คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บุคลากร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ ใหม่ล่า

attorney285 profile image attorney285
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บุคลากร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุดปี 57


คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บุคลากร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุดปี 57

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-5765515-คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ+บุคลากร+ระดับ+3+กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น+ใหม่ล่าสุดปี+57.html 

รหัสสินค้า: 002740
ราคา: 199.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บุคลากร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุดปี 57
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 204 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก

สารบัญ

บทที่ 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ส่วนที่ 1 ขอบเขตของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
ส่วนที่ 4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

บทที่ 2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
ส่วนที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาทางปกครอง
ส่วนที่ 3 การพิจารณาออกคำสั่งทางการปกครอง
ส่วนที่ 4 ผลของคำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 6 การบังคับทางปกครอง

บทที่ 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ส่วนที่1 ความเป็นมา
ส่วนที่2 ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ส่วนที่3 ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ส่วนที่4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่5 สิทธิของผู้เสียหายในการเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใชค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่6 การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

บทที่ 5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งบุคลากร 3
ส่วนที่ 1 การวางแผนกำลังคน
ส่วนที่ 2 การสรรหาบุคลากร
ส่วนที่ 3 การคัดเลือกบุคลากร
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 7 แนวข้อสอบความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงาน ที่ปฏิบัติของตำแหน่งบุคลากร 3
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ส่วนที่ 5 พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ส่วนที่ 6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งบุคลากร 3

ราคา 199 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-5765515-คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ+บุคลากร+ระดับ+3+กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น+ใหม่ล่าสุดปี+57.html 
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 20
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 35


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : attorney285 
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555 
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน