ประกาศ งดการใช้งานโค้ดห้องแชท ในส่วนหัวของบอร์ดนะครับ

webmaster
ประกาศ งดการใช้งานโค้ดห้องแชท ในส่วนหัวของบอร์ดนะครับ หากมีการวางโค้ดห้องแชทไว้ ระบบจะตัดการแสดงผลออกไปอัตโนมัติครับ เนื่องจากการคุยกันในห้องแชท ทางเจ้าหน้าที่ของทาง bkk จะไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่คุยกันได้ครับ
Adsense
ความคิดเห็น