รวมแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 หลักสูตรใหม่ 2551 Science Lesson Plan

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
caicomputer profile image caicomputer

รวมฮิต
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

 • กลุ่มสาระภาษาไทย
 • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • ผลงานวิชาการสาระสังคมศึกษา
 • ผลงานวิชาการสาระภาษาอังกฤษ
 • ผลงานวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ปฐมวัย
 • กลุ่มสาระศิลปะ
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 • คอมพิวเตอร์
 • บริหารการศึกษา

 • caicomputer profile image caicomputer

  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น  ม.1  
  หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย   เวลา  120  ชั่วโมง
  1.สารในชีวิตประจำวัน
  2. หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช
  3.แรง และ การเคลื่อนที่
  4. พลังงาน
  5. บรรยากาศ


  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น  ม.2
  หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย                  เวลา  120  ชั่วโมง
  1. ร่างกายของเรา
  2. ชีวิตสัตว์
  3. สารและการเปลี่ยนแปลง
  4. แสงและการเกิดภาพ
  5. โลกและการเปลี่ยนแปลง


  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น  ม.3
  หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย                  เวลา  120  ชั่วโมง
  1. พันธุกรรม
  2. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  3. เอกภพ
  4. ไฟฟ้า
  5. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  อ้างอิงที่โหลด http://forum.02dual.com/index.php?topic=846.0

  caicomputer profile image caicomputer


  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  - คำชี้แจง
   - หน่วยการเรียนรู้
   - แผนการจัดการเรียนรู้
   - แนวทางการจัดการเรียนรู้
   - การวัดและประเมินผล
   - แหล่งการเรียนรู้
   - เอกสารอ้างอิง
   - อภิธานศัพท์
   - คณะอนุกรรมการ
   - คณะผู้จัดทำ


  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  การจัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
    - ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    - ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    - ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    - ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
    - ชีววิทยา (ม.4-ม.6)
    - เคมี (ม.4-ม.6)
    - ฟิสิกส์ (ม.4-ม.6)
    - โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ม.4-ม.6)
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
    ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 -3 : ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 -6 : ช่วงชั้นที่ 3 ม.1 -3 : ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 -6
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค
    ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 -6
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
    ป.1: ป.2 : ป.3 : ป.4 : ป.5 : ป.6 : ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 - 6
  คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์

  สอบถามรายละเอียดได้ที่
  สำนักวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1333
  อ้างอิง http://www.ipst.ac.th/sci_curriculum/
  caicomputer profile image caicomputer


  รวมแผนการสอนครู
  ทุกกลุ่มสาระ..ทุกวิชา

  .....
  ยินดีรับค้นหา..แผนการสอนออนไลน์
  หรือทุกอย่างที่ท่านต้องการ..
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์ให้ก้าวไกล..

  "ฝากสิ่งที่ท่านกำลังค้นหาได้ที่นี่"
  guest profile image guest
  ขอบคุณค่ะ
  guest profile image guest
  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2  สสวท.
  farn025@gmail.com
  ronkung profile image ronkung
  ขออนุญาติแชร์นะครับ ไปแป๊ะที่บอร์ด ครูหลังเขา
  guest profile image guest
  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ม.1 ของ สสวท. ด้วยค่ะ 
  mulansung@yahoo.co.th
  ขอบคุณค่ะ
  guest profile image guest
  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สสวท นะครับ
  sutree_123@hotmail.com
  guest profile image guest

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ของ ป.1 สสวท.ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  guest profile image guest

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ของ ป.1 สสวท.ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  อีเมล ooo-chinping@hotmail.com

  jotech profile image jotech
  ขอแผนการสอน ป.4-6 สสวท. ด้วยคน  romjotech@hotmail.com
  guest profile image guest
  ขอแผนชีวิทยาเพิ่มเติมม.4เทอม 2 ของสสวท หน่อยค่ะ
  guest profile image guest
  ขอแผนชีวิทยาเพิ่มเติมม.4เทอม 2 ของสสวท หน่อยค่ะ
  mina_am001@hotmail.com  ช่วยหน่อยนะค่ะ
  guest profile image guest
  ขอแผนวิทย์ฯพื้นฐาน ม.2 ของสสวท  หน่อยสิคะ
  ma.li.nee@hotmail.com    ช่วยหน่อยนะค่ะ  
  guest profile image guest
  ขอบคุณมากคะ
  guest profile image guest
  อ้างอิง จาก guest เมื่อ 6/7/2555 11:21:00

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สสวท นะครับ
  sutree_123@hotmail.com

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ของ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 สสวท.ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  อีเมล tattoo_sjparn@hotmail.com 

  maifa profile image maifa
  ขอแผนการสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย ด้วยคร้า 
  mai_d32@hotmail.com
  maifa profile image maifa
  ขอแผนการสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย ด้วยคร้า สสวท.
  mai_d32@hotmail.com
  guest profile image guest
  สมัครสมาชิกแล้ว ไม่เห็นจะดูได้เลย ห่วย..แตก
  katbee profile image katbee
  ขอแผนวิทยาศาสตร์ สสวท. ชั้นป.1   6    ม1   2 หน่อยค่ะ
  samura453 profile image samura453
  ขอแผนการสอนวิทยาศ่าสตร์ม.1 สสวท ด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ  samura453@gmail.com
  ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
  BushfulMan Icon Thank You อ่าน 276 2 ปีที่ผ่านมา
  2 ปีที่ผ่านมา
  4 ปีที่ผ่านมา
  krunok14 Icon ขอบคุณค่ะ อ่าน 601 4 ปีที่ผ่านมา
  4 ปีที่ผ่านมา
  adda1234 Icon ขอแบ่งปัน อ่าน 678 4 ปีที่ผ่านมา
  4 ปีที่ผ่านมา
  guest Icon เดคูพาจ ปลีก-ส่ง อ่าน 997 4 ปีที่ผ่านมา
  4 ปีที่ผ่านมา
  runway Icon หางานชลบุรี 1 อ่าน 931 5 ปีที่ผ่านมา
  5 ปีที่ผ่านมา
  5 ปีที่ผ่านมา
  5 ปีที่ผ่านมา
  5 ปีที่ผ่านมา
  5 ปีที่ผ่านมา