ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบใหม่ปี 2557

RayongCOM profile image RayongCOM
ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 กรมสรรพากรกำหนดให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ ในใบกำกับภาษี
ผู้ขาย - เพิ่มรายละเอียด สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่..... 
ผู้ซื้อ 1.เลขผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ          2. สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่

บริษัทได้ปรับปรุงฟอร์มกระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษีสำเร็จรูปเพื่อให้เหมาะสมกับระเบียบใหม่กรมสรรพากรตามไฟล์ภาพตังอย่างใบกำกำับภาษีค่ะ
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา