อบรมครูปฐมวัย

guest profile image guest
รายชื่อครูอบรมปฐมวัย
นางสาววิยะดา   สายคำ
นางสุทธิดา   เนืองเฉลิม
ความคิดเห็น
guest profile image guest
โครงการ การอบรมครูอนุบาล เพื่อเฝ้าระวังโรคอ้วนในเด็กอนุบาล ปี 2556
ในวุนศุกร์ที่ 19 เมย. 56 เวลา 8.00-16.00 น.
สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.childrenhospital.go.th/main2/
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
guest Icon พรเมตตาคริสเตียน อ่าน 693 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
worrachai Icon ร.ร.นันตาศึกษาส่งครูเข้าอบรม อ่าน 909 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon อบรมครูปฐมวัย 1 อ่าน 2,442 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ส่งครูเข้ารับการอบรมปฐมวัย อ่าน 817 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา