ภาพวาดทะเล

lotterry profile image lotterry
ภาพวาดทิวทัศน์ทางทางทะเลเป็นการวาดภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น โขดหิน  หาทราย น้ำทะเลและบรยากศทางทะเลต่างๆ รวมถึงภาพคน บ้านเรือน และต้นไม้ประกอบอยู่ด้วย
43475_images[99].jpg

ความคิดเห็น