(ร่าง)กรอบอัตรากำลัง ต.ค.2554

dusit2505  profile image dusit2505
มีร่างกรอบอัตรากำลัง ตุลาคม 2554 ที่ผ่านคณะกรรมการทุกคณะแล้ว คงเหลือแต่นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป......ท่านใดต้องการกรุณาทิ้ง Mail ว้
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ฝากไฟล์ไว้ที่นี่ไปโหลดเอาเองนะครับ         http://file.uploadfile.biz/i/MEIEMEIIIHDVMW 
guest profile image guest
เฮ้อ....ทำไมนิติกรมีตำแหน่งเดียวเองละ
guest profile image guest

อยากเป็นใหญ่ต้องทนลำบากหน่อยนะคุณนิติกร  มีเงิน พตก.แล้วนี

guest profile image guest
ไม่ใช่อย่างน้าน เดิมมี 2 คน อีกคนจะอยู่ที่ไหน
guest profile image guest
ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ด้วยค่ะ ครบทุกตำแหน่งนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  grongthong_n@hotmail.com
guest profile image guest
ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ด้วยค่ะ ครบทุกตำแหน่งนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  grongthong_n@hotmail.com
guest profile image guest
คุณ.....กรองทอง ครับ  กรุณาไปดาวน์โหลดเอาเองนะครับ ฝากไฟล์ไว้ที่นี่     http://file.uploadfile.biz/i/MEIEMEIIIHDVMW 
guest profile image guest

ตำแหน่ง อ1-อ5 เป็นตำแหน่งที่กำหนดให้ไปถึงระดับเขี่ยวชาญ คนที่มีคุณสมบัติจะต้องกระเสือกกระสนทำผลงานเพื่อแย่งชิงเอาเอง  ผอ.กลุ่ม กับ จนท.ที่เป็นชำนาญการพิเศษ และมีตำแหน่งตรงตาม 5 ตำแหน่งดังกล่าว มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน 

ยกตัวอย่าง  กลุ่มแผน มี 7 คน (ตามกรอบ)  ถ้าอยากจะมี 8 คน ไม่ ผอ.กลุ่ม ก็ จนท.ต้องทำเชี่ยวชาญให้ได้  ถ้าได้เชี่ยวชาญ แล้ว ตำแหน่งข้างบนก็จะลดลงไป เหลือ 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ลดลงไปนี้  ก็จะไปเพิ่มที่กลุ่มแผน รวมเป็น 8 คน   แต่คิดว่ากรอบดังกล่าวคงไม่ผ่าน ก.ค.ศ.  เพราะรู้สึกว่ามันจะสอดไส้ไว้เยอะ  อาจจะต้องโดนตัดลงเหลือ ชช.แค่ 3 ตำแหน่ง

guest profile image guest

ขอบคุณมากเลยคะ แล้วหากมีความคืบหน้ากรุณาแจ้งให้ทราบอีกนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

guest profile image guest
ทำไมกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงลดลงมากขนาดนั้นคะ  นิติกรก็มี 1 อัตรา ไปอยู่ตรง ชช.คนที่ครองอยู่เดิมมี 2 คน และยังไม่ตายจะทำอย่างไรกับเขา  และนักทรัพยฺฯ เดิมที่ยังมีลมหายใจอยู่งานก็เยอะเป็นเขต ร.ร.250 กว่าขึ้นไปจะทำอย่างไร
guest profile image guest

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งให้ไปศึกษาหนังสือ ก.พ.ดู ว.17ลว.2ก.ค.51 ส่วนราชการจะมีจำนวน ตำแหน่งอะไรเท่าไร ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และปริมาณของงาน จากอำนาจหน้าที่พันธกิจ กระบวนการก็ต้องมีการวิเคราะห์งานก่อน โดยดูจากข้อมูลสารสนเทศ(ผลจากการวิเคราะห์งานสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล อยู่ที่การกำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะวิเคราะห์งานเพื่อเอาไปใช้อะไร จึงออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล) ในการทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ สพท. สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานไปวิเคราะห์งานหลายรอบแล้ว และได้ให้พวกเรามีส่วนร่วมในการเติมเต็มกระบวนการ กิจกรรม ขั้นตอนในการปฎิบัติงานนอกจาก ที่คณะทำงานได้วิเคราะห์ไว้
*ถ้าให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ คณะทำงานมีเวลา และข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์น้อยมาก เพราะแต่ละ สพท.ไม่จัดเก็บข้อมูลย้อนหลังในการปฎิบัติงานไว้ เขาจะใช้รอบจัดเก็บคือ 3 ปีย้อนหลัง และปัญหามากๆ ก็คือ สพท.ไม่ได้จัดทำมาตรฐานงานแต่ละกระบวนการและกิจกรรมไว้ เพราะฉะนั้นถ้าใช้เวลาในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลใช้เวลาแค่1 -2 เดือนนั้น จะได้ข้อมูลไม่ละเอียดพอ และปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูล งานนะทำมากมาย แต่จัดเก็บไม่เป็นระบบ และบางครั้งก็ไม่เก็บอีกด้วย
**เพราะฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดก็คือ การกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลังครั้งนี้ก็ต้องใช้วิธี"สุ่ม เดา"กำหนดปัจจัยหรือตัวแปรที่คิดว่าน่าจะเป็น มากำหนด**
**ยังพอมีเวลาเหลือที่จะให้ข้อมูลกับ สพฐ.และสำนักงาน กคศ.ก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ.มีมติบังคับใช้ ** ก็ช่วยกันคะ ใครมีช่องทางไหน มันส่งผลกระทบกับพวกเรา และท้ายสุดก็คือการให้บริการกับครู นักเรียนผู้ปกครองฯลฯ และประเทศชาติโดยรวม

guest profile image guest
ตามที่คุณรัชนีว่ามาก็ถูกต้องแล้ว...แต่ผมติดใจอยู่อย่างเดียวคือ  เวลา สพฐ.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์กรอบ ภารกิจของงานกลุ่มต่าง ๆ นั้น  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานจริง ๆ ในแต่ละกลุ่ม ของแต่ละเขต ได้เข้าไปมีส่วนร่วมน้อยมาก  ที่ได้เป็นกรรมการหลัก ๆ ก็จะเป็นรอง ผอ.เขตฯ และ ผอ.กลุ่มต่าง ๆ (เจ้าเดิม ๆ ทั้งนั้น)  ส่วนมากก็จะฝิดฝาผิดตัว  บางกลุ่มมีตัวแทนเข้าไปน้อยมาก  กลุ่มที่มีตัวแทนเข้าไปมากก็จะเป็นลักษณะพวกมาลากไป  แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้....ไม่ถึงกับเดือนร้อนมากนักเมื่อเทียบกับร่างกรอบภารกิจงานใหม่ที่ให้ทดลองใช้อยู่.....

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็จะมีกลุ่มอำนวยการ หลัก ๆ รับงานเพิ่มอีกหลายงาน นักประชาสัมพันธ์หายไปอีก 1 คน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ก็มีนิติกรหายไป 1 คน ภารงานก็เท่าเดิม

กลุ่มนโยบายและแผน ก็ไม่หนัก เพราะงาน คำรับรองฯ หายไป คนก็หายไปด้วย ก็เหมาะสมกันดี

ตรวจสอบภายในก็ยังอยู่เท่าเดิม

กลุ่มส่งเสริมฯ ลดงาน ลดคน ก็พอรับได้

เอกชนง่านเท่าเดิม  ปกติก็ทำงานไม่กี่คน ยกเว้น สพป.ที่มี รร.เอกชนมาก ๆ ก็จะหนักหน่อย  แต่ก็ไม่เป็นไร  เพิ่ม ชพ.อีกคน ก็น่าจะหายเหนื่อย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ไม่ลดลงเลย  งานก็เท่าเดิม  ได้นักวิชาการพัสดุ เป็น ชพ.อีก 1 คน

สรุปแล้ว...โดยภาพรวม ๆ ก็น่าพอใจ เพราะตามสภาพปัจจุบันแล้ว  สพป.ตั้งแต่ เขต 2 ขึ้นไป  ก็มีจำนวนบุคลากรไม่ถึง 50 คนอยู่แล้ว........สพป.เขต 1 ก็คงได้รับผลกระทบบ้าง(คนเยอะ)  แต่ไม่อยากจะให้มีมาตรการจูงใจ  เพราะว่ามันเป็นตัวทำลายระบบราชการทั้งหมด......มีอย่างที่ไหน  จากระดับ 4 ไประดับ 8 ใช้เวลาไม่ถึง 5 ปี ก็เพราะมาตรการจูงใจแท้ ๆ  อาวุโสไม่ต้องดู  ก็แค่มีพวกมาก......เป็นห่วงก็แต่เมื่อกรอบอัตรากำลังใหม่ออกมาแล้ว...ควรจะมีหลักเกณฑ์การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและตอบสังคมได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหมือนกันทุก สพป.  ......ไม่อยากไปเพิ่มภารให้ศาลปกครองมากขึ้นอีก....คราวที่แล้วคดียังค้างที่ศาลปกครองอีกไม่รู้เท่าไหร่.....เฮ้อ......คิดแล้วเหนื่อย
guest profile image guest
ถามผู้รู้หน่อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส มีการเขียนด้านหลังว่าหากมีคุณวุฒิให้สามารถปรับเข้าได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นต้องทำอย่างไร ขอบคุณค่ะ

guest profile image guest
พิจารณาเฉพาะจำนวนคนของกลุ่มเอกชน กลุ่ม 1 มี 5 คน แต่กลุ่มที่สอง มี 2 คน ไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่า เพราะดูตำแหน่งในกลุ่มอื่นก็ลดเพิ่ม 1,2 แต่กลุ่มเอกชนห่างกันเยอะมาก
guest profile image guest
พิจารณาการเงินกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีจำนวนเท่ากันพอดี อืมห์ ข้อมูลใช่แน่หรือเปล่า
guest profile image guest

กลุ่มเอชน 2** เป็นเช่นนั้นจริง ๆ เพราะเดิม กรอบมี 5 คน แต่มีตัวมีเงินแค่ 3 คน  ดังนั้น จึงลดลง 1 คนครับ

กลุ่มการเงิน กลุ่มที่ 1 และ 2** มีจำนวนเท่ากันครับ  เพราะจำนวน รร.เยอะก็ไม่ได้หมายความว่า เขตที่ รร.มีน้อยจะทำงานน้อยลง  ก็ยังคงทำงานเท่าเดิม  ถึงแม้ว่า รร.มัธยมจะลดลงก็ตาม

กลุ่มแผน ก็เช่นกัน  เขต 1 และ หลายเรื่องเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษา เช่นเรื่องการทำแผน  ต้องทำแผนของเขต และแผนของจังหวัด  บางครั้งพ่วงแผนกลุ่มจังหวัดอีกด้วย  จึงได้มากกว่า กลุ่มที่ 2** 1 ตำแหน่ง

กรอบที่มาโพสต์ไว้นี่ ได้มาจากการเป็นคณะกรรมการ เป็นกรอบสุดท้ายที่จะนำเสนอ ก.ค.ศ. ครับ....ที่ผิดพลาด เพิ่งได้รับการประสานจากคณะทำงานก็คือ  ตสน. จะมี 2 คน โดยตัดมาจากกลุ่มการเงิน 1 คน  จำนวนโดยภาพรวมจะคงเดิม  ไม่เพิ่ม  ไม่ลด  ตามร่างกรอบนีเลยครับ

ในส่วนเมื่อเข้าสู่ ก.ค.ศ.แล้ว ผลจะเป็นอย่างไร มีการแก้ไขหรือไม่  ก็ยากที่จะคาดเดา........ความจริงคนของสมาคมฯ ก็เป็นคณะทำงานอยู่หลายคน.......แต่ก็ไม่เห็นมีใครมาโพสต์ความเคลื่อนไหวให้ทราบเลย..........ร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะครับ

guest profile image guest

ตำแหน่ง อ.44 ในกลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการฯ/เจ้าพนักงานฯ ที่กำหนดไว้ว่า "ว่างลงให้กำหนดเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชี" ก้หมายความว่า  เมื่อมีการจัดกรอบ ตำแหน่งดังกล่าวไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลงได้ ก็ให้ จพง.เข้าไปนั่งตำแหน่งนั้น ๆ  หากคนที่ไปนั่งเกษียณอายุ หรือตำแหน่งดังกล่าวว่างลงไม่ว่ากรณีใด  ตำแหน่งดังกล่าว จะกลายเป็น นักวิชาการเงินและบัญชีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

กรณีเดียวกัน  หากบุคลดังกล่าว นั่งครองไปเรื่อย ๆ และเรียนต่อ จนมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็สามารถปรับเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีได้  โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. แต่ต้องขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นราย ๆ ไป......ไม่มีอะไรมากไปกว่านนี้ครับ

guest profile image guest
 กรณีที่ตำแหน่งเดิมมี 2 แล้วกรอบใหม่ลดลง 1 อีกคนจะทำอย่างไร เช่นตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่คนละกลุ่มกับตำแหน่่งอื่น
guest profile image guest

ขอความกรุณาส่งร่างกรอบอัตรากำลังให้ด่วนด้วยค่ะ
e-mail : sumalee_95@hotmail.com

guest profile image guest

กรุณาส่งร่างกรอบอัตรากำลังใหม่ให้ด้วย สำหรับ e-mail ค่ะ Araya1962@chaiyo.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

guest profile image guest
ต้องขอขอบคุณ คุณ dusit2505 เป็นอย่างมากที่แจ้งข่าวความเคลื่อนไว้ให้พวกเราได้ทราบ
 -คณะทำงานที่ไปจัดทำกรอบ มี ผอ.ต่วนที่เข้าไปนั้น ที่ไม่นำลงให้พวกเราดูเพราะที่ประชุมของคณะทำงาน ชุดของ สพฐ.นั้นยังไม่ได้มีการสรุป เพื่อนำเสนอ สำนักงาน ก.ค.ศ. เพียงให้แต่ละคนลองนำเสนอร่างเท่านั้น (โยนหินถามทาง)
-ร่าง กรอบที่เห็น ๆ กันนั้น มีหลายร่างมาก แต่ที่แน่ ๆ สำนักงาน ก.ค.ศ.ยังยืนอยู่ที่ 70 : 30 ตามมติ ก.ค.ศ.ครั้งเมื่อแยก สพม.อยู่
- กลุ่มเอกชนเขาก็ยังไม่พอใจกับกรอบที่กำหนดเพราะบาง สพท.มี ร.ร.เอกชนเยอะมาก มากกว่า เขตอื่น ๆ คุณต้องตอบเขาให้ได้ว่าใช้ตัวแปรอะไร(ข้อมูล)มาเป็นตัวกำหนดกรอบ
-ภาระงานใน สพป/สพม.ถ้าทำกันจริง ๆ ตามอำนาจหน้าที่/กฏกระทรวงฯ นโยบายรัฐบาล กระทรวง สพฐ.จังหวัด สพท.ยุทธศาสตร์ฯ มันมากกว่าที่ผู้ปฎิบัติตามกรอบ จะทำให้บรรลุ เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อีก พวกเราทำกันจนเหนื่อย และล้าแล้ว แต่ผลลัพธ์(ผลกระทบทางบวก)ที่ออกมา มันไม่คุ้มกับความเหนื่อย และงบประมาณที่เราเสียไป ผลผลิตเด็กก็ยังอ่านหนังสือไม่ออก ผลสัมฤทธิ์ก็ต่ำ ออกไปทำงานภาคเอกชนก็เขาก็ยอมรับน้อยมาก ผู้มีอำนาจทุกระดับน่าจะเอาข้อมูลจริง ๆ มาแก้ปัญหาให้ถูกทึ่ถูกทางหน่อยนะ ก่อนที่พวกเราจะท้อและถอยไป  อย่าคิดว่าหาเด็กใหม่ๆเข้ามาแทนที่ได้. หรือเก่งคอมกว่า แต่ขอโทษนะคะ ประสบการณ์(ชั่วโมงบินมันต่างกัน) ความสุขุม รอบคอบ ภาวะผู้นำ (เก่งทุกด้าน) มันยังเทียบกันไม่ได้ แต่ว่า เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คนทุกกลุ่มประสบการณ์อยู่ด้วยได้ และทำให้องค์กรเราเข้มแข็ง แต่ที่เห็น ๆทุกวันนี้ ผู้นำองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรให้แตกความสามัคคีกันมากกว่า คุณธรรม ความยุติธรรม มันหาได้น้อยเหลือเกิน "เรื่องที่ผิดกลับว่าถูก เรื่องที่ถูกกลับว่าผิด"  สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ ได้แต่ความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมงาน ท้ายสุดคือความล้มสะลาย
guest profile image guest
ขอความอนุเคราะห์ส่งร่างกรอบอัตราใหม่ให้ด้วยคะ
na_na@windowslive.com
guest profile image guest

อยากทราบว่า ตสน. จากกรอบ 3 คน ในหลายเขต จะเหลือ 2 คน ทุกเขตหรือเปล่า  และระดับได้ถึงชำนาญการพิเศษทั้ง 2 อัตรารึป่าวคะ

guest profile image guest

คุณ dusit2505 คะ ยังไม่ได้รับ ร่างกรอบอัตรากำลังเลยค่ะ ให้ e-mailใหม่อีกครั้งนะคะ araya1962@chaiyo.com ส่งให้ด้วยนะ รออยู่ค่ะ

guest profile image guest
กรุณาส่งร่างกรอบอัตรากำลังให้ด้วยคะ yuwadee_K@windowslive.com.th
guest profile image guest

กรุณาส่งมาที่  walairat_pa@hotmail.com

guest profile image guest
ขอความอนุเคราะห์ส่งร่างกรอบอัตราใหม่ให้ด้วยคะ Tuy_6836@hotmail.com
guest profile image guest
ขอร่างกรอบด้วยค่ะ jatupornna@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
guest profile image guest
-ขอเรียนถามหน่อยเถิดครับผู้รู้
-เป็น จพ.ธุรการชำนาญงานมาตั้งแต่เป็นกรอบ
-ป.ตรี จบปี 2552
-แล้วสอนาคตจะเป็นอะไรได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ
guest profile image guest

ดร.พิษณุ  ตุลสุข รอง เลขาธิการกพฐ แจ้งว่า ในเรื่องกรอบอัตรากำลังที่ต้องผ่านการพิจารณาจากสพฐ.ก่อนผ่านไปยังกคศ. ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของเรื่องและดูแลเรื่องนี้โดยตรง ขอยืนยันว่า กพฐ.มิได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใด และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบ อัตรากำลัง ขณะนี้สพฐ.และทุกภาคส่วนในกระทรวงศึกษาธิการกำลังยุ่งอยู่กับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเดียว ส่วนเรื่องกรอบต้องรอนโยบายของรมว.ศึกษาธิการกรณีการแบ่งเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และความชัดเจนหลังการเลือกตั้งซ่อม ส่วนที่มีการโพสต์ในเว็บต่างๆ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ใครก็โพสต์ได้ ที่สำคัญผุ้ที่โพสต์ต้องรับผิดชอบ หากมีการเข้าใจผิดและสอบถามมาที่สพฐ.

guest profile image guest

ขอความอนุเคราะห์ร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
j_phakarn@hotmail.com

guest profile image guest

ความจริง...ผมทำลิงค์ไว้ให้แล้ว....แต่โดนผู้ดูแลเวปลบไป.....ไม่เข้าใจว่ามีเจตนาอะไร.....แถมตอนนี้โดนคุณวิษณุ...ขู่ว่าให้รับผิดชอบ หากมีการเข้าใจผิดและสอบถามมาที่สพฐ. ........น่ากลัวจริง ๆ

ทำไงดี....ถ้าโพสต์ไว้ก็กลัว........ทำลิงค์ก็จะโดนลบอีก........คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับ........ปิดหู...ปิดตา.....อยู่มันแบบนี้แหละ

guest profile image guest

คุณdusit2505 กรุณาส่งร่ากรอบใหม่ด้วยค่ะ
Nat_tha4@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

guest profile image guest
กรุณาส่งร่างกรอบอัตรากำลังให้ด้วยค่ะ
nut50660@hotmail.com
guest profile image guest
   อย่าโทษกันเลยครับ ผู้ที่รับผิดชอบหรือ สพฐ.ช่วยแจ้งให้ขัดว่าขณะนี้กำลังดำเนินการถึงไหน หรือเมื่อไหร่จะดำเนินการ ไม่ต้องให้มาทะเลาะกัน เรื่องน้ำท่วมก็เดือดร้อน แต่ขวัญกำลังใจบุคลากรก็สำคัญเช่นกัน หากต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนคงจะดีนะครับ
guest profile image guest

ขอบคุณท่านรองพิษณุและคุณวิษณุ ที่แจ้งความเคลื่อนไหวให้พวกเราทราบคะ
-ขณะนี้อยู่ช่วงบ้านเมืองไม่ปกติ พวกเราเป็นข้าราชการก็ต้องสำนึกถึงคุณของแผ่นดิน "ทำหน้าที่ของเรา" ให้ดีที่สุด และสร้างจิตสาธารณะที่ให้เหนื่อกว่าคำว่า "หน้าที่" ให้ได้ พวกเราต้องรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อช่วยให้อุทกภัยครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีและเร็วที่สุด แล้วค่อยหันกลับมาทบทวน เหตุแห่งภัยครั้งนี้ "ทุกคนมองต่างมุม แต่ขอให้มองในมุมบวกคะ" ไม่มีใครผิดใครถูก ทุกคนอยากให้ทุกเรื่องออกมาดีทั้งนั้นนะคะ ไม่โทษกันคะ เราทุกคนมีทั้งผิดและถูก ไม่มีใครไม่เคยทำผิด และไม่มีใครไม่เคยทำถูก เพียงเรามองคนละมุมเท่านั้น สุดท้าย เราเป้าหมายเดียวกัน "เด็กและประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทุกคน"

guest profile image guest
กรุณาส่งเมลให้ด้วยน่ะค่ะ
warapornranong@lyahoo.com
guest profile image guest
   ขอความอนุเคราะห์ส่งกรอบอัตรากำลังให้ด้วยค่ะและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยค่ะ

     e-mail     nij_2504@hotmail.com

guest profile image guest

ขอความกรุณาส่งกรอบอัตรากำลังให้ด้วยครับ

guest profile image guest
ขอความอนุเคราะห์ส่งร่างกรอบอัตราใหม่ให้ด้วยครับ
tuntunjai@hotmail.com
guest profile image guest
กรุณาส่งร่างกรอบอัตรากำลังให้ด้วยค่ะ
personsk1@hotmail.com
guest profile image guest
ขอความอนุเคราะห์ส่งร่างกรอบอัตราใหม่ให้ด้วยครับค่ะ
lamunnet@gmail.com
guest profile image guest
ตอนนี้ยังไงก็ขอมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) ออกมาก่อนจะดีกว่านะคะ  จะได้รู้ว่าตำแหน่งไหนก้าวหน้าไปถึงไหนบ้าง
guest profile image guest
ขอด้วยครับ

sumphan214@hotmail.com
guest profile image guest
รบกวนขอร่างกรอบใหม่ด้วยครับ  panloa1@hotmail.com
guest profile image guest

รวบกวนขอร่างกรอบอัตราอกำลังใหม่ด้วยค่ะ  จาก
soya777@hotmail.com

guest profile image guest

ขอร่างกรอบอัตรากำลังใหม่ด้วยค่ะ  จาก porn5502@hotmail.com
ขอคุณค่ะ

guest profile image guest

          นายพิษณุ  ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีผู้โพสต์ร่างกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ในหลายๆหน่วยงานการศึกษาและหลายองค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษา จนก่อให้เกิดความไขว้เขวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานบางเขตถึงกับเข้าใจผิดเตรียมตัวยื่นขอเลื่อนระดับของตน ซึ่งตนขอยืนยันว่า สิ่งที่มีผู้นำไปโพสต์นั้นเป็นเพียงสำเนาร่างเอกสารที่มีคนบางคนในคณะทำงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังตามคำสั่งของสพฐ. ที่ดำเนินการผ่านเพียงขั้นตอนการระดมความคิดเห็นแต่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ตามขั้นตอนและฐานข้อมูลอื่นๆ ซึ่งตนในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกพฐ.ให้รับผิดชอบในเรื่องงานพัฒนาบุคคล ก็ยังไม่เคยเห็นเรื่องดังกล่าว “ข่าวเว็บไซต์ใครก็เขียนได้ เพียงแต่ข้อมูลที่นำเสนอนั้น มีฐานข้อมูลเท็จจริงอย่างไร ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบบริหารงานบุคคลหรือไม่ อย่างไร ซึ่งถ้าโพสต์แล้วทำให้เกิดความปั่นป่วน สร้างความสับสน ผู้โพสต์เผยแพร่ไม่ว่าเป็นใครก็ตามต้องรับผิดชอบและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบถึงเหตุผลของการโพสต์ สพฐ.จะมีกระบวนการสอบสวน แต่เบื้องต้นนี้ตนขอยืนยันว่า เรื่องกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2 ) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวใดใดทั้งสิ้น ข่าวมีการเพิ่ม ลดตำแหน่ง ปรับระดับซีให้สูง ให้ต่ำ ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อใดๆออกมา สพฐ.ไม่เคยเห็นเรื่องและถ้าเป็นไปตามกรอบนั้นจริงๆก็คงไม่ผ่านง่ายๆเพราะต้องผ่านกระบวนการทางระเบียบกฎหมายอีกหลายขั้นตอน เนื่องจากเป็นเรื่องส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของคนจำนวนมากกว่าหมื่นคนทั่วปรเทศ” นายพิษณุ  ตุลสข กล่าวต่อไปอีกว่า สพฐ.ยืนยันที่จะเอาใจใส่ ดูแลและเร่งรัดจัดการในเรื่องกรอบอัตรากำลังบุคลากรบนสพป./สพม.โดยเร็วซึ่งตนเคยดูแลรับผิดชอบในเรื่องบุคลากร ของสพฐ.และรองลขาธิการ ก.ค.ศ. เข้าใจปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นเป็นอย่างดี เพียงแต่ช่วงนี้ทุกภาคส่วนกำลังอยู่ในช่วงแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดูแล ช่วยเหลือและเยียวยา รวมทั้งโรงเรียน หน่วยงานการศึกษา ครู นักเรียนที่รอรับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก หากเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องน้ำท่วม ตนจะได้ดำเนินการเร่งรัดสำนักที่เกี่ยวข้องนำเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาอื่นบนสพป./สพม.มาตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและสอดรับกับความต้องการของบุคลากรสวนใหญ่อย่างจริงจัง ก่อนที่จะเสนอก.ค.ศ.พิจารณาดำเนินการต่อไป

guest profile image guest
ขอร่างกรอบอัตรากำลังใหม่ด้วยค่ะ  จาก kobel2002@hotmail.com
guest profile image guest
แจง"อัตราเขตพื้นที่" ไม่จบ หลังมือดีแอบโพสต์ว่อนเน็ต
 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตั้งคณะทำงานมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพื่อจัดทำร่างกรอบอัตรากำลังถาวรของ สพม. 42 เขต หลังใช้กรอบอัตรากำลังชั่วคราวครบกำหนด 1 ปีตามกำหนด โดยการพิจารณากรอบอัตรากำลังถาวรดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้องมาพิจารณากรอบอัตรากำลังของ สพป.เช่นกันว่าควรต้องเท่าเดิมหรือควรลดลงนั้น ขณะนี้ทราบว่าคณะทำงานบางคนนำสำเนาร่างเอกสารกรอบอัตรากำลังของ สพป.และสพม.เผยแพร่ตามเว็บไซต์ต่างๆ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างว่ามีการลดอัตราเหลือ 56 คนและ 50 คน ตามลำดับประเภทของเขตพื้นที่ฯ และมีการขยายเพดานระดับของผู้อำนวยการกลุ่มเชี่ยวชาญใน 5 กลุ่ม คือ นิติกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ทั้งที่ยังเป็นเพียงการระดมความคิดเห็นที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ตามขั้นตอนและฐานข้อมูลอื่นๆซึ่งตนในฐานะที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคคลก็ยังไม่เคยเห็นเรื่องนี้

"ร่างกรอบอัตราดังกล่าว ทำให้เกิดความไขว้เขวและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่ฯ รวมถึงมีการทำหนังสือโต้แย้งร่างกรอบอัตรากำลังของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเขตพื้นที่ฯ มาที่ สพฐ.และสำนักงาน ก.ค.ศ. ขณะที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานบางเขตพื้นที่ฯ ถึงกับเข้าใจผิดเตรียมตัวยื่นขอเลื่อนระดับ (ซี) ของตนเองดังนั้นขอชี้แจงว่าร่างกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ที่มีข่าวการเพิ่มลดตำแหน่ง ปรับซีให้สูงให้ต่ำ สพฐ.ไม่เคยเห็นเรื่อง และถ้าเป็นไปตามกรอบนั้นจริงๆ ก็คงไม่ผ่านง่ายๆ เพราะต้องผ่านกระบวนการทางระเบียบกฎหมายอีกหลายขั้นตอนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของบุคลากรมากกว่าหมื่นคนทั่วประเทศ" นายพิษณุกล่าว และว่า สพฐ.จะดูแลและเร่งรัดเรื่องนี้โดยเร็ว เพียงแต่ช่วงนี้ทุกภาคส่วนกำลังอยู่ในช่วงแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดูแล ช่วยเหลือและเยียวยา รวมทั้งโรงเรียน หน่วยงานการศึกษา ครู นักเรียนที่รอรับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก หากเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องน้ำท่วมแล้วจะเร่งรัดหาข้อสรุปโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.และ ก.ค.ศ.พิจารณาตามลำดับต่อไป

ด้านนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า ก.ค.ศ.ยังไม่ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพราะต้องรอให้ สพฐ.เสนอกรอบที่ไปดำเนินการมาให้ก่อน จากนั้น ก.ค.ศ.จึงจะนำมาวิเคราะห์กันต่อไปที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

guest profile image guest
ร่างกรอบอัตราำกำลังของ สพป./สพม.ปี 54 จะเพิ่มตำแหน่งเชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่ม นั้น เห็นว่าการทำงานที่เน้นตำแหน่งนั้นไม่ยุติธรรม เพราะเป็นของตาย..ให้ผอ.กลุ่มกระหยิ่มใจ..สงสารเด็กในกลุ่มบ้างเถอะ..ซี 8 ก็นขึ้นไม่ได้..เพราะมีกรอบแค่คนเดียว..งานก็ต้องทำ  ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาด้วย...

guest profile image guest
รบกวนขอร่างกรอบ 38 ค (2) ค่ะ ขอบคุณค่ะ  srisripai@hotmail.com
guest profile image guest

กรุณาส่งร่างกรองอัตรากำลังให้ด้วยค่ะ wanlayappn@hotmail.com

guest profile image guest

กรุณาส่งร่างอัตรากำลังให้ด้วยค่ะ thanyada_nice@hotmail.com

guest profile image guest

กรุณาส่งร่างกรอบอัตรากำลังให้ด้วยค่ะ saha-goal@hotmail.com

guest profile image guest
ขอร่างกรอบอัตรากำลังด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้า

sirivipa08@hotmail.com
guest profile image guest
ขอร่างกรอบอัตรากำลังด้วยค่ะ อย่างน้อยเอาดูไว้เป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมค่ะ cheangkachang@hotmail.com
guest profile image guest

ขอร่างกรอบอัตรากำลังครับ ขอบคุณล่วงหน้า  kolwet@hotmail.com

guest profile image guest
เห็นด้วยกับผู้แสดงความเห็น 52  ถึงแม้จะเป็นแค่ร่างกรอบอัตรากำลังซึ่งไม่ทราบมือดีที่ไหนเอาออกมาโพสต์ว่อนเน็ต  และแม่้ว่าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาแสดงความเห็นว่ายังไม่รู้ (สพฐ ยังไม่รับรู้รับทราบ ก็ตาม)  แต่ก็ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งขำนาญการ (ซี 7) แก่ ๆ  เพ้อฝันลม ๆ  แล้ง ว่าสักวันคงมีตำแหน่งให้เราโตขึ้นบ้างก่อนจะเกษียณ จะยื่นคำขอย้ายไปที่ไหนก็ถูกล็อกด้วยเกณฑ์ ทั้ง ๆ ที่ ต้องแบกน้ำหนักภาระงานตั้งแต่เป็นเขตพื้นที่ ไว้มาก  เหมือนนักมวยที่แบกน้ำหนักเยอะ กลุ่มงานหนึ่งรับผิดชอบคนเดียว (เนื่องจากเป็นเขตที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์)  ทำให้ท้อ และไม่มีกำลังใจทำงานเลย  จึงขอความกรุณาผู้มีอำนาจเบื้องบนช่วยดูแลและสงเคราะห์หน่อยก็ดี จะเป็นพระคุณอย่างสูง
guest profile image guest
กรอบใหม่ให้พิจารณาให้ทุกตำแหน่งที่สามารถโตได้ก็ต้องให้เขาโต อย่าไปยื้อความก้าวหน้า จะทำให้หมดกำลังใจในการทำงาน ตำแหน่งไหนที่โอกาสโตขึ้นไม่ได้ ก็ต้องขวยขวายพยายามพัฒนาตนเอง เหมือนกับที่เพื่อนเขาทำ กว่าเขาจะไปตรงนั้นได้เขาได้ผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง ไม่ใช่ว่าทำไมเขาโตได้เราโตไม่ได้ ให้พิจารณาและมองตัวเองในตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติด้วย ถ้าไม่ยังนั้นแล้วมาตรฐานตำแหน่งก็ไม่ต้องใช้กัน หรือต้องมีกันจริงหรือไม่ (มาตรฐานตำแหน่งที่ที่ทุกคนรู้ตัวตนดี) แต่ป่านนี้แล้วก็ยังไม่แจ้งให้ชัด นี่คือความล่าช้าและไร้คุณภาพของกระทรวงเรา แล้วจะให้เยาวชนของชาติมีคุณภาพได้อย่างไร ท่าน.....ลองคิดดูกันเอาเอง
guest profile image guest
ขณะนี้มาตรฐานตำแหน่งออกมาแล้วตามมติที่ประชุม ก.ค.ศ.วันที่ 17 พ.ย.54 .ให้ 3 ตำแหน่งโตได้ถึงระดับเชี่ยวชาญ คือนักวิชาการศึกษา นิติกร และจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน นอกจากตำแหน่งนี้ก็ได้ชำนาญการพิเศษ หรืออาวุโส ที่นี้ก็ติดอยู่ที่กรอบอัตรากำลังยังไงก็ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง มิฉะนั้นแล้ว ความล้มเหลว และความไม่ก้าวหน้า ไร้คุณภาพในทุกด้านก็จะเกิดขึ้นอีก หากการบริหารการจัดการของผู้มีอำนาจในกระทรวงยังจะไม่เล็งเห็นคนของเองว่ากลุ่มใดที่ขาดสิทธิ์ขาดโอกาสมานานมากแล้วขอท่านได้โปรดดูแลด้วย ขวัญกำลังใจที่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อเด็กก็จะเป็นเงาตามตัว เหมือนกับท่านที่ได้ให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู 13 % การเออรี่ก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะเขามีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กได้อีกต่อไป และขยันกว่าเดิม จากที่ดูดาย ก็เอาใจใส่ลูกศิษย์ ขยันขันแข็งอย่างเห็นได้ชัด ถ้าท่านไม่เชื่อก็ทำวิจัยดูก็แล้วกัน อย่าให้มีการเหลื่อมล้ำกันอีกเลย
guest profile image guest

ขอร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก
pronthipbutkilimal@hotmail.com

guest profile image guest
ขอร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก
kae_sasathorn@hotmail.com
guest profile image guest
มาตรฐานตำแหน่งออกแล้วให้ 3 ตำแหน่งโตได้ถึงระดับเชี่ยวชาญ คือนักวิชาการศึกษา นิติกร และจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน แล้วตำแหน่งอื่น ๆ ล่ะ จะไม่ให้กำลังใจกันเลยหรือ คนทำงานเหมือนกันนะ น้อยใจจัง หมดกำลังใจเลย
guest profile image guest

ขอร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

guest profile image guest

ขอร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
natee35@hotmail.com

guest profile image guest
ขอร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
song.s2552@hotmail.com
guest profile image guest
guest profile image guest
รบกวนขอร่างกรอบใหม่ด้วยคนค่ะ ขอบคุณมากๆๆๆๆ
ssbb0713@hotmail.com
guest profile image guest
ขอร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  thephi@hotmail.co.th
guest profile image guest
ฝากไฟล์ไว้ที่นี่ไปโหลดเอาเองนะครับ         http://file.uploadfile.biz/i/MEIEMEIIIHDVMW 

guest profile image guest

ขอด้วยค่ะ... chetsada555@hotmail.com

guest profile image guest
รบกวนขอ ร่างกรอบฯ ใหม่ด้วยนะคะ  ขอบคุณคะ

pakanun_36@hotmail.com
guest profile image guest
guest profile image guest
ขอร่างกรอบใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  supintong@hotmail.co.th
guest profile image guest

ขอร่างกรอบสพป.ด้วยค่ะ

guest profile image guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 17/1/2555 17:54:00

ขอร่างกรอบสพป.ด้วยค่ะ


ฝากไฟล์ไว้ที่นี่ไปโหลดเอาเองนะครับ         http://file.uploadfile.biz/i/MEIEMEIIIHDVMW guest profile image guest
ขอร่างกรอบ สพป. ใหม่ด้วย
ที่อยู่  kitty2509@windowslive.com
guest profile image guest
ร่างกรอบ อาจารย์ดุสิต วางไว้ที่คห.79 แน่ะค่ะ
guest profile image guest
รบกวนด้วยนะคะ ขอคุณล่วงหน้าค่ะ
mata_sky@hotmail.com
guest profile image guest

ขอความกรุณากรอบอัตรากำลังใหม่ด้วยค่ะ
wannakpang@gmail.com

guest profile image guest

ขอความกรุณาร่างกรอบอัตรากำลังด้วยคะ
wanidablue@hotmail.com

guest profile image guest
ขอด้วยครับ gurutumccr@gmail.com
guest profile image guest
รบกวนขอร่างกรอบอัตรากำลังใหม่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

nooknik_moo@hotmail.com