เรียนง่าย จบเร็ว รายได้ดี ทำงานมีเกียรติ

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal
โรงเรียนสิริยากรการบริบาบ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เรียน 6 เดือน จบมาทำงานในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หรือ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ที่โรงพยาบาล คลินิกต่างๆ อนามัย ศูนย์การแพทย์การพยาบาลฯลฯ


ความคิดเห็น
siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal
ปฐมนิเทศน์ อบรมหลักสูตร " ปลุกยักษ์ในตัวเอง" เพื่อเตรียมความพร้อม ค้นหาศักยภาพตัวเองที่ถูกซ่อนอยู่

ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำ เราทำได้ เราทำได้ เราต้องทำได้ YES! YES! YES!

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal
http://www.youtube.com/watch?v=AaUS-wLFiGU&NR=1
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่หาดเตยงาม สัตหีบ

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal
เรียนง่าย ไม่เครียด ไม่ต้องกลัวถึงแม้จะจบมาได้เกรดน้อย
http://www.youtube.com/watch?v=9-BnxLsLKbg&feature=related

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal
เน้นฝึกปฏิบัติ ให้เกิดทักษะ เพื่อนำไปใช้ทำงานจริง
http://www.youtube.com/watch?v=P8OD8rTGV1Q&feature=related

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal
สอนแต่งหน้า เสริมบุคลิกภาพ
สอนการจัดดอกไม้เพื่อฝึกสมาธิ
อบรม ศีลธรรม จรรยา เพื่อให้มีจิตสำนึกที่ดีในวิชาชีพ

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal

siriyakornkanborribal profile image siriyakornkanborribal

guest profile image guest

โรงเรียนคณาธิปการบริบาล เปิดสอนผู้ช่วยการพยาบาล เรียน 6 เดือนจบ มีงานรองรับ 100% โรงเรียนคณาธิปการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

-รับสมัคร ชาย-หญิง จบ ม.3-ปริญญาตรี อายุ 17-35 ปี

 - เรียนเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ

 - หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน - เรียนทฤษฎี 3 เดือน - ฝึกภาคปฏิบัติ 3 เดือน ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ สถานพยาบาล คลีนิค ศูนย์สุขภาพต่างๆ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน - สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาล ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล สถานพยาบาล คลีนิก ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์สุขภาพต่างๆ เงินเดือนรวม OT 8,000 บาท ขึ้นไป

 - ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย

 - จบแล้วได้รับกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 - สามารถศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ กศน. และปริญญาตรี ได้ในขณะทำงาน

 - เรียนจบ มีงานรองรับ 100%

 - ค่าเรียนถูกมีทุนกู้ยืมและผ่อนชำระได้ ฟรี หอพัก ตู้ล็อกเกอร์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ชุดฟอร์ม เสื้อพละ บริการซักรีด อาหาร อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมสันทนาการ การศึกษาดูงาน สอนเสริมภาษาอังกฤษ พัฒนาบุคลิกภาพ สอนแต่งหน้า และนวดแผนไทย

 - มีกองทุนให้กู้ยืม 15,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด ภายใน 3 เดือนก่อนฝึกงาน โดยโรงเรียนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการกู้ยืมให้ วันสมัครเรียนชำระ 5,000 บาท ที่เหลือกู้ยืมทุน และ/หรือผ่อนชำระ ด่วน

 - ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร 40,000 บาท วันสมัครเรียนชำระ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ 3 งวดภายใน 3 เดือน

รุ่นที่ 44 เปิดเรียน วันที่ 17 กันยายน 2555

รุ่นที่ 45 เปิดเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
รุ่นที่ 46 เปิดเรียน วันที่ 17 ธันวาคม 2555

รุ่นที่ 47 เปิดเรียน วันที่ 30 มกราคม 2556
รุ่นที่ 48 เปิดเรียน วันที่ 19 มีนาคม 2556

โรงเรียนคณาธิปการบริบาล 408/1-4 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 088-5903122 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
7 ปีที่ผ่านมา