การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

hedfang
    การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน...เป็นอาชีพที่เกษตรกรสามารถทำเป็นอาชีพเสริม...ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ...โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีภูมิลำเนา...ใกล้โรงงานแป้งมันสำปะหลัง...เกษตรกรที่สนใจการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนสามารถ...download...คำแนะนำได้ที่..large_paddy_straw_mushrooms_culture.pdf 
49492_p1.jpg
Banner Ads
ความคิดเห็น