สอบถามการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนย้ายจากส่วนราชการอื่นมาส่วนท้องถิ่น

guest profile image guest
ปี 2545 บรรจุราชการครั้งแรกที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี กรมสรรพากร ต่อมาปี 2550 ย้ายไปรับราชการที่อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรมสรรพากร ต่อมาปี 2553 ได้โอนย้ายมารับราชการสังกัด อบต. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ขณะนั้นบ้านพักข้าราชการว่างอยู่แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะอาศัยอยู่กับมารดา  ต่อมาปี 2555 คู่สมรสได้ทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านกับธ.อาคารสงเคราะห์ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งขณะนั้นบ้านพักข้าราชการมีคนเข้าพักอยู่แล้ว อยากทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ)ได้หรือไม่
ความคิดเห็น
somjate_m profile image somjate_m
ตอนคุณย้ายไปสังกัด อบต. ทาง อบต. ได้จัดบ้านพักให้เข้าพักอาศัยหรือไม่ ถ้าจัดแล้วคุณไม่เข้าพัก  ก็หมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จนกว่าบ้านพักหลังนั้นจะพัง สูญสลายไป  แต่ถ้าไม่ได้จัด ก็ยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ครับ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ กระดานข่าว
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน อ่าน 157 15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 786 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,184 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 792 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,684 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,041 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,214 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,347 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 1,801 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,825 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา