มาแล้ว!!เอกสารติวแนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี

unjikoza profile image unjikoza
มาแล้ววว!! มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 พย-15 ธค 2556 สมัครสอบ ราชภัฏ 2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก


รายละเอียดวุฒิ : 
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (จำนวน 1 อัตรา) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (จำนวน 1 อัตรา) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (จำนวน 1 อัตรา) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ทักษะ/สมรรถนะ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (จำนวน 1 อัตรา) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556


เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556


>>รายละเอียดการรับสมัครและแนวข้อสอบเพิ่มเติม<<


ความคิดเห็น