แนวข้อสอบวิชา EA724

guest
ขอขอบพระคุณที่เพื่อนๆ  ส่งมาให้นะครับ
อย่างได้ติดต่อมาได้นะครับที่ E-mail
surus2005@hotmail.com

ถ้าว่างจะอัพขึ้นอินเตอร์เน็ตให้นะจ๊ะ
Adsense
ความคิดเห็น
guest
Download file แนวข้อสอบปลายภาค EA724
http://www.upload-thai.com/download.php?id=aece268426ca46b5a0f8e327b229dbe3

Download file ผ่านเว็บ upload-thai ครับ
คลิกแล้วรอนับถอยหลัง แล้วคลิก Download นะครับ รอรับไปเลย
guest
ดูดข้อสอบไปแล้ว ขอแค่คำขอบคุณก็พอจ้า

medphrae
ให้อ่านสอบ
- โรงเรียนเป็นฐาน School Base Management
- โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรม School Base Traning
- การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (เน้นการพัฒนาครู)
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- หลักสูตรการศึกษา ปี 51 (หลักสูตรแกนกลาง 70% หลักสูตรท้องถิ่น 30%)
- โรงเรียนเป็นนิติบุคคล
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ปี 51)
- หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา คืออะไร
- การบริหารโรงเรียน (4 กลุ่มงาน)
คำถาม
- ทำไมถึงปฏิรูปการศึกษา
- ผู้บริหารที่ดีต้องมีการ P.R. สู่โรงเรียนสู่ชุมชนอย่างไร

ขอบพระคุณเพื่อนๆ ที่จดมาฝากนะครับ
guest

ขอบคุณหลายๆจ๊ะ