สอบถามระเบียบเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน ปี 51

guest profile image guest
ระเบียบเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินฯ ปี 51 ข้อ 88 วรรค 2 "ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน ..." 
ตัวอย่าง
วันที่ 1 เงินสดคงเหลือยกมาไม่มี ระหว่างวันมีการออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินสดฝากธนาคารแล้วภายในวันที่รับเงิน สิ้นวันเงินสดคงเหลือจึงเป็น 0 บาท กรณีนี้กองคลังจะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยอ้างระเบียบฯข้อ 88 วรรค 2 ได้หรือไม่คะ
 
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ไม่ได้ครับ ก็เขียนไว้ชัดเจน กรณีไม่มีรายการรับจ่ายเงิน ตามตัวอย่างมีการรับเงินและจ่ายเงิน จึงต้องทำรายงานเงินสดคงเหลือครับ
guest profile image guest
ไม่ได้ครับ ก็เขียนไว้ชัดเจน กรณีไม่มีรายการรับจ่ายเงิน ตามตัวอย่างมีการรับเงินและจ่ายเงิน จึงต้องทำรายงานเงินสดคงเหลือครับ
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน อ่าน 157 15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 786 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,184 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 792 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,684 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,041 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,214 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,347 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 1,801 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,825 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา