สอบถามรับโอนย้ายพนักงาน

guest profile image guest
ที่ อบต.รับโอนย้ายตำแหน่งนิติกรมั้ยคับ
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ตอนนี้มีผู้ประสงค์โอนย้ายมาแล้ว
ทางอบต.กำลังพิจารณาอยู่ครับ
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
guest Icon รับโอน นวก.ส่งเสริมสุขภาพ อ่าน 457 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon รับโอนย้ายช่างประปาไหมคับ 1 อ่าน 603 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon อยากติดต่อครับ อ่าน 387 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon สอบถามรับโอนย้ายพนักงาน 1 อ่าน 757 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา