แก้ปัญหา E4 ; E16 สำหรับ Canon ครับ

guest

แก้ปัญหาโดยกดปุ่ม Stop/Reset ที่อยู่บน Prrinter ประมาณ 5 - 10 วินาที แล้วปล่อยถ้าขึ้นเลข 1 ก็ใช้ได้ปกติครับ

Adsense
ความคิดเห็น
guest
ขอบคุณครับ
guest
Error Codeที่เกิดขึ้นบ่อย บนเครื่องพริ้นเตอร์ Canon MP
E07  (Ink  absorber full) : ตัวซับน้ำหมึก (ฟองน้ำ) เต็ม
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ ทำการ Clear counter
E14 :  ตลับหมึกหมด แก้ไขโดย  กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1
E16 :  เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน  แก้ไขโดย  กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

   วิธีเคลียร์ซับหมึกพริ้นเตอร์ Canon MP258 Clear Counter:Error:P07

   วิธีเคลียร์ซับหมึกพริ้นเตอร์ Canon MP280,MP287 Clear Counter:Error:P07

   วิธีเคลียร์ซับหมึกพริ้นเตอร์ Canon MP145,MP150,MP160 Clear Counter:Error:E27

   

guest
cannon mp 280 หน้าปัดขึ้น p10 แก้ไขยังไงครับ
guest

เคื่องพิมออฟไลทำยังไงคับ