ฉก.ทพ.32

shunkokoo profile image shunkokoo

1.ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

2.ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

3. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 4.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

5.ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

6.สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

7.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

8.จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป

 9.การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

10.ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 390 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 752 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 619 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 602 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 588 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,074 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,309 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 1,929 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,486 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,626 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,199 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 44 อ่าน 7,507 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา