อักษรซ่อนคำ (ดอกไม้)

kroodee profile image kroodee

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้

            1.  แผ่นกระดาษปริศนาอักษรซ่อนคำชื่อดอกไม้

            2.  ใบงาน

            3.  บัตรภาพดอกไม้ (ไม่มีก็ได้)

 ขั้นตอน

            1.  แจกเกมกระดาษแผ่นที่ 1  มีลักษณะเป็นอักษรซ่อนคำโดยมีชื่อดอกไม้ซ่อนอยู่ในตาราง  แต่จะไม่บอกจำนวนว่ามีทั้งหมดกี่ชนิด?  ให้เวลานักเรียนประมาณ 10 นาทีในการหาชื่อดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในกระดาษ  ซึ่งเมื่อหมดเวลานักเรียนจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษว่ามีดอกไม้ซ่อนอยู่กี่ชนิด?

            2.  เมื่อหมดเวลา 10 นาที  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อดอกไม้ที่อยู่ในตารางโดยใช้คำถามแบบ ใช่หรือไม่ เช่น สายหยุด เป็นชื่อดอกไม้ใช่หรือไม่? , ภีดวง เป็นชื่อดอกไม้ใช่หรือไม่?  หลังจากซักถามเสร็จให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษให้เรียบร้อย

            3.  ครูเฉลยคำตอบที่เป็นจำนวนและเขียนชื่อดอกไม้ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ลงบนกระดานดำ

            4.  ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นซึ่งจะมีภาพดอกไม้ซึ่งปรากฏอยู่ในตารางต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่แล้ว  จำนวน 10  ชนิด  ครูให้นักเรียนเขียนชื่อดอกไม้ลงข้างใต้ภาพให้ถูกต้อง  โดยครูจะเป็นผู้บอกลักษณะของดอกไม้ชนิดต่างๆ ทั้ง 10 ชนิด เช่น  ดอกชงโค  มีลักษณะดังนี้   

“ ดอกสีชมพูถึงม่วงเข้ม  ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง  มีกลีบ....”  

นักเรียนคิดว่าดอกใดใน 10 ดอกนี้ที่น่าจะเป็นดอกชงโคให้เขียนลงไปใต้ภาพนั้น  ครูให้ข้อมูลกับนักเรียนทีละดอกจนครบ 10 ดอก

            5.  ครูนำบัตรภาพดอกไม้ทั้ง 10 ชนิดออกมา  แล้วเฉลยให้นักเรียนฟังทีละดอก

(ขั้นนี้ไม่มีก็ได้)

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kroodee Icon อักษรซ่อนคำ (ดอกไม้) อ่าน 2,371 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroodee Icon คำศัพท์ปริศนา อ่าน 1,089 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา