สอบถามระเบียบเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน ปี 51

guest profile image guest
ระเบียบเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินฯ ปี 51 ข้อ 88 วรรค 2 "ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน ..." 
ตัวอย่าง
วันที่ 1 เงินสดคงเหลือยกมาไม่มี ระหว่างวันมีการออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินสดฝากธนาคารแล้วภายในวันที่รับเงิน สิ้นวันเงินสดคงเหลือจึงเป็น 0 บาท กรณีนี้กองคลังจะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยอ้างระเบียบฯข้อ 88 วรรค 2 ได้หรือไม่คะ
 
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ไม่ได้ครับ ก็เขียนไว้ชัดเจน กรณีไม่มีรายการรับจ่ายเงิน ตามตัวอย่างมีการรับเงินและจ่ายเงิน จึงต้องทำรายงานเงินสดคงเหลือครับ
guest profile image guest
ไม่ได้ครับ ก็เขียนไว้ชัดเจน กรณีไม่มีรายการรับจ่ายเงิน ตามตัวอย่างมีการรับเงินและจ่ายเงิน จึงต้องทำรายงานเงินสดคงเหลือครับ
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 1,339 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,276 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 982 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,001 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,161 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,325 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,528 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 1,980 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,213 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา