc tieng anh lop 9
 life insurance underwriting ppt
 รับ สมัคร ตํา ร ว จ หญิง 2554
 วิธีเทศน์
 รูปพื้นหลังขาวดํา
 Muster Abiturzeugnis
 www keralasyllabus com
 แผนที่รามคําแหง 39
 โนดดนตรี
 masalah gizi pada bayi,balita,remaja,dewasa
 contoh soal fungsi hlookup
 งานวิจัยเชิงนโยบาย
 เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 โควต้า54 พยาบาล
 รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ข้าราชการ ครูประจำปี
 ความ รู้ เรื่อง การ รักษา ความ ปลอดภัย แห่ง ชาติ
 erdkunde 5 klasse test
 ฟัง เพลง บรรเลง ดนตรี สากล
 พรบ การอาชีวศึกษา 2551
 การใช้ Auto cad
 การทําตู้ลําโพงเบส
 microsoft word letöltés 2009 magyar
 Abílio Neto, Código das Sociedades Comerciais Anotado, Ediforum
 อัตราเงินเดือน ตามวุฒิ
 บุญเติม เรณุมาศ
 ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 modelo de proposta de frete
 apostila desenho perspectiva
 graetz circuit
 ตรวจสมรรถภาพปอด Powerpoint
 เส้นประ photoshop
 מבחנים כיתה ג
 gram panchayat rojgar sahayak
 การแยกตัวประกอบกําลังสาม
 กําจัดเห็บหมัดสุนัข
 ตัวอย่างตารางการทําบัญชีรายรับรายจ่าย
 english grammar ppt presentations
 โปรแกรม illustrator
 tecnologia delle costruzioni gratis
 บัญชีหนังสือเรียนฟรี
 manuale di autocontrollo piscine
 บทคัดย่อผลงานวิจัยบัญชี
 trac nghiem tin hoc b
 การ อภิปราย ผล งาน วิจัย
 do xuan loi
 โครงการนิเทศทางการพยาบาล
 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป 4
 szacki historia myśli socjologicznej download
 ลักษณะของเสียงและอักษรไทย
 interchange third edition free
 การ สร้าง แผนภูมิ แท่ง
 แบบฟอร์มportfolio ครู
 examen final ccna 4 v4 0
 การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 keamanan sistem informasi perpustakaan
 โจทย์ระคน
 chemical engineering kinetics
 แนวคิดความคาดหวัง
 บท ฝึกอ่านคำควบกล้ำ
 windows 7 course 6292a ppt
 fisiologi tanaman c4
 dap an de thi cuoi hoc ki 2 lop 7
 แผนการสอนคณิตศาสตร์ม 2เทอม1
 การ ประเมิน ผล หลักสูตร สถาน ศึกษา
 introduction to management science hillier answers
 นมโฟร์โมสต์สะสมคะแนนแลกของ
 osnovna podjela voda
 สูตรการหาพื้นที่ผิวหน้าตัด
 white mughals ebook
 assenza cartello di cantiere
 กิจกรรม 5 ส ในโรงงาน
 ปฏิทินระบบดูแลนักเรียน
 Michael R Solomon Consumer Behavior Ebook
 glukosa standar
 Silberschatz
 cara membuat animasi pada power point
 ภาพ ระบายสี ผลไม้
 化學講義
 Proteção de banco de capacitores
 機械 ppt
 การวางแผนการตลาดโดยใช้ 4p
 anna university tirunelveli exam time table
 fisiologia do exercicio mcardle baixar
 Analysis and Design of Digital Integrated Circuits rar filestube
 เทคนิคการทำข้อสอบ ก พ
 ใบสั่งงานภาษาอังกฤษ
 vieni santo spirito manda a noi dal cielo partitura
 pengertian gas
 Theory of Vibration with Applications
 โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นพร้อมเฉลย
 dethitoan lop2
 exercicis de oracions subordinades
 mama zadumana cały dzień
 bangla word book
 gramatica activa 1 download
 กฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน
 sql server 2005 express
 แยกตัวประกอบกําลังสอง
 dr babasaheb ambedkar history in marathi
 solid state pulse circuits pdf
 โหลดโปรแกรม เขียน แบบ autocad
 diferensial sma ppt
 ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ A Z
 kcl
 โปรแกรมทํากรอบรูปลายไทย
 im pandey financial management pdf
 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ฝ่ายมัธยม
 การทําพื้นสีโปร่งใส
 doa setelah selesai sholat tahajud
 bao cao tong ket nam hoc 2009 2010 truong tieu hoc
 B Winiarski (red ), Polityka gospodarcza
 ต้วอย่างใบสำคัญจ่าย
 magistrska dela
 ibn e khaldoon urdu
 siwamat
 CINETISMO
 สระ21ตัว32เสียง
 proposal sistem komputer
 p s bimbhra
 مكتبة جرير pdf
 จงหาตัวประกอบของจำนวน
 ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว
 การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม
 การ ประเมิน ประสิทธิผล ของ องค์การ
 การสร้างบรรยากาศในองค์การ
 מפמ ר מתמטיקה 2010 ט
 cma book 2010
 แผนการจัดการเรียนรู้คณิต ม 4
 กราฟเส้น excel 2007
 manuale di corretta prassi igienica
 portefólio do 9º ano
 แผนการเรียนการสอนประถม
 เฉลยข้อสอบดนตรีสากล
 asuhan keperawatan keluarga
 อธิบายpowerpoint
 วิจัย จิตวิทยา
 A Z Puzzle Maker v1 0
 jurnal bioteknologi indonesia
 คําอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1
 แก้สมการ 3 ตัวแปร
 stochastic resonance matlab code
 soal UKK Bahasa Inggris SD
 รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตร51
 การวิเคราะห์ Correlation
 wendell odom qos
 materi bahasa indonesia power point
 ใบประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 แบบฟอร์มpo
 ความหมายของ Theory of knowledge
 งบต้นทุนขายภาษาอังกฤษ
 kenlayer download
 חטיבת זלמן ארן חולון
 ผลงานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
 การ ฝึก พิมพ์สัมผัส
 วิธีการสอนกระบี่กระบอง
 แบบจำลองความเชื่อทางสุขภาพ
 รายชื่อนิสิต นักศึกษาใหม่ปี 53
 analisa usaha keripik pisang
 ความขัดแย้งทางการเมืองไทยปัจจุบัน
 แคลคูลัสเบื้องต้น ppt
 สมัครเรียนเสาร์ อาทิตย์
 ข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องเซต
 การ สื่อสาร ด้วย ภาษา ไทย
 ประกันสังคมจังหวัดลําพูน
 คำกล่าวรายงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง
 วิธีเขียนนโยบาย
 jurnal penelitian tentang ekologi tumbuhan tahun 2009
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2551
 แผนการสอนวิชาไฟฟ้ากระแสตรง
 คําศัพท์บาลีทางพระพุทธศาสนา
 การจัดตกแต่งห้องเรียนอนุบาล
 構成図 テンプレート
 เพลงคําควบกล้ํา
 photoshop cs4 คู่มือ
 เว็บทํารูปสไลด์
 pentahose porno
 เขียนแบบแผ่นคลี่ท่อ
 โหลดเคมี ม 5
 cost accounting a managerial emphasis 13th edition solutions
 Ilmu photoshop pdf
 ihsan mutlu
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
 de thi trac nghiem anh van lop 9
 ใบความรู้เคมีพื้นฐาน
 macam macam interaksi
 แผนการสอนภาษาอังกฤษม 1หลักสูตร 51
 salpingitis ppt
 computer networking a top down approach 4th edition jim kurose keith ross addison wesley july 2007
 คำ ควบ กล้ำ ร ล ว
 Error Correction Coding for Digital Communications pdf
 หนังสือ นางนวล
 หลักสูตร กลุ่ม สาระ คณิตศาสตร์
 สําเนียงอังกฤษ สําเนียงอเมริกัน
 สินทรัพย์รอการขายธนาคารเพื่อการเกษตร
 บทเรียนการ์ตูน สังคมศึกษา
 ตัวอย่างการจัดทำฐานข้อมูล
 introduction to computer graphics foley ebook
 1Z0 144 dumps
 download SISTEMAS DIGITAIS FUNDAMENTOS E APLICAÇOES THOMAS FLOYD
 proe machine
 graham solomon organic chemistry free download
 วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ม 2
 การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
 alcides tadeu gomes
 المعاملات القانونية في المغرب
 เอกสารการสอนflash
 chomik matematyka
 ข้อสอบวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป
 guia PMBOK free
 ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสังคม
 สมัครเรียนราม ป โท 53
 ปฏิทินโครงการ
 เรียนฟิสิกส์ม 4
 แผนที่รามคำแหงซอย4
 เครื่องหมาย ตํารวจ
 ตัวอย่าง ใบ สํา คั ญ จ่าย
 tujuan belajar sastra
 โครงการ+การงาน
 giai bai toa bang cach lap phuong trinh
 การเขียนโครงการศึกษาดูงานโรงเรียน
 stm8
 제품 개발 계획서 ppt
 cara membuat template blog photoshop
 สมการกําลัง2สมบูรณ์
 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
 คูณ1 100
 interview questions rtos
 คุณธรรมในการเรียน
 หาตําแหน่งดาวเทียม
 ใบงาน powerpoint2007
 การเขียนโครงการเสนอธนาคาร
 right word wrong word longman
 kamsutra in bangla
 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ
 TrueNetTalk 1 2 zip
 power point bahasa jepang
 แบบฝึกจับคู่อนุบาล
 aplikasi sidik jari
 โหลดโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
 จิตวิทยาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
 tutorial microsoft acces
 diels alder reaction ppt
 ตารางเครซีและมอร์แกน
 Callister textbook
 คําประสมสระอะ
 pbz365 usluge
 โหลด FOXPro
 ระบําทวาราวดี
 นวัตกรรมงานเวชระเบียน
 ออทิสติก+pdf
 รายงานระบบย่อยอาหาร
 Rpp tata busana SMK
 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท่องเที่ยว
 ภาพ สีดํา
 ppsmarg
 bg
 solution manual Daryl L Logan
 download noçoes de orçamento publico e finanças
 operations research by kanti swarup
 กาญจนา วัฒายุ
 แนการสอน
 ปฏิทินงานวัดผล
 รีพีทเตอร์ repeater
 pAT1
 ภาษาหมายถึง
 mejoza
 malayalam stories pdf
 การใช้โปรแกรม adobe photoshop cs3 extended
 รายชื่อและเบอร์โทรพนักงานบริษัท
 swamy s MONTHLY NEWS MAY 2010
 ผลิตรายการสารคดี
 milorad bejatovic
 tulisan asmaul husna
 แนวข้อสอบเข้าธนาคารกรุงไทย
 企業管理大意 pdf
 community builder 1 2 2 documentation
 สูตรอัตราความเร็ว
 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์
 การ หา ค่า ร้อย ละ
 คำสั่ง autocad pdf
 คําศัพท์ภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจ
 การเช็คขดลวดมอเตอร์
 kegunaan hidrokarbon
 dhl connect 3 2 download
 อบรม ผบต
 สังกัป
 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 dialisis ppt
 Hydro Electric Power Plant Operations Manual Published by Schenectady Learning Systems
 hebrew for dummies rapidshare
 เทคนิค เลขอนุกรม
 ตัวอย่างการเขียน memo ภาษาไทย
 Selbstauskunft doc
 safend manual
 ตัวเขียนอังกฤษ a z
 โครงการสัมมนา
 fraktur maksila
 เอกสารประกอบการสอน วิจัยในชั้นเรียน
 face2face pre intermediate teacher book
 ดาวน์โหลด นิทานสำหรับเด็ก
 aicte sponsored short term courses in 2010
 แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม ม 1
 แผนผังความคิด ศาสนาพุทธ
 การใช้ microsoft math
 โจทย์ ปัญหา สม การ เชิง เส้น สอง ตัวแปร
 วิทยาศาสตร์ม 2หลักสูตร51
 rape story in malayalam
 เสียงในโรงพยาบาล
 การ์ตูนจีนออนไลน์
 โครงการsp1
 วิชา ชีววิทยา ม 4
 การใช้โปรแกรม word 2007 ทำแผ่นพับ
 intitle: index of passwd
 budaya Romawi
 แบบฟอร์มคดีผบ
 ขั้นเงินเดือนข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
 หลักการจำแม่สูตรคูณ
 ประเภทของวัสดุช่าง
 ธนสาร เพ็งพุ่ม
 โครงงานวิทยาศาสตร์การทดลอง
 สมัครพนักงานราชการครู อุดรธานี
 ไมโคร ซอฟเวิลด์
 การบริหารคลังสินค้าที่ดี
 คอมพิวเตอร์ ชั้น ม 1
 PhD thesis microbiology pdf
 ผัง มโน ทัศน์ วิทยาศาสตร์
 ปิรามิดประชากรไทย
 acea c2
 มู่ลี่ประดิษฐ์
 Hormon fertilisasi
 งานวิจัยการใช้แบบฝึก
 เอกพจน์ พูลทวี
 tcl tk ppt
 โครงงานคอมพิวเตอร์ pdf
 siklus operasi
 general knowledge book pdf
 แผน backward design ภาษาไทย ป 3
 บทเรียนภาษาไทย ป 3
 hariomgroup
 ตัวอย่าง จารีตประเพณี
 วิธีใช้ photoshop cs3 pdf
 พื้นหลังลายจุดทุกสี
 Application Development for IBM WebSphere Process Server 7 and Enterprise Service Bus 7
 ตัวอย่างโครงการการจัดการ
 powerpoint fisika kalor
 คณิตศาสตร์ม 2 สสวท
 analisis finansial usahatani
 Solutions intermediate teachers book
 pengertian khotbah jumat
 ความหมายปฐมวัย
 วิธีการยื่นซองประมูล
 ชุดฟอร์มข้าราชการ
 Subband Adaptive Filtering: Theory and Implementation
 หนังสือค้ําประกันผลงาน
 ppt presentation on cocktails
 ปฏิทินการประเมินภายนอกรอบสองของสมศ
 ฝึกทําข้อสอบครูผู้ช่วย
 ประวัติย่อวอลเลย์บอล
 การแก้โจทย์ปัญหา ค ร น
 วัดระดับความพึงพอใจ
 ผลงานวิจัย ม ขอนแก่น
 คํานําสถิติเบื้องต้น
 สื่อการเรียนการสอนเรื่อง cell
 11 pattern gordon
 METALNE KONSTRUKCIJE 3 PDF
 program ทํา กรอบ รูป
 หลักสูตรแกนกลาง 2551 word
caicomputer profile image caicomputer


1. Hello! Introduce yourself!2.Verb to be3. Subject / Object Pronouns


4. Article- a/an
.5. Subject in School / Timetable
 .

.. เพิ่มเติม.. บทที่ 1 ภาษาอังกฤษ ม.1 หลักสูตร 2551 ....
ยินดีต้อนรับ "คนดีคนเก่ง" ที่ผ่านเข้ามาทุกคนนะ
caicomputer profile image caicomputer

Grade 7
Upgrade English Mathayom 1 in Thailand...
To be Grade 7.
English is fun! Happy Learning.
งานวิจัย "การเรียนรู้อย่างมีความสุข"

Seventh grade (called Grade seven or year 7 in some regions) is a year of education in the United States and many other nations. The seventh grade is the seventh school year after kindergarten. Students are usually 12–13 years old. Traditionally, seventh grade was the next-to-last year of elementary school. In the United States and Canada, it is usually the second year of middle school, the first year of junior high school or the 7th year of elementary school. In Quebec, it is usually the last year of elementary school, or the first year of high school.

In the United States, it is important in mathematics, students focus commonly on an introduction to pre-algebra or the beginnings of algebra, including ratio, proportion, percent. New topics sometimes include scientific notation, concepts with negative numbers, and more advanced geometry. In some parts of the United States, such as Texas, Colorado, California and Utah, math may be mixed-grade according to the student's previous knowledge, so some students may already be in a 9th grade algebra course. In social studies, advanced pre-Civil War History is taught. Though American history is usually the norm, other cultures may be taught. In science, it is usually moderate-level biology. In some parts of the United States, seventh grade is the first school year in which students have different teachers for each of their subjects, and so they change classrooms at the end of each period.

In some states of Australia, including Victoria, New South Wales, Australian Capital Territory, and Tasmania, Year 7 is the first year of high school, but it is actually the eighth year of schooling (Prep, 1 through 6 then Year 7). In Australia year 7s are aged 12–13 years old.

In Ireland, the equivalent is First year, the first year of secondary school. Students are usually 12-13 years old.

Its English and Welsh equivalent is Year 8, the second year of secondary education. The Northern Irish equivalent is Year 9 or Second Form, also the second year of secondary education. The Scottish equivalent is Secondary 1 or S1 - the first year of Secondary education.

In Brazil now, the time for elementary school were recently raised from 8 to 9 years, and the minimum age required to the seventh grade was changed from 11 to 12 years old.

In the Philippines, the age to be a Grade Six student/ sixth grader is between 12- 15 years old. In some places, 7th graders are aged from 10 - 11 years old because of their status of being accelerant.

In Israel the seventh grade is the first year of middle school and is considered to be the toughest year of the middle school.

In South Africa, Grade 7 is the final year of primary school, it is also the final year before High School as there is no such thing as Middle School in South Africa. Pupils (called Learners by the Department of Education) are usually between the ages of 12 and 13.

In Sweden and Finland this is the seventh year of compulsory school and the first year of "junior high".

In New Zealand, the equivalent is Year 8, the second and last year of intermediate school, or the last year of a combined primary-intermediate school.

In Pakistan, grade seven is called Class Seven and forms middle school.

Children's Games are Fun in Learning Mathematics Fast Maths Trick of Calculation
guest profile image guest

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 หลักสูตร 2551 เทอม 2
พร้อมไฟล์แบบทดสอบประจำบทพร้อม..
แผนการสอนของ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ของเรา
หลังจากที่ได้ใช้หนังสือฯ Access และแผนของท่าน มา 1 เทอม
เป็นแผนการสอนที่ดี.. ละเอียดมากๆ ผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centre)...
แต่คุณครูอาจจะต้องปรับ.. ในการใช้จริงๆ บ้าง หากเวลาไม่พอ...
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
และทีมงาน ทรูปลูกปัญญานะครับ

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่นี่
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=1178
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 In all weathers ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง Year after year เวลา 2 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 In all weathers 
แผนการจัดการเรียน 2 เรื่อง Dress right! http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=1179

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 In all weathers 
แผนการจัดการเรียน 3 It’s fun!

แผนการจัดการเรียน 4 Culture corner
caicomputer profile image caicomputer

Kim Min Kung Project
โอกาสที่คุณจะมีบุคลิก :
 
บุคลิกแบบ R (Realistic) - บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง : 15 คะแนน คิดเป็น 83.33%
 
บุคลิกแบบ I (Investigative) - บุคลิกภาพแบบช่างคิด : 16 คะแนน คิดเป็น 88.89%
 
บุคลิกแบบ S (Social) - บุคลิกภาพชอบเข้าสังคม : 14 คะแนน คิดเป็น 77.78%
 
บุคลิกแบบ C (Conventional) - บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม : 14 คะแนน คิดเป็น 77.78%
 
บุคลิกแบบ E (Enterprising) - บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง : 15 คะแนน คิดเป็น 83.33%
 
บุคลิกแบบ A (Artistic) - บุคลิกภาพแบบรักศิลปะ : 16 คะแนน คิดเป็น 88.89%

สรุป
คุณเป็นคนที่มี บุคลิกภาพแบบช่างคิด (Investigative) หรือ I อยู่ในระดับสูง

ลักษณะโดยทั่วไป
ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ ขบคิดปัญหาวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบใฝ่หาความรู้ ชอบทำงานสลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า และการเลียนแบบ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใคร เอาใจใส่งานดี
 
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัวไม่สนใจใคร ชอบอิสระ ไม่ชอบตามคนอื่น
 
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทดลอง นักวิจัย นักเคมี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ นักเขียนงานวิชาการ นักโบราณคดี นักจิตวิทยา วิศวกร รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษย์วิทยา สังคมศาสตร์ ดาราศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ นักชีววิทยา นักมนุษยศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักพยาธิศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักวิเคราะห์วิจัย นักแบคทีเรีย นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสถิติ นักคำนวณ ผู้ศึกษาทางสัตวศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาด้านกายภาพ จักษุแพทย์ นักรังสีเทคนิค ศัลยแพทย์
 
สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิค สังคมศาสตร์ มนุษย์วิทยา สังคมวิทยา สถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า สังคมวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์

สนใจเข้าทำแบบทดสอนที่ดีนี้
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพฉบับนี้ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว
ขอขอบพระคุณ คุณฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้จัดทำและผู้ร่วมแบ่งปัน
 
แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST)
ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 54 ข้อซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพ 6 แบบ ช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเอง หรือแม้แต่การเลือกคู่ครองหรือการเลือกคบเพื่อนตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้

เข้าทำแบบทดสอบได้ที่นี่ครับ..
http://www.trueplookpanya.com/true/quiz_holland_readiness.php

ท่านสามารถ โพสต์แบบทดสอบ เพื่อปรึกษาหรือรับคำแนะนำด้านอาชีพของท่านหรือบุตรหลานได้ที่.. brsanya_thammawong@hotmail.co.uk
caicomputer profile image caicomputer

Kim Min Kung Project
โอกาสที่คุณจะมีบุคลิก :
 
บุคลิกแบบ R (Realistic) - บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง : 15 คะแนน คิดเป็น 83.33%
 
บุคลิกแบบ I (Investigative) - บุคลิกภาพแบบช่างคิด : 16 คะแนน คิดเป็น 88.89%
 
บุคลิกแบบ S (Social) - บุคลิกภาพชอบเข้าสังคม : 14 คะแนน คิดเป็น 77.78%
 
บุคลิกแบบ C (Conventional) - บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม : 14 คะแนน คิดเป็น 77.78%
 
บุคลิกแบบ E (Enterprising) - บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง : 15 คะแนน คิดเป็น 83.33%
 
บุคลิกแบบ A (Artistic) - บุคลิกภาพแบบรักศิลปะ : 16 คะแนน คิดเป็น 88.89%

สรุป
คุณเป็นคนที่มี บุคลิกภาพแบบช่างคิด (Investigative) หรือ I อยู่ในระดับสูง

ลักษณะโดยทั่วไป
ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ ขบคิดปัญหาวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบใฝ่หาความรู้ ชอบทำงานสลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า และการเลียนแบบ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใคร เอาใจใส่งานดี
 
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัวไม่สนใจใคร ชอบอิสระ ไม่ชอบตามคนอื่น
 
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทดลอง นักวิจัย นักเคมี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ นักเขียนงานวิชาการ นักโบราณคดี นักจิตวิทยา วิศวกร รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษย์วิทยา สังคมศาสตร์ ดาราศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ นักชีววิทยา นักมนุษยศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักพยาธิศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักวิเคราะห์วิจัย นักแบคทีเรีย นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสถิติ นักคำนวณ ผู้ศึกษาทางสัตวศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาด้านกายภาพ จักษุแพทย์ นักรังสีเทคนิค ศัลยแพทย์
 
สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิค สังคมศาสตร์ มนุษย์วิทยา สังคมวิทยา สถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า สังคมวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์

สนใจเข้าทำแบบทดสอนที่ดีนี้
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพฉบับนี้ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว
ขอขอบพระคุณ คุณฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้จัดทำและผู้ร่วมแบ่งปัน
 
แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST)
ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 54 ข้อซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพ 6 แบบ ช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเอง หรือแม้แต่การเลือกคู่ครองหรือการเลือกคบเพื่อนตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้

เข้าทำแบบทดสอบได้ที่นี่ครับ..
http://www.trueplookpanya.com/true/quiz_holland_readiness.php

ท่านสามารถ โพสต์แบบทดสอบ เพื่อปรึกษาหรือรับคำแนะนำด้านอาชีพของท่านหรือบุตรหลานได้ที่.. brsanya_thammawong@hotmail.co.uk
guest profile image guest

Snipy Kung

ผลการทดสอบความถนัดทางอาชีพ  
โอกาสที่ีความถนัดทางอาชีพแต่ละด้าน :
 
มีความถนัดแบบ P (Person ) - บุคคล : 16 คะแนน คิดเป็น 44.44%
 
มีความถนัดแบบ D (Data) - ข้อมูล : 7 คะแนน คิดเป็น 19.44%
 
มีความถนัดแบบ T (Tool) - เครื่องมือ : 13 คะแนน คิดเป็น 36.11%
 

สรุป คุณเป็นคนที่มีความถนัดด้าน บุคคล (Person ) หรือ P อยู่ในระดับปานกลาง
 
ลักษณะโดยทั่วไป
ชอบเจรจาต่อรองกับผู้อื่น รับใช้สังคม เป็นผู้ที่ชอบติดต่อกับผู้อื่น ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้ ชอบสอนผู้อื่น ชอบแสดงตัวร่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา มีทักษะด้านการพูดและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทางปัญญา ชอบแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก หลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือวิทยาศาสตร์
 
อาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด
ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแนะแนว พัฒนากร นักรัฐศาสตร์ ผู้จัดการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทหาร/ตำรวจสายสังคม /ปฏิบัติการทางจิตวิทยา พนักงานต้อนรับ นักจิตวิทยา ช่างเสริมสวย ครูสอนขับรถ นักออกแบบ พนักงานขาย นักจัดรายการ (ดีเจ) ผู้จัดการโรงแรม พ่อบ้าน แม่บ้าน หมอดู
guest profile image guest

Snipy Kung

ผลการทดสอบความถนัดทางอาชีพ  
โอกาสที่ีความถนัดทางอาชีพแต่ละด้าน :
 
มีความถนัดแบบ P (Person ) - บุคคล : 16 คะแนน คิดเป็น 44.44%
 
มีความถนัดแบบ D (Data) - ข้อมูล : 7 คะแนน คิดเป็น 19.44%
 
มีความถนัดแบบ T (Tool) - เครื่องมือ : 13 คะแนน คิดเป็น 36.11%
 

สรุป คุณเป็นคนที่มีความถนัดด้าน บุคคล (Person ) หรือ P อยู่ในระดับปานกลาง
 
ลักษณะโดยทั่วไป
ชอบเจรจาต่อรองกับผู้อื่น รับใช้สังคม เป็นผู้ที่ชอบติดต่อกับผู้อื่น ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้ ชอบสอนผู้อื่น ชอบแสดงตัวร่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา มีทักษะด้านการพูดและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทางปัญญา ชอบแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก หลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือวิทยาศาสตร์
 
อาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด
ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแนะแนว พัฒนากร นักรัฐศาสตร์ ผู้จัดการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทหาร/ตำรวจสายสังคม /ปฏิบัติการทางจิตวิทยา พนักงานต้อนรับ นักจิตวิทยา ช่างเสริมสวย ครูสอนขับรถ นักออกแบบ พนักงานขาย นักจัดรายการ (ดีเจ) ผู้จัดการโรงแรม พ่อบ้าน แม่บ้าน หมอดู
caicomputer profile image caicomputer

Smart Tense
ฉลาดเท่าทันกาล..สไตล์ชิลๆ

Tenses
THE PRESENT TENSE

The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense
The Present Perfect Tense
The Present Perfect Continuous Tense

THE PAST TENSE

The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Past Perfect Continuous Tense

THE FUTURE TENSE

The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense
The Future Perfect Tense
The Future Perfect Continuous Tense

Present Simple Tense
หลักการใช้ Present Simple Tense
1.ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเกิดขณะที่พูด เช่น
        Ann watches television.
        Ron takes a bath in the bathroom.
2.ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นจริงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต เช่น    Tiger is a dangerous animal.
        The earth moves around the sun.
3.ใชักับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรประจำวัน
ทำไมคำกริยาต้องเติม " s " หรือ " es "
           1. I drink  water every day.
           2. You drink  water every day.
           3. We drink  water every day.
           4. They drink  water every day. 
           5. He drinks  water every day. 
           6. She drinks  water every day. 
           7. It drinks  water every
day. 
    สังเกตเห็นว่าในข้อ 5 - 6 - 7 คำกริยา drink เติม s เพราะประธานเป็นประธานคน เดียวหรือประธานเอกพจน์ (He, She, It)
กฎการเติม s หรือ es หลังคำกริยา
  1.คำกริยาธรรมดาทั่วๆไปเติม S ได้ทันที เช่นคำว่า work - works , live - lives
  2.คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x และ o ให้เติม es เช่น go - goes, watch - watches, catch - catches
  3.คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es เช่น study - studiesPresent Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่า
     ประโยคบอกเล่า หมายถึงประโยคที่พูดหรือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง เช่น ฉันดื่มน้ำทุกๆวัน ในภาษาอังกฤษรูปกริยาที่ใช้ต้องเป็นช่องที่ 1 ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ส่วนประธานพหูพจน์ (รวมทั้ง I และ You) กริยาไม่ต้องเติมให้คงรูปเดิม
        
       โครงสร้างประโยค Present Simple Tense
          ประธาน +  กริยา  +  กรรม  +  คำบอกเวลา

Present Simple Tense ในรูปประโยคปฏิเสธ
     ถ้าในประโยคบอกเล่านั้นมีเพียงกริยาแท้ เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็น ปฏิเสธให้นำ Verb to do ( do not , does not ) วางไว้หลังประธาน มีรูปแบบดังนี้
   ประธาน   +  do  not /  does  not   +   กริยาแท้ช่องที่1
do not ( don't ) ใช้กับประธานพหูพจน์ได้แก่ I , You , We , They
does not ( doesn't ) ใช้กับประธานเอกพจน์ได้แก่ He , She , It
เช่น     ประโยคบอกเล่า       I live in London.
          ประโยคปฎิเสธ        I don' t live in London.
          ประโยคบอกเล่า       He lives in Canada.
          ประโยคปฎิเสธ        He doesn' t live in Canada.
ข้อสังเกต
1.เมื่อใช้ does not กับประธานเอกพจน์ คำกริยาที่เติม s หรือ es ให้ตัด s หรือ es ทิ้งและคงเหลือคำกริยาช่องที่ 1ไว้
2.ส่วน do not ใช้กับประธานพหูพจน์ คำกริยาให้คงเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง


Present Simple Tense ในรูปประโยคคำถาม
      ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be เมื่อทำเป็นคำถามให้นำ Verb to be มาวางไว้หน้าประธาน แต่ถ้าประโยคนั้นๆไม่มี Verb to be ให้ใช้ Verb to do ( do , does ) วางไว้หน้าประธาน มีรูปแบบดังนี้

               Do / Does  +   ประธาน +   กริยาแท้ช่องที่ 1 + ?

เช่น       ประโยคบอกเล่า : They live in London.
           ประโยคคำถาม  : Do they live in London ?
           ประโยคบอกเล่า : He works in an office.
           ประโยคคำถาม  : Does he work in an office ?

         Do    ใช้กับประธานพหูพจน์ มี I , You , We , They
         Does ใช้กับประธานเอกพจน์ มี He , She , It

ข้อสังเกต           
    1.การใช้ Verb to do ในประโยคคำถามเมื่อใช้ Does กับประธาน เอกพจน์ให้ตัด s หรือ es ข้างหลังคำกริยาทิ้งและคงไว้แต่คำกริยาแท้
    2.แต่ถ้าใช้ Do กับประธานพหูพจน์คำกริยาคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Present Continuous Tense
โครงสร้าง: Subject + is, am, are + Verb -ing + ( Object )

หลักการใช้
1. เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (ขณะพูด) และต่อเนื่องมาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต เช่น
     My uncle is listening to the radio.(ลุงของผมกำลังฟังวิทยุ)
     What is he doing? (เขากำลังทำอะไรเหรอ?)

2. การกระทำที่เกิดขึ้น ต้องเกิดขึ้นขณะนั้นจริง เช่น
     More and more people are using Internet.
     (ผู้คนเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกที)
     Accidents are happening more and more frequently.
     (อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากและบ่อยขึ้น)

3. แสดงเหตุการณ์ในอนาคตเกิดขึ้นแน่นอน เช่น
     We are planning to go to the beach next week.
     (พวกเราวางแผนจะไปเที่ยวทะเลอาทิตย์หน้า)
     She is going abroad next Tuesday.
     (หล่อนจะไปต่างประเทศวันอังคารหน้า)

4. ถ้าประโยคเชื่อมด้วย and ให้ตัด Verb to be ที่อยู่หลัง and ออก เช่น
     My father is smoking a cigarette and watching television.
     (คุณพ่อของฉันกำลังสูบบุหรี่และดูโทรทัศน์)


*กริยาที่นำมาใช้ใน Tense นี้ไม่ได้!!!*

1. กริยาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น
     I see the beautiful mountain.(ฉันดูภูเขาอันงดงาม)
ไม่ใช้ I am seeing the beautiful mountain.

2. กริยาที่แสดงถึงภาวะของจิต, แสดงความรู้สึก, ความผูกพัน ไม่นิยมนำมาใช้ เช่น
     I know him very well (ผมรู้จักเขาดี)
อย่าใช้ : I am knowing him very well.
     He believes that taxes are too high.(เขาเชื่อว่าภาษีแพงเกินไป)
อย่าใช้ : He is believing that taxes are too high.

หลักการเติม -ing

1) กริยาที่ลงท้ายด้วย E ให้ตัด E ทิ้ง แล้วเติม -ing
2) กริยาที่ลงท้ายด้วย EE ให้เติม -ing ได้เลย
3) กริยาที่ลงท้ายด้วย IE ให้เปลี่ยนเป็น Y ก่อน แล้วเติม -ing
4) กริยาที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว พยางค์เดียว เพิ่มตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง แล้วเติม -ing
5) กริยาที่มี 2 พยางค์ออกเสียงหนักที่พยางค์หลัง มีสระและตัวสะกดตัวเดียว เพิ่มตัวสะกด แล้วเติม -ing
6) กริยา 2 พยางค์ต่อไปนี้ เพิ่มตัวสะกดเข้ามาแล้วเติม -ing หรือไม่ก็ได้
   [แบบอเมริกัน] : travel => traveling, quarrel => quarreling
   [แบบอังกฤษ] : travel => travelling, quarrel => quarrelling


Present Perfect Tense
โครงสร้าง Subject + Verb to have + Verb ช่อง 3

หลักการใช้
1. การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต ดำเนินเรื่อยมาจนปัจจุบัน เช่น
    I  have lived in Chiang Mai since 1979.
    (ฉันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ตั้งปี ค.ศ. 1979)
    I have studied English for ten years.
    (ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 10 ปี)

2. เหตุการณ์เพิ่งสิ้นสุดลง มีคำว่า just, already, yet เช่น
     I have already finished my homework. (ผมเพิ่งทำการบ้านของผมเสร็จ)
     He has not read that book yet. (เขายังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นเลย)

3. เหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและสิ้นสุดแล้ว แต่ผลของเหตุการณ์ก็ยังมีมาจน ปัจจุบัน เช่น
     I have read them before.(ฉันเคยอ่านเรื่องนี้มาก่อน)

4. การกระทำซึ่งเริ่มต้น และสิ้นสุดในอดีต แต่อาจเกิดได้อีก มี Adverb of Frequency ด้วย เช่น
     I have visited Los Angeles twice. (ผมไปเที่ยวลอสแองเจลลิสมา 2 ครั้ง)

หลักการใช้ Yet, Just, และ Already
     Yet ใช้ในประโยคปฏิเสธเสมอ วางไว้ท้ายประโยค
     Just, Already ใช้ในประโยคบอกเล่า วางไว้หน้ากริยาหลัก

Present Perfect Continuous Tense

โครงสร้าง :
S + have,has + been +Ving

Present Perfect Continuous - แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อเนื่อง กันมาจนถึงตอนที่พูดขณะที่พูดเหตุการณ์นั้นที่กำลังกระทำอยู่ เช่น
    We have been playing football for three hours.
    เราเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลาสามชั่วโมง(การเล่นยังคงดำเนินอยู่ขณะที่พูด)

ลักษณะประโยคของ Tense นี้caicomputer profile image caicomputer

THE PAST TENSE
Past Simple Tense

โครงสร้าง  S+V2
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตและมักจะมีคำบอกเวลาอยู่ด้วย เช่นคำว่า yesterday, last week, last month, last year, ago
ตัวอย่าง
    - My family came to visit me last week.
เมื่อเราต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม ให้นำเอา V to do(did) มาช่วย

Did

he, she, it

work?

Did

you, we, they, I

work?

ให้เอา V to do(did)มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น
- What did you do ?
ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลัง did ได้เลย

He, She,It

did not (didn't)

work.

I, You, We,They

did not (didn't)

work.

เมื่อนำเอา did มาใช้ในประโยคกริยาแท้จะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่1เหมือนเดิม
คำว่า be กระจายรูปเป็น is am are (present) was were (past)
ตัวอย่าง
     - I was angry because they were late.
     - Was it sunny when you went out?


Past Continuous Tense
1. ประโยค Past Continuous Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + was , were + Verb 1 ing
            (ประธาน + was , were + กริยาช่องที่ 1 เติม ing)
ตัวอย่าง
I was walking to the school with Susan.
We were hanging out at Siam Square.

2. ประโยค Past Continuous Tense เชิงปฏิเสธ
      เมื่อต้องการแต่งประโยค Past Continuous Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้ นำ not มาเติมหลัง Verb to be ซึ่งมีโครงสร้าง ดังนี้
โครงสร้าง: Subject + was, were + not + Verb1 ing.
            (ประธาน + was , were + not + กริยาช่องที่ 1 เติม ing)
ตัวอย่าง
I wasn't walking to the school with Susan.
We weren't hanging out at Siam Square.

3. ประโยค Past Continuous Tense เชิงคำถาม-ตอบ
      เมื่อต้องการแต่งประโยค Past Continuous Tense ให้มีความหมายเชิงคำถามให้ นำ Verb to be มาวางไว้หน้าประโยคและ ตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Was , Were + Subject + Verb 1 ing. ?
             (Was , Were + ประธาน + กริยาช่อง 1 เติม ing. ?)
ตัวอย่าง
Was he going to the museum?
Were they playing tennis?
           

หลักการใช้ Past Continuous Tense

1. ใช้กับเหตุการณ์ทีกำลังเกิดขึ้น ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น
     1. I was cleaning my room at 9 o’clock yesterday.
         (ฉันกำลังทำความสะอาดห้องตอน 9 โมงเมื่อวานนี้)
     2. They were reading newspaper at 8 o’clock yesterday.
         (เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ตอน 8 โมงเมื่อวานนี้)

2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต กล่าวคือมีเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้น และกำลังดำเนินไปอยู่ก่อนและแล้วมีเหตุการณ์์ที่สองเกิดขึ้นมา มีหลักการแต่งประโยคดังนี้
     เหตุการณ์ที่เกิดอยู่ก่อน ใช้ Past Continuous Tense
     เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง ใช้ Past Simple Tense เช่น
     1. While he was walking along the street , he saw an accident.
          (ขณะที่เขากำลังเดินไปตามถนนเขาเห็นอุบัติเหตุ)
     2. I was taking a bath when the telephone rang.
         (ฉันกำลังอาบน้ำอยู่เมื่อโทรศัพท์มันดัง)

3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่พร้อมกันในอดีต เช่น
     1. My mother was cooking while I was watching TV.
         (แม่ของฉันกำลังทำอาหารในขณะที่ฉันกำลังดูโทรทัศน์)
     2. He was standing while she was sitting.
         (เขากำลังยืนในขณะที่หล่อนกำลังนั่ง)
...
Past Perfect Tense
ครงสร้าง  S + had + V3
รูปประโยคของ Past Perfect Tense นี้ ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์จะต้อง ใช้กริยาช่วย had กับกริยาช่องที่ 3 เสมอ เช่น
I , He , She, Jim

had

gone out before John came.
finished reading when Bill came in.
left when Helen reached home.

You , We , They,
Tom and Mary

หลักการใช้
      1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสิ้นสุดลงแล้วในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิด ขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
              เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect
              เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง ใช้ Past Simple
              และมักจะเชื่อมด้วยคำว่า when , before , after , until , as soon as เช่น He had written to her four times when he got her reply. (ใช้ past perfect เพื่อให้เห็นว่าเขาเขียนถึงเธอ 4 ครั้ง ก่อนที่เขาได้รับคำตอบจากเธอ)

       2. ใช้กับคำว่า by the time
            By the time + Past simple , Past Perfect
                 - By the time the sun set , we had left school.
                 - By the time the children went to bed , they had already finished their homework.

. ใช้หลังคำว่า that ในประโยค Indirect Speech ซึ่งเปลี่ยนมาจากประโยค Direct Speech เช่น
         - He told me that they had left about an hour before.
         - They said that they had done the report.

     4. ใช้กับ no sooner ...............than......(ทันทีที่..........ก็....)
                Hardly ....................when ....(ทันทีที่..........ก็....)
                Scarcely ..................when ....(ทันทีที่..........ก็....)

Subject

had

no sooner

V3

than

Subject

Past Simple

hardly

when

scarcely

when

   

      - They had no sooner finished their work than they went out.
      - They had scarcely left the house when the letter came.

***
Past Perfect Continuous Tense

โครงสร้าง : S + had + been + Ving

     Tense นี้มีการใช้น้อยมากในปัจจุบัน ส่วนมากเราจะใช้ Past Perfect Continuous เมื่อต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดมายาวนานจนมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง เกิดขึ้น โดยที่เหตุการณ์นั้นต้องจบไปแล้วในอดีต

ตัวอย่าง

       - I had been swimming for half an hour when I remembered that I had a cold.
       - Dome had been singing for years before he became an actor.
       
ข้อควรจำ

           Past Perfect continuous มักจะใช้กับกริยาที่เป็นการกระทำที่ยาวนาน เช่น work, wait, sleep, urite, paint.

       - She had been sleeping in that room for 4 hours when she was woken up.
         (เธอได้นอนหลับในห้องนั้นถึง 4 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมา)


caicomputer profile image caicomputer

THE FUTURE TENSE
Future Simple Tense

โครงสร้าง = will, shall + กริยาช่อง 1
หลักการใช้
       1.ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือใกล้หรือไกลก็ได้ ซึ่งขณะพูดเพียง วางโครงการหรือคาดคิดเอาไว้ต่างกับ present continuous ซึ่งใช้บรรยายเหตุการณ์ใน อนาคตอันใกล้เท่านั้น สังเกตจาก adverb บอกอนาคตต่อไปนี้
                  tomorrow                  in ten minutes 'time
                  soon                         in a few minutes
                  shortly                      in the future
                  tonight                      in two days' time
                  next month                in a few days
                  next year                   from now on = ตั้งแต่นี้ต่อไป
                  next Monday              later on =ในภายหลัง เช่น
      - They will pay you later on.
      - How will fashions in ten years' time?
      - He will be sixteen years old on Monday.

         2.ประโยคแสดงอนาคตที่มี กริยา 2 ตัว เชื่อมด้วย before, after, as soon as, until, if, unless, when, now, that, the moment that กริยาตัวหน้า คำเชื่อมใช้ future simple ตัวที่อยู่หลังคำเชื่อมซึ่งเป็นอนุประโยคใช้ present simple หรือ present perfect เช่น
              -I will wait here until she comes tomorrow.
              -We won't leave until your father arrives.


3.ใช้ในประโยค if-clause แบบ 1 เช่น
            -I shall go for a walk if the rain stops.

       4. ใช้กับข้อความที่ขอร้องหรืออนุญาต เช่น
            -Shall I go now?       
            -Will you open the door?

        5. ตามธรรมดา shall ใช้กับ I,we นอกนั้นใช้ will แต่ถ้าจะใช้สลับกัน คือ I,we ใช้กับ will นอกจากนี้ ใช้ shall ต่อเมื่อเป็นการพูดให้คำมั่นสัญญา, บังคับ,ข่มขู่,หรือตกลงใจ แน่วแน่ เช่น
           -I will go to Bangkok tomorrow.

        6. be going to = จะใช้แทน will, shall ได้เฉพาะเหตุการณ์ที่จะเกิด ขึ้นโดยความตั้งใจแน่วแน่ของมนุษย์หรือประโยค ที่แสดงความคาดคะเนว่า จะเกิดขึ้นแน่ๆ ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยที่มนุษย์ไม่ อาจควบคุมได้ให้ใช้ will หรือ shall เช่น
          -Daeng is going to play.


Future Continuous Tense

โครงสร้าง   S + will / shall + be + Ving

I, We

shall

be

working  running
walking  learning

at this time tomorrow.

You , He , She , It ,They

will

หลักการใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและจะกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจนใน อนาคต เช่น
  - We'll be driving to the country at half past nine tomorrow.     (เราจะกำลังขับรถไปชนบทตอน 9.30 วันพรุ่งนี้)
  - He'll be living in Australia this time next year.

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่ได้ตัดสินใจแน่นอนว่าจะทำเช่นนั้นในอนาคต เช่น
  -  He'll be having extra lessons twice a week next term.
  -  You'll be wearing warm clothes every day when you live in      England.

3. ใช้เมื่อต้องการถามหรือขอร้อง (polite questions or requests)
    - Will you be staying here longer?
    - Will you be coming to see me soon?
    - Will you be paying me a visit this week?

Future Perfect Tense

โครงสร้าง : S + will/shall + have + V3

หลักการใช้
       ใช้เพื่อแสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ซึ่งจะได้สิ้นสุดลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคต โดยมีเวลาบอกไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสำเร็จเรียบร้อย แม้ว่าในขณะที่พูด เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดก็ตาม มักใช้กับคำว่า "by" เช่น by tomorrow , by 5 o'clock , by next week , by 2005 , by the end of this month (year) , by then

ตัวอย่าง
   - By the end of this year your new maid will have broken all      your glasses.
     (เมื่อถึงสิ้นปีนี้ คนใช้คนใหม่ของเธอจะทำแก้วแตกทั้งหมด)
   - The meeting will have finished by six o'clcok.
     (การประชุมจะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อถึงเวลา 6 นาฬิกา)
   - You'll have done your homework when your parents arrive.
     (เธอจะทำการบ้านเสร็จแล้วเมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้าน)

หมายเหตุ ข้อความใน time clause นั้นจะต้องใช้ present simple หรือ present perfect จะใช้ future simple ไม่ได้ เช่น
- When we reach America, we shall have sailed around the world.
- She'll have written five books by the time she has finished this one


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
BushfulMan Icon Thank You อ่าน 276 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
krunok14 Icon ขอบคุณค่ะ อ่าน 603 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
adda1234 Icon ขอแบ่งปัน อ่าน 679 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เดคูพาจ ปลีก-ส่ง อ่าน 998 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
runway Icon หางานชลบุรี 1 อ่าน 933 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา